Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Label Expo EuropeВ кратките четири дена между 28 септември и 1 октомври т.г. в столицата на Белгия и Обединена Европа по традиция се стекоха специалистите в областта на ролните етикети, гъвкавите опаковки, машините и технологиите за тяхното производство и тестване. В Брюксел Експо се провеждаше поредното издание на Label Expo Europe и това събитие, макар и да остана незабелязано от повечето полиграфисти, съвсем естествено събра огромно множество експерти в етикетните производства и етикетирането.

Организаторите обявиха, че изложението е „счупило всички рекорди“. По техни данни тазгодишното изда­ние е било посетено от 28 636 посетители от 118 стра­ни, което представлява увеличение с 18,6% в сравнение с 2009 г. През тази година като изложители са участвали 550 фирми, при 544 през 2009 г. Label Expo 2011 заемаше шест изложбени зали в Брюксел Експо и е обявено за най-голямото в 30-годишната си история.

Изложителите съобщават за растящото ниво на про­дажбите на машини и материали. Доказателство за удо­влетворението им от тазгодишното издание е фактът, че до края на шоуто са договорени 81,3% от изложбената площ на Label Еxpo Europe 2013.

Със стотиците промоции на нови продукти LabelExpo Europe отново доказа, че е водещо изложение за демон­страции на живо. В допълнение към демонстрациите, които се провеждаха по щандовете на фирмите, в из­ложението бяха включени две нови демонстрационни об­ласти — Digital Print Workshops и Package Printing Zone.

В голям хит се превърна зоната за семинари по дигита­лен печат (Digital Print Workshops), намираща се в специал­но обособената за тази технология палата. Тя предоста­ви на посетителите уникалната възможност да видятна живо и да сравнят три технологии за печат (със сух то­нер, с течен тонер и мастиленоструен печат) по време на демонстрации, водени от независим модератор. Тех­нологиите бяха представени от Xeikon, HP и EFI Jetrion. С по четири сесии на ден зоната привличаше вниманието на множество посетители. В три от сесиите различни­те компании работеха върху едно и също задание за един и същ материал – етикет за хранителни, фармацевтич­ни или други продукти, а четвъртата сесия даваше възможност на участниците да отпечатат етикет по свой избор. Всички посетители можаха да получат мострени отпечатъци, демонстриращи работата на машините.

Не по-малко популярна беше и зоната за печат на опа­ковки (Package Printing Zone), където под формата на се­минари и демонстрации на работата на машини посе­тителите получаваха нужната им информация относно възможностите за печат на различни опаковки (сгъва­еми картонени кутии, гъвкави опаковки, торбички и па­кетчета). Основната идея на организаторите беше да се демонстрира, че много от тези изделия могат да бъ­дат отпечатани успешно на тесни и средно широки машини.

Роджър Пелоу, управляващ директор на Label Expo, каза: „Въпреки икономическия климат Label Expo Europe все още е основна платформа за бизнес комуникация, ра­бота в мрежа и демонстриране на нови технологии и стартиращи продукти. Тазгодишното изложение ясно показа, че нашата индустрия продължава да прави ново­въведения и че хората в нея имат какво да покажат. И по-важното, производителите все още инвестират в обо­рудване и технологии. С толкова много иновации Label Expo Europe остава на пазара като място, където тряб­ва да присъства всеки от сектора на етикетните произ­водства и предпечатната индустрия.“

И действително, хора от цял свят присъстваха на изложението, макар че и в Азия, и в Африка, и в двете Америки се провеждат изложения от серията Label Expo Global. Независимо от създаването на подобни сателити в Ню Делхи, Шанхай, Кейптаун, Сао Пауло и Чикаго, Label Expo Europe си остава най-важното от всички изложения от тази фамилия. Може би затова се радва на такъв ус­пех сред производителите на опаковки и етикети, че за някои е най-важното и най-полезното изложение въобще.

Естествено, на изложението не липсваха и бълга­ри. Освен на щандовете, в качеството си на предста­вители или работещи във фирмите-изложителки, тук присъстваха и много посетители от фирми, заети с производство на опаковки и етикети. От първите тра­диционно в Брюксел Експо могат да бъдат открити г-жа Мария Дряновска – на щанда на Avery Dennison, г-жа Нели Попова – на щанда на Xeikon, г-н Михаил Илиев – на щан­да на Mark Andy. Освен тях срещнахме г-н Александър Ган­чев – на щанда на Du Pont, г-жа Христина Врангелова – на щанда на Arconvert, представителите на „Бонеро“ ООД – на щанда на Flint Group. Освен традиционно присъства­щите представители на „Демакс“ АД, „Ротопринт“ ООД, „Лормет-България“ ООД и „Фреш Ап Лейбъл“ ООД, сред по­сетителите следва да споменем и по-нови попълнения на етикетната общност като „Евротрейд“ ООД и „Екс-Прес“ ООД.

За всички българи, присъствали на изложението, беше учудващ надписът, който открихме на една машина на щанда на KPG (Europe) Limited в палата 5. Той гласеше, че машината е закупена от фирма Excellpack Bulgaria. В раз­говорите между българите никой не можа да даде каква­то и да било информация за тази фирма. Проверката в интернет показва една софийска фирма с такова име, но дали става въпрос именно за нея, е трудно да се твърди еднозначно. Факт е, че и България „се разписа“ с крупна покупка на Label Expo.

За разлика от предишното изложение, когато всеки разговор започваше и завършваше с кризата, сега в кон­тактите, в срещите, в начина, по който се правеше биз­нес, личеше по-осезаемо надеждата, че най-лошото е зад гърба ни. Това обаче не беше надежда с розови очила, безхаберна и необременена, а една разумна, изстрадана, по­мъдряла надежда, която тласка производителите към по­вече разум, иновации и креативност, а потребителите към сдържаност, премерени инвестиции и прецизност в бизнеспланирането.

Тазгодишното Label Expo със сигурност беше едно много интересно и полезно изложение. Лично за мен то за пореден път доказа, че интернет с цялата си мощ и въз­можности, които несъмнено предоставя, не може да за­мени едно добро изложение и впечатленията, породени от живия контакт с хората, с машините, с технологии­те, при това струпани на едно място. Никаква мултиме­дия не може да замени преживяването да чуеш шума на машината, да се докоснеш до материала, да се потопиш в еуфорията от ярките, живи цветове. Това усещане не е по силите на нито един уебсайт или списание. А за общу­ването с колегите – с онези, неизлечимо болните от „лей­бълизъм“ – да не говорим.

Label Expo Europe 2011 вече е в историята. След него у мен, а надявам се и у другите остана впечатлението за различност, за креативност, за стремеж напред и наго­ре. Може пък кризата да има и положителни страни. Явно на етикетната промишленост тя е подействала отрез­вяващо, мобилизиращо, стимулиращо, защото в тазго­дишното изложение рутината и спокойствието бяха заменени от иновативността и порива, а видно е, че те са породили и вълнението, тръпката, зашеметяващото усещане за откривателство, което направи задъханите 4 дена запомнящи се!

 
23.01.2012.
Автор: Атанас Джажев
0 Коментари
Таг :

Изложения, От Европа и Света

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар