Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Русия и Китай

  •  
  •  
  •  
  •  


В Русия и Китай печатарската индустрия процъфтява. За Русия бумът в областта на полиграфията започва през 1998 г. Тогава малките печатници никнат като гъби, но не всички оцеляват. И въпреки това ръстът е изключително висок.
В Китай са си поставили високи цели — до 2010 г. страната да стане най-големия износител на печатни продукти — един амбициозен план, но там са на правилния път да постигнат тази цел.

Русия

Годишният икономически растеж на руския пазар на печат­ни продукти е между 15 и 20%, коeто е два пъти повече от средния ръст на руската икономика. Понастоящем в Русия съществуват около 6 000 полиграфически предприятия — около 20% от тях се числят към обществения сектор, а по­вечето от тях са с по-малко от 20 служители. Предпочита­ни седалища за печатниците са Москва и Подмосковието, както и Санкт Петербург. 80% от руските публикации се издават в Москва.

Печатът на опаковки и етикети се радва на особена по­пулярност. По мнението на експерти, през следващите го­дини този бранш ще се разшири двойно. За това са необхо­дими големи инвестиции, които се оценяват на около 300 до 400 млн. щатски долара годишно. Фактите сочат, че през последните пет години вносът на печатарски машини е на­раствал с половин милиард щатски долара всяка година.

По традиция броят на читателите на вестници и спи­сания в Русия е много висок. Около 70% от възрастните че­тат списания, около 57% — всекидневници. Още през 2003 г. регистрираните вестници и списания са били 13 289. Само в региона на Санкт Петербург в момента се издават над 300 вестници и списания. Тиражите са от 50 000 екземпля­ра на „Независимая газета“, почти 260 000 на „Известия“ и 670 000 на „Новая газета“ и достигат до 1,7 млн. екземпляра на „Труд“. Най-популярният всекидневник на английски език в Русия е „The Moscow Times“. Много впечатляващ е броят и на издаваните списания — общо 1,9 млрд. екземпляра за 2005 г. Повече от 850 млн. от тях са издания с висок гланц.

Китай

Като пазар за реализация на стоки с най-голямо значение за Азия, Китай има голяма потребност от печатни медии. Съ­ществуващите около 1000 издателства предлагат повече от 2000 вестници, 8000 списания и над 140 000 заглавия на книги с тенденция към увеличаване. Междувременно почти всички книги вече се печатат със съвременния начин на пи­сане — отляво-надясно. До 50-те години на миналия век там са писали отгоре-надолу. Във вестниците и списанията час­тично се използват и двата начина на писане.

Печатарската промишленост е концентрирана в големите центрове. Икономическият център Бохай-Рим преди време е бил важен стратегически отбранителен пункт, а днес е иновационно средище за издателска дейност и печат. Най-важният център на полиграфията е районът в делтата на река Яндзъ. Големи поръчки на ниски цени за износ се изра­ботват най-вече в района на делтата на Джу Янг (Перлена­та река). В Хонконг пък са концентрирани предприятия, ко­ито залагат на високо качество, малки обеми на поръчки­те и особено бързо изпълнение. За да постигне амбициозна­та си цел — да ста­не най-големия изно­сител на печатна продукция — Китай полага големи уси­лия за навременно осигуряване на високообразовани млади специалисти. Около 12 университети и институти предла­гат междувременно специалности, свър­зани с графичното оформление или гра­фичния дизайн. Бро­ят на студентите е около 16 000, 380 от тях вече са преминали следдипломна квалификация.

MAN Roland в Русия

Представител на MAN Roland за руския пазар и ОНД, от 90-те години на миналия век, е фирма HGS — един от най-из­вестните дистрибутори на руския пазар, но концернът има и собствено представителство в Москва. След обединява­нето на HGS и Apostrof-Print през миналата година е създаде­на една от най-големите бизнес групи в Русия. Предприятие­то, което работи под името на HGS, освен машинната про­грама на MAN Roland и Ryobi, предлага и богата палитра от периферни устройства. Мрежата от клонове на фирмата в най-важните индустриални центрове на Русия осигурява тясна връзка с клиентите. В офисите в Санкт Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов на Дон, както и в Бела­рус, Украйна и Казахстан, работят общо 100 служители.

MAN Roland в Китай

От много години MAN Roland се представлява директно в Ки­тай. Клиентите от цялата страна се обслужват от собствени клонове на представителството в Хон­конг, Пекин, Шанхай, Шънджън, Гуанджоу, Ченгду и Тай­пе. Както навсякъде по света, MAN Roland предлага към богатата си продуктова палитра и услуги, кои­то обхващат редовното снабдяване с резервни час­ти. Надрегионалната централа за ре­зервни части в Хон­конг, както и регио­нални складове за ре­зервни части и кон­сумативи в Шанхай, Шънджън и Тайпе, позволяват кратки срокове за достав­ка на части и мате­риали. Почти полови­ната от 200-те слу­жители са заети с техническото сер­визиране.

 
03.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От Европа и Света

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар