Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Първата полиграфическа конференция в България е вече фактЛекция: „Цялостно решение за всяка печатница“

„Вълканов Трейд Къмпани“ е лидер в полиграфията през последните 20 го­дини. Компанията снабдява 95% от всички печатници в България с мате­риали за предпечатни процеси, офсе­тов и флексопечат, както и матери­али за книговезки процеси. Изградила е дилърска мрежа в цялата страна и извършва директни доставки за Ру­сия, Украйна, Молдова, Казахстан, Ар­мения, Грузия и др.

„Вълканов Трейд Екуипмънт“ е спе­циализирана в търговията, инстали­рането и сервизното обслужване на оборудване за предпечат и печат. Фирмата е официален представител на световноизвестните марки Screen и ECRM, които са лидери в производ­ството на термални и виолетови CTP (Computer to Plate) експонатори, про­явителни машини, дигитални маши­ни за печат, оборудване за смесване на мастила. Като една от най-бързо­развиващите се компании на българ­ския пазар в тази област „Вълканов Трейд Екуипмънт“ продава и поддър­жа както ново, така и рециклирано оборудване. Специалистите, работе­щи в компанията, са квалифицирани в областта на офсетовия и дигиталния печат, което гарантира качеството на продуктите. Фирмата разполага със студиа за експонация на CTP плас­тини и филми в София и Пловдив. През 2009 г. „Вълканов Трейд Къмпани“ полу­чи голямата награда „Търговец на го­дината“ на Съюза на печатарската ин­дустрия в България и сп. полиграфия.

В лекцията „Цялостно решение за всяка печатница“ беше разгледан въ­просът за кризата и как да излезем от нея. Според „Вълканов Трейд Еку­ипмънт“ ООД изход от кризата може да бъде или създаването на продукт с висока добавена стойност, или инвес­тиция в някои от перспективните на­правления в полиграфията — дигита­лен печат и производство на опаковки (флексо и дълбок печат). По-нататък в лекцията бяха разгледани предим­ствата на дигиталния печат и въз­можностите на „Вълканов Трейд Еку­ипмънт“ да партнира на фирмите при реализиране на подобен бизнес план за излизане от ситуацията. По-специал­но внимание беше обърнато на маши­ните Dainippon Screen, на транспромо документите и на „Вълканов Лизинг“ като възможност за финансиране със съдействието на Райфайзенбанк.

 
26.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
8 Коментари
Таг :

Актуално, Събития

Сподели в: Share Tweet
Продължение

Още статии от същата категория

Коментари8Добави коментар

Добави коментар