Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Първата полиграфическа конференция в България е вече фактЛекция: „Ефективност на печатните системи“

manroland AG (манроланд) е безспо­рен лидер в световен мащаб в класа на ролните офсетови печатни маши ни и е вторият по големина световен производител на листови офсето­ви печатни машини и специализира­но печатно оборудване. Компанията е един от двигателите на модерни­те цифрови технологии в полиграфи­ческата индустрия.

manroland има производствени центрове в градовете Офенбах, Ауг­сбург и Плауен в Германия. За компа­нията работят близо 8800 души и го­дишните продажби за 2008 г. са близо 2 милиарда EURO, като износът е по­вече от 80%.

Ролните и листовите офсетови печатни машини, а също така и ци­фровите печатни системи са основ­ните продуктови линии за вестникар­ската, издателската и опаковъчната индустрия. Произвежданите изделия варират от малки листови преси до сложни цифрови комплекси за печат на всекидневници и висококачестве­ни пълноцветни списания.

manroland е един от основните участници в алианса PrintCity, обеди­няващ най-добрите производители от полиграфическата индустрия и имащ за цел да утвърди модерна отворена архитектура за комплексни, високоефективни цифрови решения.

Компанията manroland присъства повече от 40 години на българския па­зар, представлявана в началото от Bruder Henn със седалище Австрия. След преминаването на Bruder Henn в рамките на концерна МАН, през 2002 г. е регистрирана дъщерната фирма „МАН Роланд България“ ЕООД. През 2008 г. името на компанията се променя на „манроланд България“ ЕООД.

Лекцията „Ефективност на пе­чатните системи“ представи printvalue концепцията на manroland за обслужване на клиенти, която пред­лага 1440-градусов сервиз. Всъщност това е така, защото концепцията включва в себе си четири елемента, всеки от които на 360 градуса:

• printservices — управление на жиз­нения цикъл;

• printcom — ориентиран към дос­тавката на консумативи;

• printnet — свързване на машините в мрежа;

• printadvice — консултантски услуги и изграждане на печатници.

Като цяло printvalue е отговорът на manroland към растящите изисква­ния на фирмите, заети с индустриал­но производство на печатна продук­ция. С негова помощ се извършват сервиз и доставка на машини, резерв­ни части и консумативи за тях.

В изложението инж. Маринов об­стойно се спря на повишаването на надеждността, ефективността и производителността, което се по­стига благодарение на printservices. Разгледани бяха методите за пости­гане на атрактивен краен продукт, както и особено важният въпрос за печата с добавена стойност. Инте­рес предизвика и представянето на концепцията onetouch — управление на всички системи и процеси в маши­ната от едно място, от един „бутон“.

 
26.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
8 Коментари
Таг :

Актуално, Събития

Сподели в: Share Tweet
Продължение

Още статии от същата категория

Коментари8Добави коментар

Добави коментар