Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Посещение на Беатрис Клозе в БългарияПо повод визитата на генералния секретар на международната конфедерация на печатарските съюзи в Европа Intergraf — Беатрис Клозе, във връзка с Конгреса на Световния пощенски съюз у нас, сп. Полиграфия се срещна с нея, за да разбере какви са новите предизвикателства пред полиграфическите предприятия в Европа, на фона на световната финансова и икономическа криза.

Г-жо Клозе, най-напред, добре дошли в България! За първи път ли гостувате в нашата страна?

Беатрис Клозе: Да, за първи път съм в България. Не успях да видя много за един ден, но ми направи впечатление, че Со­фия е много „зелен“ град. Изненадана съм колко много нови сгради има тук и с много хубав дизайн.

В първи брой от 2009 г. на сп. Полиграфия пуб­ликувахме Вашето изследване за тенденциите в европейската печатарска промишленост за периода 2008-2009 г. Сега, когато световната икономическа и финансова криза е в разгара си, какво бихте допълнили към тези тенденции за развитие? Толкова драматични ли са нещата, или „има надежда“?

Беатрис Клозе: Печатарската индустрия, и най-вече тази в Западна Европа, от години е в затруднено положение. Съ­ревнованието в момента е много жестоко, защото в голя­ма степен за това допринасят конкуренцията и вносът на печатни продукти от Азия. Като прибавим към тях и конку­ренцията на „новите медии“, става ясно защо тежката си­туация не е отсега. А днес, вследствие на задълбочаването и на финансовата криза, нещата станаха още по-трудни. Но въпреки всичко, смятам, че ние бяхме подготвени за тази ситуация, защото я очаквахме — тя не ни изненада.

Най-големите препятствия за печатарските предприя­тия в момента са достъпът до кредитиране и намаляване­то или прекратяването на потока от договори за печат на рекламни материали, защото много фирми „орязаха“ реклам­ните си бюджети.

За отбелязване обаче е фактът, че още преди кризата много предприятия пренасочиха услугите си в нови сегмен­ти. Като пример ще дам работата с база-данни на клиента, изготвянето на уебсайтове. По отношение на рекламата, печатарските предприятия вече се стремят да предла­гат „цялостен“ продукт на клиентите си — както в печа­тен, така и в електронен вид. Мисля, че това развитие ще продължи и трябва да продължи да се задълбочава, защото само така ще успеем да преодолеем кризата.

В сферата на продуктите има много нови неща, като например „отпечатаната електроника“, в която влизат т.нар. RFID продукти. Печатарите трябва да се възползват от тези нови възможности и полета за изява. Това са много добри пътища за преодоляване на кризата.

Да разбираме ли, че бъдещето на печата е в но­вите технологии и в новите медии?

Беатрис Клозе: Традиционните печатарски продукти ще продължат да съществуват и в бъдеще, но печатарите трябва да внимават да не пропуснат връзката с новите медии и технологии. Например, за RFID електрониката (от­печатаната електроника) има две възможности: да се от­печатва от печатарите или да се прави от електронната индустрия, т.е. ИТ бранша.

По какъв повод сте днес в България?

Беатрис Клозе: Нашата конфедерация Intergraf е член на Universal Postal Union (UPU) — Световния пощенски съюз, кой­то е орган на Обединените нации, с централа в Женева. Сега този Съюз има конгрес, който се провежда в България. Ние сме в работната комисия, отговаряща за печатане­то и методите за защита на пощенските марки. Тук също се обсъждат възможностите за вграждане на отпечатана електроника — RFID, баркодове или такива устройства, кои­то могат да бъдат разчетени с помощта на мобилен теле­фон или да ви отведат, например, за повече информация на определен уебсайт.

Г-жо Клозе, надяваме се, че догодина ще има­ме възможността да посрещнем членовете на Intergraf в България и да бъдем добри домакини на Генералната ви асамблея тук.

Беатрис Клозе: Благодаря Ви много, ние също ще се радва­ме да дойдем в София.

 
14.10.2011.
Автор: Десислава Брайкова
0 Коментари
Таг :

Интервюта

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар