Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Изпълнителният директор на „Дунав прес“ АД – Николай Алексиев, за отличието на печатницата в категория „Технологична инвестиция“Изпълнителният директор на печатница „Дунав прес“ АД – Николай Алексиев, за успехите на отличената с наградата на сп. „Полиграфия“ (за 2020 г.) в категория „Технологична инвестиция“ компания.

Г-н Алексиев, през 2020 г. в „Дунав прес“ бяха инсталирани и влязоха в експлоатация нова печатна машина Heidelberg Speedmaster XL 75 и нов щанц автомат Bobst NOVACUT 106 E 3.0 Autoplaten® press. Какви бяха мотивите Ви за избора на това оборудване?

Мотивите ни за избора на двете машини бяха увеличеният производствен капацитет на дружеството и високите изисквания за производителност и качество на готовата продукция. В допълнение ще кажа, че изборът на печатна машина беше обусловен от профилирането на компанията ни в нискотиражния сегмент производствени поръчки на опаковки за фармацевтичната и химическата промишленост.

Предходните 10 месеца не бяха лесни за българската икономика и в частност за печатната индустрия. Имахте ли някакви затруднения с въвеждането на машините в експлоатация?

Нямахме никакви затруднения благодарение на отговорното отношение на нашите партньори – доставчици на оборудването. А последните 10 месеца категорично не бяха лесни за сектора, в който работим, и за българската икономика като цяло. Дните от средата на март 2020 г. до края на януари т.г. бяха и продължават да бъдат особено динамични заради разразилата се пандемия и свързаните с нея неизвестни. Благодарение на жизнеспособността на сектора, в който основно оперираме, ние не само успяхме да запазим позициите си от 2019 г., но и реализирахме ръст от 10%.

Как се отрази тази инвестиция на производствения капацитет на предприятието?

Инвестицията ни гарантира производствен капацитет от 600 млн. картонени кутии годишно.

Като правоприемник на първата българска печатница[1] „Дунав прес“ извървява дълъг път, превръщайки се в един от водещите производители на опаковки за фармацевтичната индустрия на Балканите. Колко голяма е тежестта на това лидерство?

Толкова, колкото и отговорността, която предполага всяко едно лидерство. За нас тя е съизмерима със стремежа ни да поддържаме статута си на водещ производител на опаковки за една от ключовите индустрии в света – фармацевтичната.

С помощта на „Дунав прес“ през 2019 г. в Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“ (Русе) е открита паралелка по полиграфия. Означава ли това, че вратите на печатницата са отворени за младите хора, имащи желание за кариерно развитие в бранша?

Да, с наша помощ и подкрепа бе разкрита паралелка със специалност „Полиграфия“ – дуална форма на обучение. Основната ни цел бе професионалното ориентиране на младите хора в посока кариерно развитие в бранша. Така Русе стана четвъртият град (след София, Пловдив и Павликени) в страната, в който бизнесът подава ръка на образованието за подготовка на кадри за полиграфията. Това беше липсващото звено в града с най-старите традиции в печата в България.

Подкрепата ни в сферата на образованието не се изчерпва само с това. През 2020 г. станахме партньор на Професионална гимназия по промишлени технологии „Атанас Буров“, предоставяйки възможност на седем възпитаници на училището да провеждат практическото си обучение в реални условия при нас в печатницата два дни в седмицата през учебната 2020/21 и три през 2021/22.

Ще партнираме и на Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“, чиито възпитаници от специалност „Полиграфия“ ще провеждат практиката си при нас през учебните 2023/24 и 2024/25 година – съответно два и три пъти седмично. Вратите на „Дунав прес“ са широко отворени за бъдещите млади специалисти, които имат желание за кариерно развитие в бранша и в България.

От март м.г до сега фармацевтичният сектор работи на пълни обороти. Как се отразява тази динамика на производството на опаковки?

Пълните обороти, на които през последните над 10 месеца работи фармацевтичният сектор, са причината за неговия ръст. Ако обаче се вгледаме по-внимателно, ще видим, че този ръст не се отнася за всички продукти. Така например, адекватно на ниското потребление на противогрипни лекарства, в този период е намаляло производството на опаковки (картонени кутии) за тях. Работата на пълни обороти всъщност завишава изискванията на клиентите ни за доставка на качествена продукция навреме.

Каква е следващата стъпка в развитието на компанията, г-н Алексиев? 

Следващата ни стъпка е инвестиция в четвърта производствена линия за опаковки за нуждите на фармацевтичната и химическата промишленост – печатна машина, щанц автомат и сгъвачно-лепачна машина, инвестицията за последните две от които вече е в ход.

 

 


[1] Първата машинна печатница у нас – „Дунав“, отворила врати през 1864 г. в Русчук (Русе), е специализирана в производството на книги, учебна литература и акциденция.

Статията е публикувана в брой 2 / 2021.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар