Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

„ Само качествените услуги имат бъдеще“На drupa 2008 Интерграфик Сървис закупи две машини от по-висок клас за шлайфане на книговезки резци на немския производител Göckel. С тази инвестиция фирмата прави значителна крачка пред конкуренцията в областта на услугите за полиграфията.

Г-н Рангелов, от четири години Интерграфик Сървис се занимава с обслужващата полигра­фическите предприятия услуга — шлайфане/за­точване на книговезки резци. Какви са интерес­ните новости при вас в това отношение, след посещението ви на тазгодишната drupa?

Тодор Рангелов: Да, действително, ние се занимаваме с тази дейност от четири години и за това време успяхме да убе­дим всички в нашата коректност като партньори. Може би, затова клиентите ни се увеличават непрекъснато.

По отношение на техническото ни оборудване — досе­га разполагахме с машината öG50 elна фирма GustavGööck­el Maschinenfabrik GmbH — водещ производител на прецизни шлайфмашини в Европа. Това беше първата такава машина, която закупихме след drupa2004, и продължаваме да рабо­тим много добре с нея и до днес.

Тъй като както навсякъде по света, така и в Бълга­рия, само качествените услуги имат бъдеще, тази година след посещението ми на drupa2008, реших да инвестира­ме в най-горния клас на това оборудване. Ето защо, освен MSA, закупихме и машината G50 elТ, от същия производи­тел, която специалистите в бранша наричат „Мерцедесът на шлайфмашините“.

Какви са технологичните предимства на нови­те машини?

Тодор Рангелов: Най-интересното в G50 elТ е т.нар. „Т-шлай­фане“, което акцентира основно върху високото качество на заточване на твърдосплавните (видиеви) резци. Т.е. ма­шината шлайфа твърдосплавни, стандартни и HSS-резци.

G50 elТ е с DC серво Х-осево задвижване, с минимална скорост под 20 мм/мин. Притежава електромагнитно устройство за бърза смяна на шайбите (в рамките на няколко секунди), автоматично почистване с охлаждаща течност, както и електронен дисплей, който позволява поддържане­то на възможно най-малката стъпка — 0,001 мм.
Машината има и вградена допълнителна „суперфи­нишинг“ секция, което на практика осигурява огледално заточване.

Друго важно предимство на G50 elТ е обработката на Г- образни резци за ВШМ. Специално поръчахме тези допъл­нителни опции, които правят притежаваната от нас маши­на G50 elТ — единствената с подобни функции в България.

Другата ни нова машина — MSA — също е единствена по рода си в България за автоматично премахване на ръбове­те (или на наш език — „мустаците“), които се получават при рязането и заточването на стоманените резци. С нея се гарантира постоянно еднакво качество и бързина, при ели­миниране на човешката грешка.

Какви са Вашите очаквания за развитие на фирмата след придобиването на тази нова машина?

Тодор Рангелов: В момента заточваме около 400-500 резци месечно. Надяваме се с новите машини да увеличим произ­водителността си поне двойно. Само в София, клиентите ни са около 150-200 фирми, което е приблизително 50-60% па­зарния дял. Тъй като това са първите и единствени подобни машина в България, се надявам, че в бъдеще броят на наши­те клиенти ще нарасне значително.

Какво друго в работата ви с клиентите от­читате като предимство пред вашите конкуренти?

Тодор Рангелов: Добрият сервиз, организацията на транс­портното ни обслужване, както и ползването само на ори­гинални консумативи и абразиви от фирма Göckel, мисля, че са едни от основните ни предимства пред конкуренцията, освен високотехнологичното оборудване, с което вече раз­полагаме. Нашите клиенти са облекчени значително, благо­дарение на транспортните услуги, които предлагаме в па­кет с шлайфането на резци. За всички ни времето е много ценно, а наличието на огромен трафик в София прави пред­лаганата от нас услуга — безплатно взимане и връщане на резците — изключително конкурентна, тъй като по този на­чин ние спестяваме допълнителни средства на клиентите си. Всъщност клиентът няма никакъв друг ангажимент, ос­вен да подаде заявката си.

Обслужвате ли клиенти извън София?

Тодор Рангелов: Да, имаме клиенти от Русе, Плевен, Ямбол, Бургас, Стара Загора, Пловдив и др. Планираме разширява­не на обслужването ни и в други градове на страната, чрез откриване на регионални офиси. Услугата ще може да бъде извършвана в рамките на 1-2 дни, благодарение на добре раз­витата ни логистична организация.

Какви други планове имате за развитие на фирмата?

Тодор Рангелов: Специално за читателите на сп. Полигра­фия за първи път официално ще споделя, че в момента е в процес на разработване нашият проект за онлайн магазин за резервни части и консумативи в сферата на полиграфия­та. Заявките ще могат да бъдат извършвани онлайн или на място, като осигуряваме и доставката до клиента. Ще раз­полагаме с консумативи — мастила, пластини, гуми, химия и т.н. от различни производители, т.е няма да ограничаваме клиентите си по отношение на марка и производител. Цени­те ще бъдат фиксирани и видими в сайта и изборът на про­дукт ще бъде право на самия клиент.

В бъдеще възнамеряваме да разделим дейността си в четири основни направления: продажба и сервиз на нови ма­шини; продажба и сервиз на употребявани машини; шлайфа­не на резци и продажба на резервни части и консумативи.

Амбициите ни са да предлагаме високо качество и мак­симално добро обслужване. Искаме да пестим времето на клиентите си, както при услугата шлайфане на резци, така и при доставката на консумативи и сервизирането на тях­ното оборудване.

 
08.10.2011.
Автор: Десислава Брайкова
0 Коментари
Таг :

Интервюта

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар