Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Японската компания Screen навлиза на българския пазар

  •  
  •  
  •  
  •  


Какво е мястото на Screen на световния пазар и върху какви продукти, работите през последни­те години?

Screen е японска фирма, която е в бизнеса над 65 г. Цен­тралата е в Киото — старата столица на Япония, днес известна като притегателно място за компании, които се занимават с високи технологии: Nintendo, Mitsubishi, Horizon. Компанията е започнала като фирма за графични изкуства, след което се е специализирала главно в две об­ласти — полуавтоматизирани кондуктори и полиграфиче­ско оборудване (flat screen). Оборотът на Screen в края на март 2010 г. беше почти 1,4 милиарда евро. Компанията има офиси на всички континенти.

Ако се върнем назад във времето, през 70-те и 80-те години компанията е водещ производител на скенери. След това се развива на пазара за филмови експонатори, а през последните години — като производител и достав­чик на СТР оборудване.

В момента навлизаме в период, когато печатът може да бъде извършен директно върху материала. Ясно е, че някои пазари, като този за външна реклама и дисплей, вече печатат до 50–60% от своите продукти по този на­чин. В бъдеще и други пазари — печат на търговска акци­денция, печат на вестници и опаковки, ще се възползват от предимствата на тези технологии. Затова и ние се насочихме към усъвършенстване на мастиленоструйния печат. Отчитаме голям интерес към новата ни гама, в която влизат TruePress Jet 520 и TruePress Jet 2500 UV. Първото е цифрова система с пълноцветен печат, която печата персонализирана информация. Такава система на­мира приложение при мобилни оператори, електрически компании, топлофикационни дружества, банки. TruePress Jet 2500 UV пък представлява широкоформатен цветен принтер, който печата на разнообразни материали.

В този смисъл се наблюдава голямо развитие при дигиталния печат и много световни фирми пред­лагат интересни решения в тази сфера. Какви са предимствата на Screen пред компании като HP, Xerox, Kodak и Heidelberg?

На първо място, ние имаме 65-годишна история и широки познания за полиграфическия пазар. Осъзнаваме начина, по който се произвеждат съвременните продукти, как­то и факта, че клиентите имат изисквания не само по отношение на цветовете. Ние сме производител на обо­рудване, а не доставчик на консумативи. Например Хай­делберг, които споменахте, не предлагат дигитално ре­шение за този пазар, така че не гледаме на тях като на конкуренти.

Тази и изминалата година са белязани от финан­сова криза по целия свят. България винаги е била един от най-малките пазари в Източна Европа. Какъв е потенциалът на нашия пазар в сравне­ние с този на Румъния или Гърция например?

Аз съм живял и работил в 7–8 страни, като една от тях е Гърция, където прекарах 1 година и натрупах впечатления за региона. Харесвам много балканския манталитет, за­щото хората са отворени за нови идеи и работят усиле­но, за да ги реализират. Печатният пазар в България все още е някак недоразвит в сравнение с този в Европа. От друга страна, България не е толкова засегната от кри­зата в сравнение с Румъния и Гърция, поради което виж­дам редица възможности за развитие. Чрез инвестиране в нови технологии мисля, че вашата страна ще извърши промяната и ще достигне световно ниво много бързо.

Съвсем официално вече сте на българския пазар чрез вашия партньор Вълканов Трейд Екуип­мънт. Защо избрахте тази фирма?

Избрахме Вълканов Трейд Екуипмънт да представлява на­шата продукция в България поради няколко причини. На първо място, те са в полиграфическата индустрия от 20 г. Това ги превръща в добре познат и доверен парт­ньор. Освен това за тях качественото и компетентно обслужване на клиента е от първостепенно значение. Имам предвид, че те инвестират изключително много в обучението на своите инженери и технически специали­сти и следят последните постижения на пазара. Това го правят малко фирми на вашия пазар. Периодично техни ческият екип на Вълканов минава обучения и несъмнено това им дава голяма преднина пред другите. Освен това те са изградили желязна структура на организация и ус­пяват да отговорят на нуждите на клиента независимо какви са те и по кое време. Всичко това ги прави пред­почитан партньор, защото те имат необходимата под­готовка да предложат най-правилното решение за всеки клиент — голяма печатница, малко студио или рекламна агенция, да пуснат в експлоатация съответното оборуд­ване и да осигурят цялостен сервиз.

Подписвайки договор с Вълканов, вие правите много голяма стъпка на българския пазар в мо­мент, когато икономическата ситуация е много усложнена. Какви са Вашите очаквания и какви са Вашите потенциални клиенти?

Ние разглеждаме всяко едно отношение като дългосроч­на обвързаност. Освен това първите стъпки вече са на­правени — досега ние сме продали заедно няколко CTP-та и клиентите са оценили техните предимства. Има как­во още да се желае, но моментът наистина е труден за големи инвестиции. Оттук нататък целта ни е да нало­жим дигиталните машини. За клиентите обаче е необхо­димо време да разберат новите продукти, да планират и инсталират инфраструктурата, която им е необходима, за да ги внедрят. От друга страна, не бива да забравяме финансовия аспект на ситуацията, който не би могло да бъде решен за един ден. Но и в тази насока Вълканов като наши партньори вече водят преговори с доста надеждни клиенти, които са проявили интерес към дигиталния пе­чат като разумна инвестиция.

Вие често посещавате страната ни — какво ви харесва най-много тук?

Да, предвид работата ми, много пътувам. Идвам в Бълга­рия поне по 5–6 пъти на година. Харесвам хората, приро­дата и най-вече планините. Аз съм роден в Англия, в пла­нините, а сега живея в Дания, която е абсолютно равна, и това наистина ми липсва.

Накрая - какъв е Вашият съвет към хората, ко­ито работят в областта на полиграфията и в този момент имат редица проблеми?

Освен широко обсъжданата криза, в момента много хора са разтревожени за влиянието на интернет върху печатните материали. Според мен обаче печатната индустрия има светло бъдеще, особено в България. С присъединява­нето към Европейския съюз вече са отворени редица нови пазари — най-вече за търговска акциденция и опаковане.

Считам, че през следващите 10–15 г. печатният па­зар ще се промени драстично. Персонализацията ще ста­не все по-важна като основа за намаляване на производ­ствените разходи. Затова нашите най-нови открития в тази насока ще стават все по-предпочитани. В другото направление — отпечатването на вестници, списания и книги, също ще има развитие. Защото само с една маши­на и двама души вече е възможно продуктите да бъдат напълно завършени. Можете да произведете 1500 броя пълноцветни книги с по 200 страници, да ги подвържете и довършите за около 1 час. Това е решението на бъдеще­то и това предлагаме ние. Затова като съвет ще използ­вам думите на Лес Браун: „Промяната е трудна, но много често е съществена за оцеляването.“

 
19.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Интервюта

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар