Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Не сме изобретили колелото, но го усъвършенствахме!На drupa 2008 за Heidelberg започва нова ера — от 29 май фирмата ще представи за първи път на широката общественост машини във формат 6, респ. 7b. Предлагаме ви един разговор с човека, който е разработил гигантските печатни секции на Speedmaster XL 145 и XL 162 — Герд Меркел — за едно невероятно предизвикателство — традиционното инженерно изкуство на Heidelberg в ново измерение.

Какво чувство изпитахте всъщност, кога­то за първи път видяхте „рожбата“ Ви как „тръгва“?

Герд Меркел: Просто не мога да го опиша. В продължение на две години съм дал всичко от себе си, например, генери­рал съм триизмерни модели, проверил съм ги многократно на компютъра, изчислявал съм усилия, симулирал съм треп­тения, проектирал съм компенсационни предавки, изслед­вал съм възможни деформации, отсявал съм доставчици и съм установявал контакти с тях, създавал съм изпитател­ни стендове, тествал съм отделни конструктивни модули и още и още — но в крайна сметка, всичко това трябва да за­работи заедно. И то на „генералната репетиция“ пред 400 души! Подобно чувство трябва да е изпитвал и Чък Йегър*, преди да премине със самолета си звуковата бариера за пър­ви път…

И тестът беше пред 400 зрители?

Герд Меркел: (усмихвайки се). Да, толкова голяма публика на „първи отпечатък“ не съм виждал. Това беше исторически момент за Heidelberg. Бяхме поканили и различни доставчи­ци, с които бяхме работили по време на проектирането. Между тях имаше представители на фирми-производите ли на части за съвременни корабни двигатели или на валове за големи вятърни електрогенератори, строени в открито море. На този фон може би ще успеете да си представите за какви измерения говорим.

Как е възможно една машина с този „мно­го голям формат“ да бъде (отгоре на това) и „гъвкава“?

Герд Меркел: Е, при машини от този „калибър“ и без това едва ли има „конфекция“. По тази причина всеки клиент може да ни я възложи с конфигурацията, която най-добре съот­ветства на спектъра на поръчките му. За тази цел при голе­мите машини сме осъществили своего рода „платформена стратегия“, респ. „модулен конструктивен принцип“: при ци­линдрите за транспорт на хартията например, няма значе­ние дали над тях ще се монтира печатна, лакираща или су­шилна секция. В това отношение зависимости просто няма. Тази идея е в основата на цялостната концепция на машина­та — обърнахме сериозно внимание на това да бъдем най-малко ограничени от геометрията £ — защото така се раз­криват по-широки възможности за нашето производство.

Споменахте удобното обслужване на машина­та. Какво имате предвид?

Герд Меркел: Това започва от съвсем простички неща — на­пример, печатарят може да прави настройките на наносни­те мастилени валове само от едната страна на машината и с това ще изминава по-къси разстояния. Удобно от ергоно­мична гледна точка е позиционирането на инсталацията за миене на печатните цилиндри, а благодарение на система от плъзгачи и самото устройство лесно се изтегля от пе­чатната секция — без излишни усилия. Но най-същественият фактор по отношение „удобството на обслужване“ несъм­нено е многообхватната автоматизация. Както вече споменах, от подаването до извеждането е възможно съхраня­ването на данни по поръчката с много варианти, а заедно с това — и съответните предварителни настройки. Дори регулаторите за разстоянията между листовете във всич­ки секции могат да се задействат с една Preset функция (за предварителна настройка), като след това автоматично се контролира и управлява воденето на листовете. Разбира се, печатните секции могат да се управляват дистанцион­но от централен пулт за управление, както и напълно авто­матично да се сменят печатните форми. В настоящия мо­мент не бих искал да „издавам“ повече подробности.

А как да се разглежда новата серия от Ваша гледна точка — по-скоро като еволюция или като революция?

Герд Меркел: Има определени части от машината, които са специално разработени за този размер. Но и повечето „специалитети“ вече са се утвърдили в други модели Speed­master. Така че по-скоро е „еволюция“ — с предимството, че дори в прототипа на новата серия се крие 150-годишният опит на Heidelbergв конструирането и изработката на пе­чатарски машини.

Да не говорите за „корона на сътворението“?

Герд Меркел: (смее се). За днешния ден и в рамките на света на Heidelberg — щом така смятате…

А от гледна точка на „външния свят“?

Герд Меркел: … наистина, не сме изобретили колелото, но определено го усъвършенствахме!

 
05.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Печатно оборудване, Интервюта

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар