Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Интегрирано отношение към пазара и околната средаГ-н.Hartmann, в Европа се обсъждат нараства­щите цени на храната и суровините — но це­ните на хартията остават на ниско равнище. Кога ще се възстанови пазарът?

Werner Hartmann: Ние отбелязваме, че за момента в Евро­па има свръх капацитет в производството на хартия — ако вземем, например, само цветната хартия, капацитетът е 1 млн. тона повече, а през последната година свръх капаци­тетът на офис хартии е 900 хил. тона. При офсета грани­ците са катастрофални. Ето защо, аз очаквам предстоящо консолидиране на пазара през следващите две-три години. От настоящите големи „играчи“ на пазара ще оцелеят три или четири компании.

Това отнася ли се и за Европапир?

Werner Hartmann: Разбира се. Ние работим на пазари, на ко­ито създаваме търсене, а все още има голям потенциал в страните от Централна и Източна Европа. Посредством нашите локални филиали и складове и благодарение на локал­ните мениджъри, ние сме фактор, който никой не може да пренебрегне.

В продължение на мотото „Мисли глобално, действай локално?“

Werner Hartmann: Безспорно. Бизнесът става все по-глоба­лен. Ние купуваме глобално. Китай оказва натиск върху паза­ра — вече и с много високо качество. В близко бъдеще Русия ще играе централна роля в производството на хартия, по­добно на страните от Южна Америка.

Въпреки нарастващите цени на петрола и транспортните разходи?

Werner Hartmann:
Въпреки нарастващите цени на петро­ла. Ако живеете в Европа, в близост до море и не работи­те далеч от голямо пристанище, транспортът с кораб е по-евтин, отколкото с камион. изчерпаеми ресурси от целулоза и енергия под формата на природен газ. При намаляване на разходите за придобиване­то  нарастващите транспортни разходи могат да бъдат компенсирани. В момента сме изправени пред абсурдна си­туация, при която целулозата от Европа се изнася за Китай, откъдето се връща обратно като хартия — по отношение на околната среда, това е напълно безсмислено.

Каква е позицията на .Европапирпо отноше­ние на натиска за консолидация и въглеродни­те емисии?

Werner Hartmann: Разполагаме с широка продуктова гама, ко­ято е резултат на опазващо околната среда производство. Във връзка с това ние обръщаме внимание, както на запаз­ването на горите, така и на свойствата на хартията. На­пример, след успешната сертификация по екостандарта FSC/PEFC ние се ангажираме с темата за следите от въглероден диоксид (CO2).

Разполагаме с 36 склада в 12 държави, където всички предлагани от нас хартии са в достатъчниколичества. Из­градили сме оптимална верига за доставки: логистиката ни включва и транспорт с вагони, като само последните някол­ко километраса с камион, за да запазим въглеродните еми­сии на едно ниско равнище.

Тогава опазването на околната среда, климата и ресурсите са положителни за компанията?

Werner Hartmann: Във всяко отношение. Ние даваме своя принос за създаването на интегриран подход към околна­та среда — от продуктовия асортимент до обслужването на клиента. Ние не сме само търговци — ние сме най-добри­те партньори за печатниците, за рекламния бранш и офис сектора. Изградили сме контакти в целия свят, познаваме пазара, имаме логистиката и „ноу-хауто“. Нашите клиенти имат най-доброто качество при най-изгодните цени.

 
07.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Интервюта

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар