Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

J-PointПривлечени от стремглавото развитие на тази млада фирма, решихме да я посетим и да научим повече за „формулата“ на нейния успех. Разговаряме с управителя г-н Хари Джераси — усмихнат и ведър човек, с интригуваща биография, който определя себе си като „щастлив и доволен от живота“. В разговора се включват Таня Тенова — търговски и маркетинг мениджър, и производственият мениджър Красимир Картунов, който е във фирмата от самото ù създаване.

Хари Джераси — визитка:

Г-н Хари Джераси е завършил Техникума по полиграфия и фотография „Юлиус Фучик“ (сега НПГПФ), специалност „Фотоцинкография“. След дипломирането си там обаче започва да се занимава най-напред с хи­миграфия — копирна техника върху алуминий, метал, плексиглас и пр. По-късно пък е заинтригуван от технологията на ситопечата. Като член на СБХ още от 1983 г. е в частния сектор. Много от нещата, които е изработил по онова време, днес гледа с по­чуда и не се наема да изработи повторно. С усмивка разказва как заедно с проф. Божидар Йонов (дн. рек­тор на НХА) правят опити да отпечатат билборд с размери 4х3 м по ситопечатния способ. По метода на сериграфията от ръцете му излизат много плака­ти на известни български художници.
През 1992 г. внася от Израел първата широкофор­матна дигитална машина в България и така старти­ра първия си бизнес. Последователно създава и рабо­ти в няколко компании за широкоформатен печат. През 2003 г., заедно със своя предприемчив приятел и колега Росен Кръстев, завършил НХА, основават бързоразвиващата се и просперираща фирма за диги­тален печат J-Point.

Г-н Джераси, как беше създадена J-Point?


Хари Джераси: J-Point (Джей Пойнт) беше създадена преди че­тири години по идея на Росен Кръстев. Като дългогодишни колеги, той ме покани да направим тази фирма, доверявайки се на опита, който имам в полиграфията. Започнахме със седем души и много ентусиазъм. Машината, в която инвес­тирахме, беше първият модел на канадския производител Gandinnovations — широкоформатен принтер Jeti 3300. Това беше добра машина, конкурентна на другите с марка Vutek, които по това време бяха „на мода“ в София. За по-малко от една година фирмата натрупа такъв обем от поръчки, че ни се наложи да купим втора машина. На мен рядко ми харесва машина, кола и жена, но случи ли се — не греша!

Как се справяте с липсата на квалифицирани кадри, която е факт в бранша?

Хари Джераси: В нашата фирма няма текучество и се полз­ваме с добро име на пазара. Това е така, защото имаме ка­чествен подбор на кадри, системи за обучение и мотивация на персонала. Фирмата поддържа и социална политика, кое­то мен много ме радва. Редовно организираме мероприятия за сплотяване на колектива.

Аз съм доволен и щастлив човек, защото за по-малко от четири години успяхме да привлечем и задържим 73-ма души — все млади и много способни специ­алисти. Не се хваля напразно — видял съм много в живота и много хора съм научил на занаят, но спокойно мога да кажа, че тук работата е точна като „швейцарски часовник“.

На фона на конкуренцията счи­тате ли, че имате стабилни позиции?

Хари Джераси: Ако кажа, че конкуренцията не ме интересува, ще излъжа. Следя какво правят, но не се притеснявам, защото съм уверен в нашите способности и визията ни за развитие. За жалост, машините за широкоформатен печат и мерцедесите в България са повече, отколкото във всяка една нормална държава. Много хора смя­тат, че като купят такава машина вед­нага ще започнат да печелят. А машината сама по себе си не е достатъчна — трябва да си подготвен за нея и да знаеш как най-добре да я използваш. Такива хора, обикно­вено, притиснати от обстоятелствата, започват да подбиват цената на пазара, за да привлекат клиентите. Смъквайки це­ната обаче, те се самоубиват, убиват и бизнеса. Тук е моментът да кажа, че имаме нужда от браншова организация, която да защитава интересите ни. Какви пробле­ми имаме, какво правим, как да работим с клиентите... защото има много нелоялна конкуренция в бранша — аз лично съм много разочарован. Но най-важното в борбата с конкуренцията е да уважаваш клиента и да цениш персонала си.

Как виждате развитието на J-Point в бъдеще?

Хари Джераси: Спокоен съм за бъдещето на фирмата, тя ще се разраства все повече и повече. Предстои ни да построим и сграда, защото тук вече ни е тясно.

Следим продуктите на Gandinnovations и другите световни производители и сме готови да инвестираме в нови технологии, стига да са добри и да отговарят на пазар­ното търсене. Тази фирма я виждам двой­на, така както на два пъти вече съумяхме мащабно да увеличим капацитета си.

Ето какво допълва към нашия разговор Таня Тенова — един от хората, които бла­годарение на професионалния си опит и амбиция очертават верния път за разви­тие на фирмата: Г-н Джераси е пионерът в областта на широкоформатния печат в България. През 2003, когато единствена­та позната на нашия пазар марка машини в областта беше Vutek, той и г-н Кръстев решиха да инвестират в напълно неизвес­тен за българския пазар производител — Gandinnovations. Това, което ги „грабва“ в тази нова технология, е качеството на печата, което с машините на Vutek е било невъзможно да бъде постигнато по това време. Бързото и положително развитие на J-Point се дължи на иновационното мислене на двамата ни управители.

Преди около година направихме първата стъпка и в ди­гиталния офсетов печат. Не се тревожа за бъдещето на J-Point, защото нашата лоялност и коректност към клиен­тите е причина фирми, започнали с нас своя бизнес, да са наши партньори и до днес.

Оптимист съм и поради тенденциите за развитие на рекламния пазар като цяло. Данните сочат, че пазарът на външната реклама нараства с около 25-30% на година.

Каква е разликата между дигиталния офсетов и конвенционалния офсетов печат?


Таня Тенова: За разлика от конвенционалния офсетов печат при дигиталния няма плаки и филми, отпадат настройки­те на пасер и цветове — всичко е Computer-to-Print, което спестява много технологично време. Отпечатъкът обаче позволява всички книговезки операции, познати в офсета, и по този начин могат да бъдат изработвани сложни полиг­рафически изделия в малки и средни тиражи — нещо, което стандартният офсет не предлага. При дигиталния офсет има два допълнителни цвята и възможност за симулиране на пантонски цветове. Това дава много сериозни предимства при изпълнението на уникални поръчки. Важно е да се отбе­лежи, че технологията не замества стандартния офсет, а по-скоро я допълва. Тя е подходяща за малки средни тиражи, там където стандартният офсет не е рентабилен.

Кои са производителите на такива машини в света?

Таня Тенова: Първата дигитална офсетова машина е на израелската фирма Indigo. Преди две години и половина HP откупиха технологията и сега машината се казва HP Indigo. Технологията е уникална и до днес — HP Indigo са единстве­ните машини, които съчетават основните принципи на традиционния офсетов печат с тези на дигиталния. Ние разполагаме с модела HP Indigo Press 5000 — най-доброто за България.

Каква част от видовете изделия на пазара по­кривате?

Таня Тенова: В сферата на широкоформатния дигитален печат изработваме всичко познато на пазара: билбордове, мегабордове, транспаранти, банери, автомобилна реклама и т.н.; всякакви екстериорни и интериорни решения. Една от новите ни машини, HP DesignJet Z6100 ps, с фотографско качество на отпечатъка, е предназначена преди всичко за специфични интериорни приложения като графики, репро­дукции на картини, фотографии и т.н. С дигиталния офсе­тов печат предлагаме както изработка на стандартни ре­кламни и фирмени материали — листовки, визитки, брошури, каталози, така и сложни изделия в къси и средни серии.

След като вече предлагате дигитален широко­форматен и дигитален офсетов печат, какво още предстои да усвоявате като технология?

Таня Тенова: Ще се развиваме в посока диверсификация на услугите с помощта на все по-нови машини и технологии. Например, най-новата ни машина Jeti 3150 UV Flatbed работи с UV мастила и печата директно върху плоскости. Тя е едно логично продължение на това, което правим в момента и разширява възможностите ни в областта на широкофор­матния печат. Вече ще можем да предложим висококачест­вен печат директно върху плоскости — дърво, метал, стък­ло, керамика, плексигласи, коматекси и пр.

Как взимате решение в какво оборудване да ин­вестирате?

Таня Тенова: По всякакви поводи правим анкетни допитва­ния до нашите клиенти и така получаваме обратна връз­ка за тяхното мнение и желания. Анализът на това какво още трябва да се закупи идва и от търговските резул­тати, от обемите, които технически се стремим да по­стигаме. Например, поради увеличаването на поръчките през последните две години, стигнахме до решението да закупим трета солвентна машина, която с високата си производителност удвои капацитета ни за широкоформа­тен солвентен печат.

В разговора се включва Красимир Картунов. Той е сред най-дългогодишните кадри във фирмата, със завиден опит и нескрита жажда за търсене и откриване на всичко ново, което предлагат дигиталните технологии:

Увеличaваме производителността си, за да можем да покри­ем обема поръчки и да сме точни със сроковете на изпълне­ние. Ние винаги сме „последна инстанция“, преди да започне дадена кампания и трябва да сме способни да реагираме „на мига“. Трите ни основни високопроизводителни машини за широкоформатен печат са на канадския производител Gandinnovations и придобиването на всяка от тях разшири възможностите ни във времето. Моделът Jeti 3300, с про­изводителност 60 кв. м/час, беше закупена през 2003 г.; през следващата година дойде Jeti 3318, която печата със 100 кв. м/час; а последната — Jeti 3324 — купихме през август тази година. Тя е с 24 глави, което означава работна ско­рост от 120 кв. м/час.

В отговор на по-специфично пазарно търсене после­дователно закупихме и две широкоформатни машини с фотографско качество. HP DesignJet 9000s работи със солвентни мастила и е подходяща за рекламни матери­али, които се гледат отблизо. С нея печатаме върху PVC фолио, винил, канаваца и хартия — както за външно, така и за вътрешно приложение. Инвестицията в HP DesignJet Z6100 ps направихме, за да можем да печатаме върху раз­лични грамажи фотохартия, самозалепващи се медии, backlit film и още много други — т.е. предлагаме фотореалистично качество върху много широка гама от медии. Машината е последен модел на HP в професионалната Z серия фотоприн­тери, от тази година.

А решението за инвестиция в плоскопечатаща машина Jeti 3150 UV Тrue Flatbed дойде като пряко следствие от по­требностите на нарастващия брой клиенти, които поддър­жат вериги магазини или изграждат визуалната комуникация на различни обекти. За тези интериорни решения се предпо­чита директният печат върху плоскости. От наша страна се спряхме на машина, която предлага висококачествен и изключително прецизен печат.

Как очаквате влизането ни в Европейския съюз да се отрази на вашия бизнес?

Таня Тенова: Очакваме да окаже влияние върху пазара. Иска­ме европейски норми за качество, срокове и цени.

Красимир Картунов: Отварянето на границите може да се разглежда и като предимство, и като заплаха, но ние сме подготвени за тази промяна. Стараем се да не изостава­ме в тенденциите. И трите машини, които закупихме през тази година, го доказват. Това са най-новите модели на све­товни производители, представени за първи път на тазго­дишната FESPA. С тях се чувстваме конкурентоспособни дори и на фирми от съседни държави, които имат сериозни традиции в тази област.

Таня Тенова: Най-същественото за нашата фирма е, че през последната година сме увеличили двойно капацитета си и като екип, и като техническо оборудване. И сигурното е, че няма да спрем дотук...

След посещението ми в J-Point си тръгвам с усещането, че тук хората някак са успели да намерят точния баланс между коректните човешки взаимоотношения и безком­промисния професионализъм в работата. И това именно се оказва „формулата“ на техния успех.

 
03.10.2011.
Автор: Десислава Брайкова
0 Коментари
Таг :

Рекламодатели

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар