Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Antalis приключи придобиването на MAP Merchant GroupAntalis, еднолично притежание на Sequana Capital, завърши придобиването на Map Merchant Group, собственост на M-Real, създавайки по тази начин компания номер 1 в Европа за дистрибуция на хартия.

Sequana Capital съобщи в края на октомври, че еднолично притежаваната от нея дъщерна фирма Antalis е приключила придобиването на MAP Merchant Group — подразделение на M-Realза търговия с хартии. По този начин Antalisсе превръ­ща в компания номер 1 за дистрибуция на хартия в Европа.

Тази транзакция се осъществи под надзора на Евро­пейската комисия във връзка с поетото задължението от страна на Antalisза освобождаването на един от двата фи­лиала на MAPв Обединеното Кралство. Antalis, които пред­виждаха това изискване на Европейската комисия, пристъ­пиха към освобождаването на Premier Paper (търговска фир­ма за хартия) и запазиха McNaughton — и двете фирми са собственост на MAP.

„Посредством придобиването на МAP и интеграцията между двата талантливи екипи, Antalisсъздаде компания но­мер 1 в Европа за дистрибуция на хартия. Тази важна крачка в нашето стратегическо развитие, освен че ще ни позволи да предоставим услугите си на повече клиенти, ще създа­де и повече стойност за нашите акционери“, заяви Пиер Да­рот, главен изпълнителен директор на Antalis.

„В Централна и Източна Европа Antalisи МAP ще мо­гат да предложат на своите клиенти още по-привлекател­ни оферти, в резултат на доминиращата им пазарна пози­ция в тази част на Европа“, каза Яцек Нитецки, член на Упра­вителния съвет на Antalis, отговарящ за Централна и Юго­източна Европа.

Както се очакваше, транзакцията от 382 милиона евро бе финансирана от SequanaCapital, посредством увеличе­ние на капитала на Antalisсъс 180 милиона евро и допълни­телен заем. Увеличението на капитала на Antalisбе частич­но финансирано от Sequana Capital чрез прехвърлянето на 5,3% дяла на Permalи съгласно клаузите за печалба, сключе­ни с Permal.

Паскал Лебард, главен изпълнителен директор на Sequa­na Capital, добави: „Ние сме изключително доволни от при­ключването на тази транзакция само четири месеца след обявяването на сделката. Това придобиване ще направи Antalis неоспорим европейски лидер и ще допринесе за пос­тигането на нашите цели за растеж и печалба“.

Конкорд Папир ООД

За Конкорд Папир ООД

Конкорд Папир ООД е основана през 1998 г., а през 2005 ста­ва част от водещата международна компания за търговия с различни видове хартия Map Merchant Group, със седали­ще в Лондон. Map Merchant Group има офиси в 27 европейски страни, обслужва над 50 000 клиенти и сътрудничи с около 100 доставчици на различни видове хартия и картон.

За Sequana Capital

SequanajCapitalе едноличен собственик на Arjowigginsи An­talis. Групата се радва на приходи, базирани на изключител­но добре постигнатия баланс между производството и дистрибуцията.

Arjowiggins е световен лидер в производството на графич­ни и технически хартии. Представена е в 82 страни и има 7800 служители.

Antalis е компания номер 1 в дистрибуцията на хартии в Ев­ропа. Представена в 44 страни, Antalis има повече от 8400 служители.

Със своите над 14 000 служители в световен план Sequana Capitalреализира през 2006 нетен оборот от продажби 4 ми­лиарда евро. Чрез включването на MAP Merchantи придоби­ването на Dalum Papir и Zanders оборотът от продажби се очаква да нарасне приблизително до 5,8 милиарда евро.

 
04.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Актуално

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар