Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Истински цветове?!

  •  
  •  
  •  
  •  


Как можете да получите едновременно висока скорост, перфектен завършен вид на брошурите и цветовете, ко­ито наистина желаете?

Всичко това можете да откриете в цветната произ­водствена система Konica Minolta bizhub PRO C6500. Със скорост от 65 страници в минута – в цвят и чернобя­ло – можете да произведете 300 000 страници месечно. Възможността за работа с 300 g медия прави bizhub PRO C6500 уникална за класа си. С едно натискане на бутона Start можете да произведете комплект от 20 брошури, вся­ка от по 50 листа.

Машината удивява с иновативни функции, които да улес­нят максимално работата с машината и със самата медия.

Едно от предимствата на производствената машина е новият image processing метод, който включва двулазер­на технология на пишещия модул, тънки линии, нова TagBit технология и се справя с 4х85 мегапискела в секунда.

При bizhub PRO C6500 не се развива обичайната много висока температура на изпичане. Високата температура, както и влагата променят първоначалните качества на медията – тя се деформира или набръчква. Новата тех­нология на изпичане при ниска температура улеснява зна­чително работата с различни медии и машината работи практически с всички възможни до 300 g. Отново, благо­дарение на нови технологии, с bizhub PRO C6500 няма да има проблем и със залепването или навлажняването на листовете, тъй като са разработени специални системи, предотвратяващи двата фактора. Като резултат получа­вате несравним цветен продукт при същите качества на медията.

Разработен е нов, по-надежден метод за подаване на хартията и прецизна регистрация при двустранния печат и засичането на много страници.

Bizhub PRO C6500 няма да Ви изостави дори когато медията в някоя от касетите свърши или някой от консу­мативите е към края си. Докато заредите с нужното, тя продължава да печата по зададените от вас критерии.

Важно да се отбележи тук е дългият период на работа с ключовите консумативи преди да се наложи замяната им.

Новото, което в момента предлага цветната произ­водствена система на Konica Minolta, е иновативният вън­шен Fiery контролер, който разкрива най-новите методи за защита на данните. Контролерът редуцира обработка­та на документите и задръстванията като позволява но­вопостъпилите файлове да бъдат растеризирани, докато останалите се принтират свободно. Новата технология предлага защита на конфиденциални документи срещу не­оторизиран достъп и действия. За да се извършва защита в реално време е инсталиран софтуер, следящ за спазване на коректното време.

Новият контролер доставя лек за използване интер­фейс. Контролерът включва технология Fiery ColourWise, която предлага in-RIP система за управление на цветовете за висококачествен резултат. Системата предоставя ед­новременно colour across задания, компютърни платформи, цветни пространства и цветни формати, експертен кон­трол на управление на цветовете, производителност и ав­томатизиране на цветния документооборот, което е от значение при прецизният печат на корпоративни цветове.

Машината е оборудвана с новата технология на поли­меризирания тонер Simitri-HD (high definition), което е гаран­ция за високо качество на изображенията в цвят и чернобя­ло. Новият Simitri-HD предоставя енергоспестяващ процес на изпичане, който значително подобрява качеството на печат за различни типове медия, поради малкия размер на частиците. В тази сфера на технологията Konica Minolta е постигнала повече патенти от всеки друг производител от 1991 г. до сега.

За bizhub PRO C6500 не е от значение дали ще отпеча­тате няколко листа или няколко комплекта с брошури. Тя винаги ще осигури една и съща, висока и качествена произ­водителност на желания продукт.

Възможността за множество довършителни функции (перфориране, степлиране, няколко вида сгъване, вмъкване на страници, седловидно подшиване, брошури), обогатява допълнително качествата на машината.

За да завърши напълно комплекта от услуги за потре­бителите, bizhub C6500 e валидирана по последните стан­дарти за защита Common Criteria – ISO 15408 EAL3. Common Criteria e международно признат стандарт за ИТ тест на защитата и гаранция, че цялата запазена информация ос­тава конфиденциална.

Konica Minolta bizhub PRO C6500, цветна производствена система, ще бъде демонстрирана на изложението ПринтКом, Пловдивски панаир, от 5 до 9 юни 2007 г.

 
30.09.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Рекламодатели

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар