Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

MAN Roland — посоки на развитиеЗа MAN Roland, като водеща фирма в производството на системи печатарска техника, търговската 2005 година беше определено успешна. В течение на първите 6 месеца обемът на поръчките нарасна с 40% (1,2 млрд. евро), което е пряк резултат от правилно избраните посоки на развитие.

През второто тримесечие фирмата достигна преломен момент в оперативните показатели на двете търговски направления, в сравнение с предшестващата година — ролните машини удвоиха печалбата, а листовите — съществено съкратиха загубите. Следвайки конюнктурата на пазара, секторът на ролните машини съкрати сроковете на доставка и оптимизира процесите, като всички етапи на изпълнението на дадената поръчка бяха поставени под пряк контрол. Всеки клиент можеше да има достъп до висшето ръководство на концерна. Опитът показва, че периодът на вземане на решение от страна на клиента обикновено е дълъг, но след това той иска машината да бъде монтирана възможно най–бързо. Своевременното динамично планиране и предприетите мерки по приспособяване на мощностите към промените на пазара, преработката и съкращаването на разходите донeсоха своите плодове. Лидерското място на MAN Roland сред доставчиците на ролни вестникарски машини беше потвърдено от поръчката на News Corporation.

През 2005 г. концернът си беше поставил задачата да увеличи оборотите и при продажбите на листови машини. Реорганизацията в този сектор на фирмата MAN Roland се изрази в ускорените темпове на приспособяване на производствените мощности към потребностите на пазара. Затварянето на завода в Хайзенхайм оптимизира структурата на производството,
занимаващо се със системите листови печатарски машини в Офенбах. Основните направления в развитието на този сектор през 2006 ще се базират на три главни критерии: качество, производителност и цена. Технологичните системни компоненти Printnet, Printcom и Printservice позволиха да се оптимизира работният поток и да се повиши производителността при общо намаляване на разходите по обслужване на оборудването. За това допринесоха и специално разработените инструменти Inline–ламинатор или QuickChange — предназначен за съкращаване на времето за пренастройка. Ефективността на тези нови решения беше особено осезаема при форматите XXL. В отделни региони на света MAN Roland постигна прекрасни резултати. Така например, в САЩ обемът на поръчките на листови машини е нараснал с 30% за 2005 г. Strine Printing, най–голямата листова печатница в Пенсилвания, се стреми винаги към лидерското място на пазара на листовия офсет сред американските печатници, произвеждащи рекламна продукция.
Тази цел печатницата постига с помощта на три голямоформатни машини MAN Roland, като най–новата инсталация е на първата в света Roland 900 XXL с лакираща секция и ултравиолетово сушене в линия. Освен това ЦРУ поръчва петцветна Roland 700 с перфектор (устройство за
обръщане на листа) и лакираща секция в линия.

Интересни са цифрите за Централна и Източна Европа, ръстът е с цели 60 % и то благодарение на пазарите в Австрия, Полша и България.

Печатница Химер в Аугсбург е пионер при голямоформатните листови машини — в предприятието
работят една четирицветна Roland 900 от седмия формат на серията XXL, една четирицветна
Roland 900 от осмия формат на серията XXL, една двуцветна Roland 700 с перфектор и една петцветна Roland 700, също с перфектор. Последната е оборудвана да печата с хибридни мастила. През лятото на 2005 г. е закупена петцветна Roland 900 от осмия формат на серията XXL.

В Любляна, Полша, фирмата Boxes Poland вече работи с една шестцветна машина Roland 700 с лакиращ модул и ултравиолетова сушилня. Във Варшава печатницата Print&Display Polska Sp. Z. О.О., изработваща голям формат плакати, проспекти, каталози, опаковки, закупувайки четирицветната машина Roland 900 от осмия формат на серията XXL, укрепва своите позиции в производството на плакати пред другите полски печатници.

За добрите резултати на фирмата на българския пазар сп. полиграфия, с помощта на предста вителството на MAN Roland в България, ще направи публикации в следващите броеве, които да покажат постигнатото от някои наши колеги в бранша. Световните успехи на MAN Roland се обясняват с технологичната компетентност на концерна в цялостния печатен процес. Неслучайно на предстоящото полиграфическо изложение в Бирмингам IPEX (4.–11. април 2006) ще бъдат представени новите продукти и услуги на концерна MAN Roland за листови и ролни машини в павилион №1, под девиза Печат с добавена стойност (облагородяване на печатната продукция с допълнителните възможности на печатарските машини). В основата на експозицията са проверени в практиката технически решения. Ще бъдат представени най–новите разработки на компанията: Roland 500 — високопроизводителна листова офсетова печатарска машина с формат 50х70 см, оборудвана с перфектор. Максималната скорост в режим на работа на обръщателя е 15 000 удара в час. Благодарение на едноцилиндровата система за обръщане на листа моделите, оборудвани с InlinеPerfector, не заемат повече площ от моделите без обръщател.

Roland 700 — максималната скорост на тази машина с конфигурация до девет печатни секции или с лакиращи модули е 17 000 удара в час (без перфектор). Даденият модел е с опция на увеличен формат 80х104 см. Производителността на тази машина е с 10% по–висока от тези със стандартното решение. Системата QuickChange позволява не само да се съкрати значително времето за пренастройване, но и да се зададе последователността на всички операции, които ще се изпълняват впоследствие автоматически от пулта за управление. С това се прави значителна икономия на време на производствения цикъл. Rotomann ще бъде представен в оптимизиран 16–страничен четирицветен вариант. Комплексът, позволяващ да се намали себестойността на продукцията и да се увеличи производителността на производството, ще бъде представен с новите системи Printnet, Printcom и Printservice. За да се постигне устойчив успех на пазара на печатарските машини, не е достатъчно само да се предлагат надеждни високопроизводителни и високотехнологични машини. „В бъдеще победител в конкурентната борба ще стане не този, който произвежда най–добрата продукция, а този, който по–добре от другите знае и изпълнява желанията на своите клиенти“ — казва Герд Финкбайнер, изпълнителен директор на MAN Roland Druckmashinen AG. Концернът приема това предизвикателство, въпреки че кръгът от клиентите й е твърде голям. Що се отнася до оборудването, тук всичко е еднозначно: то трябва да е надеждно, качествено и бързодействащо. Но на клиентите, освен това е необходимо да се предложат свежи идеи, нови бизнес–модели и иновационни решения, позволяващи да се повиши рентабилността
на производството им. От страна на MAN Roland те получават едно дългосрочно сътрудничество като партньори.

Новите поръчки, които получава MAN Roland, са доказателство за правилността на стратегията, където централно място заема клиентът.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар