Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Мисто–90 достави нови книговезки машини в печатница ДедраксНаскоро печатната база на Дедракс ООД в НДК се оборудва с машини от ново поколение в областта на книговезката работа, подходящи най-вече за качествената и бърза изработка на календари, тетрадки и тефтери, които са съществена част от продукцията на предприятието.
Ето какво споделиха пред сп. Полиграфия г-н Михаил Илиев, управител на фирма Мисто—90 — доставчик на машините, и г-н Людмил Терзийски, управляващ директор на печатница Дедракс ООД.

Г-н Илиев, какви са техническите параметри на доставеното от Вас оборудване за печат­ница Дедракс?

Михаил Илиев: Вероятно с амбицията да излязат на паза­ра като „номер едно“ печатница на календари в България, Дедракс се прицелиха в едно уникално съоръжение. То се със­тои от две самостоятелни линии — листонаборната маши­на Laconda и автоматична линия на Renz. За да се получи пълно сходство между двете машини, ние предложихме, а Дедракс приеха, листонаборната машина Laconda да бъде от най-висок клас, с цифрово програмно управление — клас Speed, формат 50 х70, където 50 см е подвързващата стра­на. Интересното в тази машина е, че може да набира хар­тии от 20 до 1000 грама/кв.м, което означава, че може да се набира и мукавеният гръб на календара, ако се налага. Хими­зираната хартия също не е проблем.

Другата част от този цялостен хартиен поток е ав­томатичната линия на Renz— Inline500.Тя включва подава­не на вече набрани книжни тела (не само календари), авто­матично перфориране, прехвърляне в затварящата секция, където автоматично се поставя телен гребен, огъва се и се поставя календарната кукичка, след което се преминава в извеждането, където (при по-голямата част от печатни­те материали) може да се обръща челната страница, т.е. да се прехвърли отзад.

Интересното в тази машина е, че тя практически може да работи с почти всички технически изработваеми в све­та размери телени гребени — от 3/16 до 1 цол. Машината е с автоматична настройка — цифрово програмно управление, т.е. техниците не правят промени по настройките на маши­ната, минавайки от един диаметър в друг. Сменят се меха­нично единствено затварящите челюсти или пластини, тъй като се счита, че ако се използва унифициран инструмент, качеството няма да бъде това, към което се стремим.

Друго интересно тук е, че на машината може да се за­даде колко пъти да набере перфорирани книжни тела, т.е. ако имате книжно тяло с дебелина 10 мм ще го пуснете на три пъти, но машината ще го набере след перфориране, за да стане цяло книжно тяло от три перфорирани книжни тела и едва тогава, като цяло книжно тяло, ще го изпрати за подвързване. Това дава възможност да се излезе далеч из­вън рамката на обикновения многолистов календар. Може­те да подвързвате например тетрадки, блокноти, тефтер­чета, рекламни материали, каталози и какви ли още не изде­лия, подвързани с телен гребен.

В тази машина може да се включва и изключва функция­та поставяне на кукичка. Перфориращата секция, която е на­правена много интелигентно, има такава щанца, че с много малко механична работа може да се елиминира палцовият из­рез в средата на календара, т.е. тя да започне да перфорира непрекъснато, което е т.нар. тетрадно перфориране. От­тук, при подвързващата секция вие можете да избирате кол­ко телени гребени и в коя част на книжното тяло да бъдат поставени — т.е. можете да подвържете А4 с 34 зъба, но ако искате можете да го подвържете на две места с по 10. Всич­ко това се прави от софтуера, който командва машината.

Може да се каже, че тази комплексна технологична ли­ния при Дедракс е не само единствена в България, но в този си вариант тя е първа и в света — като съчетание между листонаборна Laconda и Renz.

Какви минимални тиражи могат да се изра­ботват с тази линия?

Михаил Илиев: Технически минимум няма. Подготовката на машината е много бърза и дори 100 бройки е за предпочита­не да се изработят на нея, отколкото ръчно, защото се ели­минира човешката грешка.

Г-н Терзийски, как избрахте Мисто-90 за свой бизнес партньор в това начинание?

Людмил Терзийски: Колебаехме се между три фирми — Rile­card, Renz и Obscure. Направихме проучване и по време на посещението ни на тазгодишната drupa, но в крайна смет­ка избрахме Renz, защото имат най-сериозно представи­телство в България в лицето на фирма Мисто-90 и защото единствени те ни осигуряват сервиз.

Какви конкурентни предимства за Дедракс очаквате с това оборудване?

Людмил Терзийски: Цялостната автоматична производ­ствена линия, съставена от 14-секционна листонаборна ма­шина LacondaSpeedи Inline500 на Renz,вече ни дава въз­можност един отпечатан календар да бъде изработен из­цяло, т.е. — отрязаните след печата листове се пускат по тази линия, откъдето календарът излиза абсолютно готов. Единствената намеса на оператора е по отношение на на­стройките на тези две машини. Инвестирахме в тази ли­ния не само за да повишим производителността си, но и за да подобрим качеството. Защото досега тези книговезки операции при нас се извършваха ръчно, а процентът „човеш­ка грешка“ е достатъчно голям, за да се окаже дори нерен­табилно понякога. Сега тази опасност е напълно елиминира­на, което ни дава гаранция за успех пред конкуренцията.

Как контролира липсата на грешки листона­борната машина Laconda?


Людмил Терзийски: Машината има четири степени на кон­трол. Всяка секция има контрол за пропуснат лист, контрол за двоен лист, контрол за смачкан лист и сензорно-оптичен контрол — т.е., ако някой, зареждайки машината, погрешно сложи друг лист, машината го разпознава (тъй като чрез сензорно-оптичния контрол предварително е „заснела“ пра­вилния) и автоматично спира, а на дисплея се отчита уста­новената грешка.

Каква производителност ви гарантира тази машина, понеже е факт, че повечето фирми по­ръчват календарите си в последния момент?

Людмил Терзийски: Това е една от причините, поради които се спряхме на тази машина — тя е високопроизводителна. Досега сме имали случаи да връщаме клиенти в най-натова­рения сезон за календари — декември, но след тази инвести­ция всички клиенти при нас са добре дошли.

А с какви поръчки ще запълвате тези мощно­сти след края на „календарния сезон“?

Людмил Терзийски: През останалата част на годината листонаборната машина също ще бъде използвана посто­янно. Важна техническа особеност и предимство при нея е, че няма ограничение в размера на теления гребен — прак­тически може да изработва продукти с дебелина от един лист до технически максимално възможния гребен — един цол. Благодарение на това ние не само ще повишим значи­телно качеството и производителността си, но и ще раз­ширим продуктовия диапазон, който предлагаме на нашите клиенти.

За Renz Inline 500

Машината на Renz— Inline500 е пълен автомат, който из­вършва следните действия: очуква набрания вече календар, продупчва го, нанизва му телен гребен, пуска му кукичка, за­тваря теления гребен и дори обръща корицата, за да скрие снадката на теления гребен. Перфорирането може да е до 4 мм. Има възможност за инструмент 3:1 и 2:1. Кукичката не се поставя готова, както е при другите машини, а ма­шината сама си я произвежда като ù се подава тел. Диаме­търът на теления гребен варира от ø 3/16“ (5,5 мм) до ø 1“ (25,4 мм), което на практика е целият използван диапазон. Всички настройки на машината се извършват автоматич­но от пулт (тъчскриин) и тя запазва в паметта си 50 джоба с всички параметри.

За Laconda Speed
Всяка секция е оборудвана с четворна система за контрол — за пропуснат лист, за двоен лист, за „paper jam“, както и оптичен контрол за подменен или обърнат лист. Машината може да набира хартия от 20 до 1000 гр/м2. Тя е оборудвана с високо подаване като всяка секция поема до 250 кг.

За Мисто–90 ООД

Фирмата е създадена първоначално като Събирателно дру­жество, а по-късно се пререгистрира в ООД. От създаване­то си през 1990 г. до днес фирмата се развива в специализи­раната ниша на довършителните работи, дообработката на хартия и флексографския печат. Дружеството доставя машини — предимно нови, но и втора употреба — както и ня­кои материали като: телени гребени, телове на килограм, книговезки платна, ринг- и лостови механизми за класьори, имитации на кожа, флокирани материали и други.

За Дедракс ООД
Частно дружество, основано през 1993 г. с предмет на дей­ност предпечатни услуги. През 1995 г. става едно от пър­вите студиа за експонация на филм. През 2002 г. разширя­ва дейността си, наемайки печатната база на Националния дворец на културата в София и инвестира 5 милиона евро в закупуването на собствена нова печатна, дигитална и кни­говезка техника. Дейността на дружеството се извършва в три отделни звена:

• експонаторско студио, където се предлагат експонира­не на филми и предпечат
• офсетова печатница, където се предлагат листов оф­сетов печат и книговезки услуги и
• дигитална печатница, където се предлага дигитален печат.

 
10.10.2011.
Автор: Десислава Брайкова
0 Коментари
Таг :

Печатно оборудване, Интервюта

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар