Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Xerox iGen3Xerox предлага вече нови възможности за довършителни операции към най-продуктивната дигитална печатаща сис­тема в света — Xerox iGen3. Компанията представи нови­те опции по време на годишната On Demand Conference and Exposition — водещо събитие за печатарската индустрия, което се проведе в Бостън, Масачузетс, през първата сед­мица на март 2008.

Благодарение на нововъведенията за още по-високо ка­чество на изображението и нови функции за автоматично производство на книги и справочници, пресата Xerox iGen3 вече е още по-продуктивна.

International Color Consortium (ICC) DeviceLink Profiling е нов инструмент за управление на цвета при Xerox iGen3. С негова помощ клиентите могат да създават собстве­ни RGB и CMYK профили в реално време, при първоначални­те настройки, с използване на in-line спектрофотометри за по-бързо и точно възпроизвеждане на цвета. Спецификации­те по ICC са широко използвани в графичната индустрия. International Color Consortium DeviceLink Profiling е на разполо­жение във всички iGen3 преси, снабдени с Xerox FreeFlow® Print Server 6.0.

Модулът C.P. Bourg Bleed Crease е добавка към C.P. Bourg Document Finisher (BDFx), предлаган за системите Xerox iGen3. Служи за изработката на брошури, подвързвани като стандартна тетрадка, с чисто и плътно сгъване, като под­държа богато разнообразие от медии, вкл. и с покрития.

В момента в света са инсталирани повече от 2000 Xerox iGen3 преси, като 275 клиенти са закупили 2 и повече Xerox iGen3 системи за задоволяване на повишеното тър­сене на цветна печатна продукция, като например, марке­тингови или персонализирани брошури за директен марке­тинг, фотографски издания, каталози, фактури, формуляри и други материали, съдържащи променлива текстова и гра­фична информация. В света, който става все по-екосъобра­зен, печатът при поискване придобива все по-голямо предимство заради факта, че създава продукция в определен обем и само тогава, когато е нужно. Това от своя страна печат намалява количеството отпадъци и необходимото складо­во пространство.

126 големи компании от цял свят, притежатели на диги­талната преса Xerox iGen3® Digital Production Presses отпе­чатват месечно на една машина над 1 млн. страници. Най-големият брой отпечатани страници досега на една преса iGen3 за месец е 3 млн. страници. Средният месечен обем продукция на всички преси Xerox iGen3 е 500 000 страници.

В България първата система Xerox iGen3 беше поръчана от студио за дигитален печат Фреш Дизайн и инсталирана през декември 2007 г. В началото на тази година „Печатница на БНБ“ АД пусна в експлоатация и втората дигитална пре­са Xerox iGen3 110 на българския пазар.

От пускането на Xerox iGen3 през 2002 г. до днес, диги­талната система предоставя широк диапазон от приложе­ния и генерира печалби чрез изключително рентабилен цве­тен печат. Xerox продължава да бъде лидер в отпечатани­те обеми цветни страници, като бележи ръст от 30% от 2006 до 2007 г.

„Пресата iGen3 е основен фактор, който формира тен­денциите на дигиталния производствен цветен пазар. Тя е катализатор на ръста на дигитални цветни страници, го­ляма част от които допълват офсетовото производство в полиграфския бизнес, който разчита и на двете техноло­гии“ — каза Райли Макнълти, ръководител изследване „Про­изводствени пазари и пазари на широкоформатeн печат“ в IDC — международен източник на пазарна информация и консултантски услуги. „Пресата iGen3 продължава да полу­чава заслуженото внимание на пазара заради нейната ино­вативна технология, продуктивност и качеството на изображенията“.

Според консултантската фирма Pira International, въз­можностите на международния пазар на дигитален печат се оценяват на 68 млрд. долара през 2007 г., а до 2012 г. тази цифра се очаква да бъде удвоена.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар