Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Truepress 344Уникалната Truepress 344 на японския производител SCREEN Media Technology съчетава основните принципи на традиционния мокър офсетов печат с тези на диги­талния. Truepress 344 използва термално-диодна матри­ца, която експонира върху специфична полимерна плака, като експонацията се извършва на четирите секции ед­новременно. Благодарение на най-ново поколение цифрови растери се осигурява висококачествено пренасяне на из­ображението директно върху плаките, без да се използ­ват корозивни химикали. От друга страна, машината работи със стандартните за офсета медии и мастила и отпечатъкът е напълно съпоставим с този на традици­онния офсетов печат.

Тази нова 4-цветна машина има максимално печата­емо поле 330x460 мм и максимална производителност 7000 листа/час. Поради високата степен на автомати­зация на процесите, Truepress 344 е изключително бърза. Може да отпечата едностранно 500 листа за по-малко от 15 минути. Подготовката на машината между отделни­те задачи е 5 минути, като за 3 от тях се извършва са­мата експонация.

Времето за подготовка е сведено до минимум благо­дарение на вградената система TrueFit Advance. Това е автоматизирана система за управление на качеството, при която не е необходимо ръчно да се настройват ни­вата на мастило и овлажняваща течност. Контролът на качеството се извършва от машината по време на це­лия печатен процес. На всеки 6 печатни листа система­та сканира отпечатаното изображение и анализира резултатите. В случай на отклонение от зададените стойности, настройките се коригират автоматично. Така се осигурява постоянна плътност на цветовете за целия тираж. Към всичко това, TrueFitAdvanceзапаметява да­нните от предишни операции и те могат лесно да бъдат използвани повторно, което допълнително спестява тех­нологично време.

За разлика от други дигитални технологии, поддръж­ката на Truepress344 е облекчена. Ниските разходи за кон­сумативи се обуславят от използването на стандартни за конвенционалния офсет консумативи — мастила, хар­тии и други. Машината е създадена, за да осигури изпъл­нението на потенциално висок брой задачи на ден, кое­то е предпоставка за постигането на много добра конку­рентна цена за тиражи от 100 до 5000 листа.

При Truepress344 е възможно бързо и лесно да се заме­нят плаки. Например често в практиката се налага под­мяната на плака за черения цвят при езикови вариации или печат с променливи данни.

Скоро ще влезе в експлоатация първата в България Truepress 344. Машината е собственост на печатна къща J-Point, които имат вече изградени традиции в предлага­нето на дигитален офсетов печат. Компанията разпола­га с шестцветната мешина HPIndigoPress5000, предназ­начена за единични бройки и малки тиражи. С добавянето на Truepress 344 J-Point ще разширят производствения си капацитет и възможностите си в областта на средни­те тиражи.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар