Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Speedmaster XL 105 с обръщателно устройствоИндустриалните печатници, които се стремят да предос­тавят на клиентите си най-високо качество и кратки сроко­ве за изработка, постигат това чрез високопроизводителни печатарски машини, като новата Speedmaster XL 105 с об­ръщателно устройство на Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg). Междувременно тази машина с върхова произво­дителност работи при първите си потребители на много места по света и поставя нови стандарти по отношение на производителност и рентабилност при двустранен печат.

„С тази машина сме в състояние да достигнем увели­чаване на производителността в размер на 10 млн. лис­та годишно“, съобщават Кристиан и Щефан Аумюлер, соб­ственици на Aumüller Druck (печатница със 100 сътрудници) в Регенсбург, Германия. След подробни тестове при производствени условия, проведени в тяхната печатница за илюстрационен печат, собствениците инсталират ведна­га четири такива машини в печатния си цех. „Постигаме рентабилно производство и конкурентни цени чрез висока та производителност и гъвкавост на тези машини“, казват още двамата собственици. Машината Speedmaster XL 105 с обръщателно устройство е непрекъсната комплексна сис­тема, която работи със скорост 15 000 листа/час и печата на материали с дебелина от 0,03 до 0,60 мм.

От години Speedmaster SM 102 с обръщателно устрой­ство е лидер в многоцветните машини за печат на лице и гръб в клас формати 70 x 100 cм. По света работят по­вече от 1500 машини с осем и повече печатни секции. Със Speedmaster XL 105-P (Р от Perfector = обръщателно устрой­ство или за двустранен печат) Heidelberg разширява порт­фолиото си в този клас формати, като се насочва към кли­енти, които залагат на максимална производителност и рентабилност.

Напълно автоматичното обръщателно устройство и високата степен на автоматизация на много етапи от производствения процес намаляват до минимум времето за подготовка и увеличават производителността. С мощ­ния пулт за управление Prinect Press Center и съвършено но­вата система Sheetfed Control за управление на машината, всички настройки удобно се предприемат централизирано. Intellistart — иновационното навигиране на оператора, съо­бразено с процесите — позволява значително скъсяване на времето за подготовка при смяна на поръчките.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар