Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

ROLAND 200

  •  
  •  
  •  
  •  


Печатарската машина ROLAND 200, в линейна конфигурация, е на пазара от седем години. С интригуващото си съотно­шение между цена и качество тя е отлична алтернатива на средно- и голямоформатните машини за средноголеми печатници, които работят предимно с най-малките и мал­ките формати офсетови машини.

За предприятия, печатащи малки и средни тиражи на разностранни продукти върху различни медии, гъвкавите производствени възможности са от първостепенна важ­ност. Поради многостранните качества, които притежава, ROLAND 200 се оказва машината, която им е необходима.

Подчертано предимство при печатаемата площ

С ROLAND 200 се отпечатва двойната площ на най-мал­кия формат печатарски машини (520x740 mm вместо 350x 520 mm), но благодарение на високата степен на автомати­зация, подготовките ú отнемат дори по-малко време, от­колкото тези на по-малкия клас машини. Автоматизирани са смяната на печатните форми; настройката на дебелината на печатния материал и пасера; предаването на данните за предварителна настройка на цветовете посредством работна карта (Jobcard) или директно чрез онлайн връзка по време на предпечатната подготовка; дистанционното управление на мастилото в мастилниците с QuickChange-Surface (специално покритие на повърхностите за лесно почистване), както и устройствата за миене на офсето­вите цилиндри. Програмата за подаване на мастилата до­пълнително съкращава времето за настройка и ограничава макулатурата. Всичко това означава, че печатът и на най-малките тиражи може да бъде рентабилен.

Феноменална при най-малките тиражи

Според основателя и управител на германската печат­ница W. B. Druckerei, Винфрийд Бендер, дори и най-малките тиражи при тази „всичко можеща“ машина са изгодни: „За не много повече от цената на „дълга“ машина от най-малък формат, получихме шестцветна ROLAND 200 с двоен фор­мат.“ При тиражи от 500 до 1000 екземпляра и средни тира­жи от 10 000 листа, важна е преди всичко бързата смяна на мастилата и печатните форми. Но и при редките случаи на по-високи тиражи, до 60 000 печатни листа, максималната производствена скорост от 13 000 л./ч. е напълно доста­тъчна.

Гъвкава по отношение на печатните материали

ROLAND 200 е с най-голямата гъвкавост по отношение на печатните материали в своя клас. Дали се печата в ши­рок, или тесен формат, опасността от „грешна“ посока на движение на печатния материал е практически изключена, благодарение на двойната обиколка на печатния цилиндър и системата за предаване на листовете (Transferter). Вин­фрийд Бендер обяснява: „Вече имахме случай на картон с грешна посока на отливане, който беше обработен напълно безпроблемно.“ Защото конструкция, аналогична на ROLAND 500, 700, 900 и 900 XXL означава и същата гъвкавост спрямо печатните материали. Материали от 0,04 до 0,8 mm се под­дават на печат без драскотини и размазване на мастила­та. Специалните приспособления в системата за предаване на листовете, покриващата рамка в зоната на подаването, както и воденето на задния кант през печатните цилиндри, улесняват работата с картони – предотвратява се „удря­нето“ на картона при предаването и се стабилизира воде­нето на листа.

Компактна


ROLAND 200 заема малко място и предлага на почти съща­та площ два пъти по-голям капацитет на печата в срав­нение с машини с формат 35х50 cm. Често по-малките пе­чатници, които разполагат с ограничени площи, точно по тази причина купуват най-малкия формат многоцветни пе­чатарски машини (35x50 cm). В такива случаи ROLAND 200 предлага подходящата алтернатива с двоен капацитет. Със своите 3,6 m дължина за двуцветната и 5,4 m – за че­тирицветната, тя е изключително компактна. Цифровото управление, заедно с това на подаването на мастилата и елементите за настройка, са интегрирани в компактното извеждащо устройство – пак с оглед икономия на площ. Пробните отпечатъци се поставят върху прозрачния ка­пак от нечуплив материал. Размерите дори на шестцвет­ната машина в гореспоменатата W. B. Druckerei могат да се нарекат направо „скромни“ – 7,2 m дължина, 2,9 m ширина и 2 m височина.

Мастилен апарат като на голяма машина

Механиката в мастиления апарат е като на машините от среден и голям формат и тя е определяща за качеството на печат от най-висока класа. Мастиленият апарат с 15 ско­ростнокомпенсирани валяка осигурява постоянно намасти­ляване. Възможността за нагласяване на момента на включ­ване на мастиления разтривен валяк и аксиалната хлабина на четирите наносни мастилени валяка противодействат на евентуално появило се шаблониране. Друга мярка против шаблонирането са трите валяка със странично осово дви­жение от петвалцовия овлажнителен апарат. ROLAND 200 е единствената машина от този клас, при която за ком­пенсиране на скоростите в овлажнителния апарат може да се избира между различни характеристични линии. Това означава константна дебелина на слоя овлажняващо сред­ство. По този начин ROLAND 200 осигурява стабилност на производствения процес. Това е една машина, която предла­га повече стойност, отколкото струва самата тя. И като говорим за добавена стойност – възможен ли е „Печат с добавена стойност“ с ROLAND 200? Никакъв проблем! Въз­можно е например нанасянето на надпечатен лак при пет- и шестцветните машини върху четирицветен отпечатък или инлайн конфекционирането чрез интегриран в печатна­та секция перфориращ или щанцоващ модул.

От два до шест цвята

Опционални сушилни агрегати с инфрачервени и ултравио­летови лъчи разкриват възможности за още по-комплексни производства. Може смело да се каже, че няма какво да се желае повече. ROLAND 200 се предлага с два, четири, пет или шест печатни секции. Максималният формат на листа е 520x740 mm, минималният е 210x280 mm. Максималната печатаема площ е 510x735 mm. Серийното дистанционно управление на подаването на мастилата може да се до­оборудва чрез ColorPilot smart с измерване и регулиране на цветните стойности.

ROLAND 200 изпълнява идеално изискванията на малки и средни печатници – високо качество на печат върху малка площ и има двоен капацитет в сравнение с машините от най-малкия формат. Не трябва да се забравя, че тя може да се използва особено гъвкаво и за нетрадиционни поръч­ки с най-разнообразни печатни материали.

 
02.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Печатно оборудване

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар