Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

HiPrint и DirectDriveДойде моментът за ново поколение офсетова печатарска машина ROLAND 700 с два модела за средния формат. Еди­ният е ROLAND 700 HiPrint (High Quality Printing) – печат и облагородяване с най-високо качество – и представлява следващ етап от непрекъснатото развитие на серията ROLAND 700 с многообразието от възможни конфигурации и инлайн агрегати за облагородяване.

С втория модел – ROLAND 700 DirectDrive – се въвежда електронното директно задвижване на компоненти от машината и в листовия офсетов печат. С тази нова раз­работка могат да се изпълняват едновременно различни дейности за подготовка и настройка. Клиентите с про­мишлено производство и потребители на „дълги“ машини за печат на лице и гръб намаляват значително времето за подготовки.

С тези два модела в областта на средноформатните машини, MAN Roland реагира на промените на пазара, като създава малка група машини от най-висок клас за индустри­ално производство, използвайки и всеки шанс за автома­тизация. Някои специализирани предприятия търсят пре­ди всичко решения за инлайн облагородяване на нови про­дукти. Преобладаващият брой от средноголемите фирми обаче, имат нужда от надеждна универсална машина за широка гама от продукти.

ROLAND 700 DirectDrive – лиценз за намаляване на времето за подготовка и настройка

Директното задвижване отдавна е неизменна част от конструкцията на ролните машини на MAN Roland за илюс­трационен и вестникарски печат. За листовите машини е трябвало да се тръгне по друг път. Решението е било в директното задвижване на формния цилиндър. Той е отде­лен самостоятелно и се задвижва директно от специален (Hightorque) двигател, монтиран към крайната шийка на цилиндъра. Така се спестява невероятно много време при подготовката, защото смяната на печатните форми ста­ва едновременно във всички печатни секции заедно с други процеси за настройка и подготовка.

Д-р Маркус Рал, от ръководството на сектора за листо­ви машини обяснява продуктовата политика на фирмата: „Разликата между определен брой печатници с промишлено производство и средноголемите предприятия става все по-значителна. За преобладаващата част от нашите кли­енти машината ROLAND 700 HiPrint, с многообразните си конфигурации и възможности за оборудване, е точно тази машина, която им е необходима. Тя е универсална за всички печатници, които искат да имат „мощно“ средство за про­изводство, като се започне от 4- или 5-цветно оборудване до многоцветни конфигурации, но в същото време – могат да се откажат от най-съвременните постижения в авто­матизацията. От друга страна, тази машина е предназна­чена за печатници, които са насочили вниманието си върху иновационно разширяване на продуктовата им гама– про­мишено инлайн облагородяване като лакиране, двустранно лакиране, работа с UV мастила и лакове, преговане, студе­но фолиране и др.

Що се отнася до ROLAND 700 DirectDrive“, продължава Рал, „моделът е създаден за предприятия в печатарска­та индустрия, които са с най-висока производителност и търсят потенциал в рационализирането на процесите. Това са фирми за печат на рекламна и издателска продук­ция с непрекъсната смяна на поръчките, в по-висока сте­пен от обикновено – повече от 10 поръчки на работна смяна и ниски тиражи (под 5 000 екземпляра). ROLAND 700 DirectDrive представлява интерес и за всички работещи с „дълги“ машини за печат на лице и гръб – с осем, десет или дванайсет печатни секции. Те могат да спестяват до 60% от обичайното време за подготовка и настройки. Ако към това се добавят и системите QuickChange, PressManager или ColorPilot, това време се скъсява още повече. Въвежда­щите и извеждащите устройства са подобрени за обра­ботка и на тънки печатни медии и сега машината работи със скорост 13 000 л./ч., при двустранен печат. Това увели­чава драстично общата производителност и дава предим­ство на фирмите в конкурентната надпревара.“

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар