Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Canon въвежда на пазара три нови модела imagePROGRAF

  •  
  •  
  •  
  •  


Canon Europe, световен лидер в решенията за обработка на изображения, представя на европейския пазар три нови ши­рокоформатни принтера, подходящи за CAD (Computer Aided Design) приложения, за GIS (Geographical Information Systems) приложения, за печат с таксуване на страница (Print-for-Pay) и за производствени пазари.

Представени за първи път на drupa 2008, imagePROGRAF iPF810 и Canon imagePROGRAF iPF820 са първите в този клас 5-цветни широкоформатни принтери с 44 инча шири­на на печатния носител. Подобно на тях, моделът Canon imagePROGRAF iPF605 е проектиран да осигури изключител­но качество на печат с 24 инча ширина на печатния носител и разделителна способност до 1200 dpi.

Тези три принтера използват 5-цветна система с печа­тащи глави с багрилни и пигментни мастила, които комби­нират високоскоростен печат на продукцията, ефективно използване на мастилото и ниски общи разходи за притежа­ние. Това ги прави едни от най-привлекателните принтери в сектора.

Моделите imagePROGRAF iPF810 и Canon imagePROGRAF iPF820 са идеални за работа с голям обем печат в натова­рена работна среда, при прецизност от 0,1% - коефициент, който е от съществено значение за CAD/GIS пазара, къде­то това е изключително важно за проектантските плано­ве, карти и технически проекти.

Гамата imagePROGRAF на Canon осигурява пълна съв­местимост със специалните формати на CAD файловете HP GL/2 и HP-RTL, което позволява организиране на файло­вете върху ролка хартия и в комбинация с функцията за ав­томатичната ротация на HP-GL/2 файлове от вертикална (portrait) към хоризонтална (landscape) ориентация, похабява­нето на хартия се редуцира до минимум.

Наред с хардуерните проду­кти, Canon разработи и RIP софту­ер (SCP DaylightCAD) за растерни изображения в партньорство с компа­нията SCP, за да предложи цялостно решение за печат и работа с файло­ве. Петра Букър, управляващ дирек­тор на SCP, казва: „Ние работихме с Canon, за да създадем нашия софтуер SCP DaylightCAD за Canon за потре­бители, които работят интензивно с технически чертежи и за тези, ко­ито се нуждаят от непрекъснат по­ток прецизни копия на технически документи. Независимо дали работи самостоятелно или като част от на­товарената мрежа в офиса, софту­ерът SCP DaylightCAD за Canon под­държа постоянен поток задачи за пе­чат към LFP моделите без прекъсва­не или опашки за печат. Ние сме щастливи, че Canon ни из­бра за свой софтуерен партньор в тази важна разработка“.

imagePROGRAF iPF820 на Canon поддържа работа с две ролки и автоматично превключване, което позволява прин­терът да се справи с обемисти задачи за печат с различни типове и формати печатни носители.

imagePROGRAF iPF810 Canon от друга страна, е обо­рудван с опционен модул за печатни носители за високоско­ростно последователно отпечатване и възможност за от­далечен печат.

За двата принтера е достъпен 80 Gb твърд диск, кой­то осигурява капацитет за запаметяване на повтарящи се задачи за подреждане на опашка от задачи за печат за ус­тройствата и създаване на до 30 различни пощенски кутии за отделни клиенти, задачи или потребители.

За целите на сигурността, потребителите могат да избират дали да запаметяват или да изтриват безопасно файлове от твърдия диск, за да бъдат спокойни за своята информация.

И трите принтера, включително imagePROGRAF iPF605 на Canon, поддържат печат без бели полета — функция, уни­кална за Canon, която спестява време при финиширане, като елиминира нуждата от подрязване на ръбовете.

Стратегическо позициониране на пазара

Ан Шарп, маркетингов мениджър за Европа, Широкоформат­ни решения, Canon Europe, казва: „Моделите iPF810 и iPF820 конкурират първата позиция на пазара по отношение на ско­ростта на печат, прецизността и цената, като всеки от тези параметри e изключително важен за CAD/GIS приложе­нията, отпечатването с таксуване на страница и производ­ствените пазари. В независимите тестове imagePROGRAF iPF820 доказа, че е с до 50% по-производителен и използва три пъти по-малко мастило в режим на икономичен печат в сравнение със своя най-голям конкурент“.

Най-новите данни от Infotrends показват, че Canon са увеличили общия си пазарен дял от 8,3% през 2006 до 16,1% през 2007 по отношение на доставките в Западна Европа в техническия сегмент широкоформатни принтери между 24 и 59 инча и Canon очаква тези цифри да нараснат още през 2008 и през 2009 г. Това в голяма степен се дължи на интен­зивната кампания за представяне на продуктите през по­следните две години.

За Canon Europa

Canon е световен лидер, иноватор и производител на реше­ния в областта на информационните технологии и техноло­гиите за обработка на изображения за крайни потребители и бизнес клиенти.

Филиал на Canon Inc., Япония, Canon Europa е оперативна­та централа на Canon за Европа, разположена в Амстелвийн, Холандия. Canon Europa поддържа дейностите на всички ор­ганизации на Canon в Европа, включително всички търгов­ски представителства за съответните държави в Европа. Бизнес дейността на Canon в Европа e фокусирана главно върху два ясно дефинирани пазара: Бизнес решения (разрабо­тване на IT продукти, решения и услуги за офиса и за професионалната среда за печат) и Консуматорски продукти (Ра­бота с изображения: фото, видео и цифрови фотоапарати; и Решения за печат: капково-струйни принтери). Canon Europa работи с почти 500 служители в Амстердам.

 
08.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Печатно оборудване

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар