Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Bobst стартира първото в света вградено устройство за контрол върху качеството на машинното сгъване и лепене на опаковки

  •  
  •  
  •  
  •  


На 7 ноември в Мекс, Австралия водещият световен дос­тавчик на качествени машини и услуги за производите­лите на опаковки обяви старта на ACCUCHECK – първа­та в света машина с вградено устройство за контрол, свеждащо до нула грешките при сгъването и лепенето на опаковки. Въз основа на над 20-годишните традиции на компанията в създаването на машини за високоско­ростен печат при ACCUCHECK Bobst-системата са по­стигнати 100% качество на опаковките, производителност и продуктивност. С новото устройство времето от старта на производството до пускането на пазара на новите продукти е съкратено драстично, а чрез каме­рите за контрол доставчиците на опаковки гарантират на собствениците на марки безупречна продукция както по отношение на механичната изработка, така и по от­ношение на печата. Вградените в печатното устрой­ство сензори за контрол на качеството позволяват на ACCUCHECK Bobst-системата бързо и безупречно сгъва­не и лепене на опаковките и проверка на печата върху всяка една опаковка, преди тя да бъде изпратена по вери­гата. Използвайки камера с висока разделителна способ­ност, базирана на системата Registron за контрол на ка­чеството, ACCUCHECK е в състояние автоматично да открие дефекти върху картонените опаковки като драс­котини или петна, неточно щанцоване, както и разлики в цветовата гама. В зависимост от настройките за дви­жение дефектната опаковка може да продължи по линия­та или да бъде изхвърлена, без това да се отрази върху цикъла на производство, а данните за открития дефект да бъдат записани и по-късно анализирани.

Главният изпълнителен директор на Bobst Group Жан-Паскал Бобст коментира, че машините Bobst са проек­тирани да предоставят на производителите гъвкавост, да вършат неща, които не могат да бъдат направени с друго оборудване, да бъдат „една крачка пред конкурен­цията“, и подчертава, че стартирането на ACCUCHECK демонстрира ангажимента на компанията за свеждане до нула на евентуални грешки при производството на опаковки. От Bobst вярват, че технологията им ще предизвика революция в процеса на упражняване на контрол върху качеството на опаковките, и са горди, че са пър­вите, предложили на пазара лесна за употреба и изключи­телно гъвкава печатна система за откриване на дефе­кти по време на производството и печата на опаковки посредством Registron системата.

Със своя над 120-годишен специализиран опит в съз­даването на машини за производството на опаковки от картон, велпапе и гъвкави материали от Bobst са поели ангажимент към своите клиенти да им предлагат най-ка­чествените услуги в опаковъчната индустрия.

Поддържа­ните от компанията специализирани центрове с високо­квалифицирани кадри предлагат широка гама от услуги с добавена стойност на своите клиенти във всички точ­ки на света.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар