Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Първата KBA Rapida 162a с двойно лакиране за фирма TFP в Полша

  •  
  •  
  •  
  •  


Пръв ползвател на печатната машина KBA Rapida 162a с двойно лакиране във формата VIIb (120 x 162 см) в Полша стана производителят на опаковки TFP в Корник, в райо­на на Познан. Лидерът на полския пазар в областта на ви­сококачествените опаковки тази година пусна в експлоа­тация шестцветна печатна машина с две допълнителни лакиращи и сушилни секции, като извеждането е тройно удължено. Машината е с обща дължина 32 метра. Към на­стоящия момент това е най-успешната инсталация в го­лемия формат в Полша.

До този момент компанията TFP се е занимавала пре­ди всичко с флексопечат. В резултат на включването в производството на Rapida 162a значително се разши­рява спектърът на печатаемите материали и на гото­вата продукция. Вече е възможен печатът както върху хартия, така и върху микровелпапе от типа E. Допълни­телното окомплектоване с двете лакиращи секции осигу­рява разнообразни ефекти при работа в линия. Машината Rapida е с автоматична смяна на формите посредством устройството FAPC, окомплектована е с опции за печат на дебел картон и микровелпапе и има повдигнат фунда­мент на 420 мм. В подаващото и извеждащото устрой­ство е интегрирана вградена в пода автоматична сис­тема за стапелна логистика (автоматичен транспорт на стапела до подаването и извеждането). Автоматизи­рана е също и смяната на формите за лака, което позво­лява допълнително да се съкрати времето за преход от един тираж към друг. В двете сушилни секции и в удълже­ното извеждане се използват системи за сушене с горещ въздух, инфрачервено и UV сушене. За контрол на качест­вото се използва видеосистемата за регулиране на пасе­ра ErgoTronic ACR, системата за контрол на качеството Inline QualiTronic Professional с интегрирана система за из­мерване и регулиране на цвета, а също така и DensiTronic Professional с възможност за измерване и регулиране online.

Започвайки от 1992 година, компанията TFP постоян­но расте и се развива. Предприятието е сертифицира­но както по ISO 9001, така и по ISO 14001. Вече повече от десет години — от момента на монтажа на първата шестцветна флексомашина Masterflex, компанията TFP заема значително място на полския пазар. Досега тази машина остава единствената флексомашина с такава конфигурация. В резултат на инвестицията в новата ви­сокоавтоматизирана Rapida 162a известният полски про­изводител на опаковки заема подобно положение и на па­зара на офсетовия печат на опаковки.

 
22.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Печатно оборудване, Печат

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар