Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Нови производствени системи от XeroxНовите дигитални преси от Xerox са подходящи за печат на транзакционни приложения — фактури, сметки, извлечения, застрахователни полици, както и за автоматизирана изработка на книги и ръководства.

Xerox разширява портфолиото си от чернобели производ­ствени печатащи системи с двe нови дигитални преси — DocuPrint 4112 EPS (Enterprise Printing System) и DocuPrint 4127 EPS. Новите модели предлагат отлична производителност и качество на изображението, за което основен принос имат максималната скорост от 110 – 125 стр./мин. А4 и разделителна способност на печат от 2400 x 2400 dpi.

DocuPrint 4112/4127 EPS са предназначени както за пе­чат на транзакционни приложения като фактури, смет­ки, извлечения и застрахователни полици, така и за специ­фични за издателската индустрия продукти като книги и ръководства.

Комбинацията от компактен размер и възможност за голям избор интегрирани довършителни операции, позицио­нират DocuPrint 4112/4127 EPS като оптимално решение за изпълнение на голямо разнообразие и различни по сложност клиентски поръчки.

Базирани на надеждната Xerox DocuPrint 4590 EPS плат­форма, новите системи са съвместими с широк диапазон от медии за печат — от 52 до 253 ²g/m, включително спе­циализирани медии и такива със специално покритие като табове, прозрачни фолиа, етикети и химизирана хартия. По-големият входен капацитет на хартията намалява опера­тивното време за обслужване, с което се увеличава обща­та производителност на системата и се осигурява висока ефективност при задания, включващи различни медии.

С DocuPrint 4112/4127 EPS могат автоматизирано да се произвеждат 20-странични брошури, подшити с телбод. Уп­равлявани от новия принт-контролер FreeFlow Print Server 6.0 (познат в близкото минало като FreeFlow DocuSP), тези мо­дели осигуряват решение за разпределен печат, което се интегрира безпроблемно в работните потоци както на из­дателска среда, така и на среда, генерираща билинг прило­жения. Контролерът позволява изпълнението на множество задачи едновременно — получаване, растеризиране и отпе­чатване на различни задания — без това да влияе върху про­изводителността на системата.

FreeFlow® Print Server 6.0 приема данни във всички раз­пространени индустриални формати като IPDS, LCDS за транзакционни задачи, VIPP и PPML за персонализирани до­кументи и PostScript и PDF за традиционни издателски приложения.

Допълнителна информация за компанията, нейните про­дукти и дейности може да се намери на сайтовете www.xerox.bg и www.xerox.com.

 
04.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Печатно оборудване

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар