Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Новите решения за широкоформатен дигитален печат на HP, представени на IPEX 2010По време на изложението IPEX 2010 HP анонсира нови попълнения в продуктовата си гама — принтери за широкоформатен печат HP Scitex и HP Designjet с подобрени характеристики, предоставящи възможности за изработване на нови и разнообразни приложения. HP представи също така и нови листови дигитални преси, системи за довършителни операции на свои партньори, медии и услуги. Щандът на компанията беше най-големият на изложението, с най-широкото представяне на технологии за дигитален печат, включително и симулиран производствен участък.

Новите листови дигитални преси HP Indigo 7500 и HP Indigo 3550

Дигитална преса HP Indigo 7500 е високоавтоматизирано производствено съоръжение, което издига листовия ди­гитален печат до ново ниво на качество, надеждност и производителност. Иновативните подобрения на автома­тизацията и качеството на печата я правят идеален за­местник на малките и средни аналогови офсетови преси и дават възможност за производството на високостой­ностни приложения като фотокниги, албуми, каталози и др.

Подобрената дигитална преса HP Indigo 5500 продъл­жава да бъде основното производствено решение за дос­тавчиците на печатни услуги с обеми до 1 милион цветни страници на месец, докато новата HP Indigo 3550 предос­тавя офсетово качество при ниска стойност на пър­воначалната инвестиция за производители, които пра­вят първите си стъпки в дигиталния печат. Пресата HP Indigo 3550 предлага по-добра производителност, лесна експлоатация, поддържа повече видове медии и намалява вредното влияние върху околната среда с вградената ре­циклираща система за масло. И трите модела вече са на­лични за незабавна доставка.

Базирана на платформата на дигиталната преса HP Indigo 7000, новата HP Indigo 7500 предлага с 10 процента по-голяма производителност. Новата Vision System (Система за наблюдение) напълно автоматизира ръчна­та калибрация и диагностика на проблемите, което пес­ти време, намалява загубите и ограничава зависимост­та от нивото на умения на оператора на машината. HP също така демонстрира технология за установяване на проблемите в реално време, която идентифицира дефе­ктите и уведомява оператора. Тази възможност ще бъде предлагана като опция към пресата на по-късен етап.

HP Indigo 7500 надминава качеството на печата на пресата HP Indigo 7000, консумира с 10 процента по-мал­ко енергия за отпечатана страница и използва по-малко количество масло за образуване на мастилата.

Новите налични опции на HP Indigo 7500 поддържат бяло мастило, light-cyan/light-magenta за фотоприложе­ния и медии с по-голяма дебелина — до 400 гр/см2 (460 микрона).

По-голямата част от подобренията на пресата HP Indigo 7500 се планира да бъдат достъпни за клиентите с HP Indigo 7000 като ъпгрейди през 2011 г.

Новите принтери HP Scitex с латексови мастила

HP представи и първите принтери за широкоформатен печат HP Scitex, използващи латексови мастила: 3,2-ме­тровия HP Scitex LX800 и 2,6-метровия HP Scitex LX600.

Принтерът HP Scitex LX800 е най-големият до момен­та HP принтер, който работи с латексови мастила. Той предлага най-голяма производителност и поставя нови стандарти за качеството на изображението на пазара на индустриалния широкоформатен печат. Характеризи­ра се с различни начини на подаване на ролната медия, а ширината на ролките може да бъде до 1,52 м. Резолюция­та е до 1,200 dpi при производствени скорости на печат до 88 м²/ч за приложения с външно предназначение и до 45 м²/ч за вътрешни приложения.

HP представи и нов UV принтер HP Scitex FB500, кой­то дава възможност за намаляване на сроковете за про­изводство, като позволява зареждането на медията да става по време на печат. Принтерът може да печата върху плоскости с ширина до 163 см, а допълнителната опция за печат с бяло мастило го прави подходящ за про­изводството на широка гама продукти.

За печатници с големи производствени обеми най-новият принтер от серията TJ — HP Scitex TJ8600, и но­вите мастила HP TJ210 Scitex поддържат изключителна скорост на печат — до 480 м²/ч. Принтерът е проекти­ран за високи скорости и големи обеми на производство, а автоматизираният производствен процес осигурява максимална производителност и ефективност. Пакет с разширените възможности, включващ хардуер, софту­ер, инсталация и обучение за настоящи собственици на принтери HP Scitex TJ8500/8550 ще бъде представен в най-скоро време.

Клиентите с по-малки производствени обеми могат да навлязат на пазара на широкоформат­ния печат при приемлива цена на първоначална­та инвестиция

Новият HP Designjet Z5200 PostScript принтер, който също беше представен на IPEX 2010, представлява едно идеално решение за производители, които тепърва на­влизат на пазара на широкоформатния дигитален печат. Предназначен за изработването на различни приложения, 112-сантиметровият принтер включва и новия софтуер HP Instant Printing Pro, който предлага бърза и лесна подго­товка на файловете за печат и автоматизира изпълне­нието на задачите.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар