Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Латексовите технологии на HPНовите принтери на HP за широкоформатен дигитален печат, използващи латексови мастила, дават възможност за високопродуктивен печат, изработване на разнообразни приложения и безвредно производство.

Иновативните HP латексови мастила на водна основа намаляват негативното въздействие от печата върху околната среда. Отпечатъците, създадени с латексови­те мастила на HP, са без миризма и излъчват много ни­ски нива на VOC (летливи органични съставки). Не се из­исква специална вентилация, не се изисква разрешение за изпарения във въздуха, като по този начин се осигурява подобрена работна среда. Латексовите мастила не съ­държат опасни замърсители на въздуха или дразнещи ве­щества, не са запалими или взривоопасни.

Освен че използват екологична технология за печат, принтерите HP с латексови мастила имат и други пре­димства, които ги правят изключително привлекателни за доставчиците на печатни услуги.

  • Продуктите излизат напълно сухи от принтера — вре­мето за производство е значително съкратено с на­пълно сухи и готови отпечатъци. Латексовите мас­тила се изсушават напълно още вътре в принтера, а след като излязат от него, са напълно готови за лами­ниране, употреба, подготовка или транспортиране.
  • Печатащи глави, които могат да се подменят лес­но от потребителя — с лесните манипулации при под­мяна на печатащите глави се избягват закъсненията и като цяло се съкращава времето за производство. Печатащите системи HP, използващи оригинални HP печатащи глави и HP латексови мастила на водна база не изискват ежедневна поддръжка на печатащи­те глави, тъй като принтерът извършва напълно ав­томатизирана проверка и поддръжка на системите. Заедно, печатащите глави HP и HP латексовите мас­тила осигуряват ефективно производство с мини­мални разходи за поддръжка.

Принтерът HP Designjet L25500, представен за пър­ви път през 2009 г., предоставя възможност за създава­не на нови приложения с ненадминато разнообразие. С ви­соката резолюция на печат (до 1200 dpi), автоматично калибриране на цветовете и медиите, в комбинация с оригиналните HP латексови мастила, HP печатащи гла­ви и оригинални HP медии, могат да се изработят висо­кокачествени и изключително издръжливи приложения за външна и вътрешна употреба (до 5 години ламинирани и до 3 години неламинирани).

По време на изложението IPEX 2010 HP представи пър­вите принтери за широкоформатен дигитален печат HP Scitex, използващи латексови мастила: 3,2-метровия HP Scitex LX800 и 2,6-метровия HP Scitex LX600. Принтерът HP Scitex LX800 е най-големият до момента HP принтер, който работи с латексови мастила. Той предлага голяма производителност и поставя нови стандарти за качест­во на изображението на пазара на индустриалния широко­форматен печат. Характеризира се с различни начини на подаване на ролната медия, а ширината на ролките може да бъде до 3,2 m (или две по 1,52 m). Резолюцията е до 1200 dpi при производствени скорости на печат до 88 m²/h за приложения с външно предназначение и до 45 m²/h за въ­трешни приложения.

Иновативните латексови технологии на HP предла­гат на печатарите напълно нова алтернатива. Освен че са високопродуктивни, те са проектирани с грижа за околната среда и дават началото на нова ера в широко­форматния печат.

 
22.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Печатно оборудване

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар