Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Дигитални решения за печат на етикети за вино от HP Indigo

  •  
  •  
  •  
  •  


Качество. Репутация. Имидж

Малко продукти се определят като критични по отно­шение на своите етикети, както виното. Цветът на етикета, качеството, формата — всичко се комбинира, така че да привлича погледа на клиента и да го накара да вземе бутилката от щанда. Но освен че съдържат информация за продукта, етикетите за вино носят и нещо повече — имидж.

При съвременните условия на свръхпроизводство търговците и клиентите определят правилата. Голяма­та конкуренция означава по-конкурентни цени на вината и повишено изискване към етикетите — по-ниска себе­стойност и по-високо качество. Тук е мястото, къде­то се намесват дигиталните преси HP Indigo. Способ­ността им да отпечатват висококачествени етикети с променливи данни, с до 7 цвята, върху широка гама от медии ги прави идеални за нуждите на винопроизводи­телите, които се изправени пред нова реалност — спе­цифичните изисквания към етикетите за вино стават също толкова важни за продажбата на продукта, колко­то и самото вино.

Винопроизводителите може да се нуждаят от къс тираж на резервни етикети. Ресторантьорите може да поискат индивидуални етикети. Компаниите може да заявят персонализирани етикети за празнични пода­ръци. Семейства, подготвящи сватбено тържество, може да поискат поръчкови етикети за вино със снимка на булката и младоженеца.

В една индустрия, където изискванията към проду­кта постоянно се променят, ролните дигитални преси HP Indigo могат да отоговорят на всички тях, та дори и нещо повече. Тези производствени съоръжения могат да ви осигурят резултатите, от които се нуждаете: висококачествен имидж на вашата компания и на проду­ктите за вашите клиенти.

Бъдете в крак с днешните пазарни тенденции заедно с HP Indigo:

• Възможност за рентабилен печат на по-малки ти­ражи, особено за бутикови винопроизводители. Без време за подготовка и време за пренастройка ди­гиталните преси HP Indigo са специализирани за пе­чат по заявка на малки до средни тиражи до 2000 ме­тра — перфектни за печат на уникални етикети.

Нови форми на бутилките, които изискват подходя­щи етикети

Дигиталните преси HP Indigo могат да печатат вър­ху разнообразни подложки — от пластмаса до хартия (в т.ч. PE, PET, OPP, teslin vinyl, PVC и специализирани медии) и напълно се интегрират с различни вградени и външни довършителни решения, включващи лакира­не, ламиниране, горещо и студено щамповане и др., като по този начин посрещат нарастващите изис­квания за специални размери и форми на бутилките.

• Голяма конкуренция, налагаща на винопроизводите­лите да подобряват качеството на етикетите

Дигиталните преси HP Indigo предлагат офсето­во качество на печата — с използването на течно мастило HP ElectroInk и дигитален печат за високо­качествени резултати. Възможността за добавя­не на 3 допълнителни цвята към стандартния CMYK комплект и отпечатване на напълно съответства­щи корпоративни и специални цветове дава изклю­чителна свобода за дизайнерско разнообразие и гъвкавост.

Изисквания за сигурност и автентичност на запа­зената марка

Специалните възможности за печат на HP Indigo — микротекст, невидимо мастило, дигитален воден знак и кодирано съобщение, предлагат средства за отпечатване на информация за сигурност и просле­дяване, което се изисква при днешното производ­ство на етикети за вино. Ползите са двустранни: по-сигурни продукти за вашите клиенти и гаранция за вас като отличаващ се печатар.

Затвърждаване позициите на винената индустрия, поставяща по-високи изисквания за рентабилност и производителност

Дигиталните преси HP Indigo печатат без загу­би — още първият екземпляр, излязъл от пресата, е готов за употреба. С плътност на цветовете и точно полагане при двустранен печат, без необхо­димост от пренастройки на машината и почиства­не. Тиражите са ефективни и рентабилни. В допълне­ние, при скорости до 16 метра в минута в режим на пълноцветен печат задачите могат да бъдат изпъл­нявани бързо, което води до възможност за поемане на повече поръчки.

Отговаряйки на ключовите изисквания в бранша — бърз и висококачествен персонализиран печат върху широка гама от медии, дигиталните преси HP Indigo са изклю­чително подходящи за рентабилно и висококачествено производство, достойно за съвременните изисквания за печат на етикети за вино.

 
21.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Печатни технологии, Печат

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар