Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Дигитални пластини и CtP експонатори от AgfaОт 1 януари 2007 г. фирма Булграфика става официален партньор на AGFA Graphics в България. Асортиментът от продукти (освен познатите ни досега филми и аналогови пластини), които Булграфика ще разпространява като официален представител на AGFA могат да бъдат класифицирани както следва:

Дигитални пластини за CtP експонатори
CtP експонатори:

  • термални;
  • виолетови.

Да хвърлим един поглед на асортимента от пластини и експонатори, които ще бъдат предлагани.

Фирма AGFA е световен производител на дигитални пластини, които са с високо качество и с широк асортимент и могат да бъдат използвани в различните съществуващи днес CtP устройства. Фирмата предлага пластини за видима светлина, термални и термални безпроцесни пластини. Предлаганата широка гама пластини позволява да бъдат посрещнати специфичните нужди на всички клиенти и да бъдат избрани необходимите технология на експониране, начин на производство, формат, тиражоустойчивост и работни условия, най-подходящи за съответното производство.

Натрупаният опит в производството на дигитални пластини позволява те да отговарят на предизвикателствата на полиграфическото производство във всяко едно отношение, а резултатът от това е ежедневното им използване навсякъде по света. Например, патентованият алуминиев субстрат е стабилна база за дигиталните пластини — характеристиките на електрохимически назърнената и анодирана повърхност са изключително важни при производството на форми. Назърняването осигурява голяма повърхност при печата и дава възможност да се постигне необходимият стабилен баланс вода-мастило. Анодирането подобрява издръжливостта и предпазва от надраскване.

В резултат на това се постига нужната разрешаваща способност при експониране. Освен това използването на широка гама от технологии за нанасяне на слоя осигурява производството на високочувствителни и прецизни пластини.

Откакто AGFA произвежда CtP устройства и пластини, които се експонират в тях, могат да бъдат създадени комплексни системи, позволяващи интегрирането на пластините и експонаторите с цел получаване на възможно най-добри резултати. Пластините на Агфа се използват в съответните системи: Galileo, Xcalibur, Autologic, Palladio, Polaris, но също така могат да бъдат интегрирани в CtP системите на други производители. Тази гъвкавост при използването позволява избиране-
то на CtP комбинация, отговаряща на всякакви изисквания.

Дигиталните пластини, които предлага AGFA, са следните:

  • За дневна светлина Lithostar Ultra, N91
  • Термални Thermostar
  • Термални безпроцесни
  • Thermolite Plus

Необходимо е да споменем тук още два вида пластини: Amigo и Azura, работещи по технологията ThermoFuse.

CtP термалните пластини Azura и Amigo се използват по нова технология за изработване на офсетови печатни форми, т.нар. ThermoFuse (термотопене), която се основава на използване  състава на слоя на специални топими съединения на латекса. Благодарение на тази технология, изображението се формира в процеса на експониране на пластината, след това е необходимо само изчистване на непечатащите елементи от остатъците от неекспонирания слой. Azura и Amigo са негативни термални пластини, изработени на базата на елоктрохимично назърнен и анодиран алуминий.

Пластините Azura (безпроцесна термална) се използват при печат на рекламна илюстрация и имат спектрална чувствителност 830 nm, диапазон на плътностите на растера 2-98%, при линеатура 200 — 240 lpi (линии на инч), тиражоустойчивост без изпичане 100 000 отпечатъка. Към недостатъците им се отнася ниската чувствителност, невъзможността за термообработка и затворената система. За отстраняване на тези ограничения са разработени новите пластини  Amigo.

Пластините Amigo (за дневна светлина) представляват по-тиражоустойчив материал, предназначен за печат на големи тиражи, в това число за използване в устройства VLF (very large format - много голям формат). За преминаването към този материал не са необходими никакви допълнителни инвестиции в оборудване. Тези пластини работят на негативен принцип на формиране на изображението, не изискват предварително нагряване, имат тиражоустойчивост на нивото на 200 000 отпечатъка и след изпичане могат да издържат до 500 000 отпечатъка в зависимост от условията на печат. Благодарение на това, че пластината : Amigo има устойчиви към различни химични реагенти печатни елементи, те могат да се използват с най-различни спомагателни материали и мастила. На този тип пластини се достига разрешение 2-98% при 200 lpi и те могат да бъдат експонирани във всички термални CtP с марка AGFA.

Нека направим и един преглед на CtP експонаторите на AGFA. Термалните CtP експонатори, които се предлагат, са: Acento, модели Е и S; Avalon, модели SF, LF (large format) и VLF (very large format). Acento е висококачествен термален експонатор с външен барабан за 4-страничен формат (660 мм) за търговска илюстрация и опаковки. Максимален формат на пластината 660 х 830 мм. Може да използва и минимален формат 324 х 370 мм. Acento технологията осигурява точно и последователно възпроизвеждане на точката и бързо експониране на пластината. Може да се зарежда ръчно или автоматично с помощта на зареждащите устройства L50 (за зареждане на 1 касета с 50 пластини), L100 (една касета със 100 пластини) и L300 (съответно с 3 касети за зареждане на 300 пластини). Системата за предаване на изображението е термална, лазерна с чувствителност на слоя на пластината към 830 nm инфрачервена светлина. При модел Е, източникът на светлина е 16-канален инфрачервен лазерен диод, а при модел S — 32-канален. Дебелината на пластините е 0.15-0.30 мм. Acento се използва за експониране на термални пластини АGFA — Thermostar P970, при които принципът на получаване на изображението се основава на процеса термолиза (лазерният лъч разрушава и изпарява слоя върху непечатащите елементи на печатната форма) и на безпроцесни термални пластини тип Azura, при които изображението се получава на базата на термална полимеризация (под въздействие на лазерния лъч се променя разтворимостта на термочувствителното покритие след експониране. Пластините тип Azura се измива само с воден разтвор след експониране и изискват предварително нагряване преди проявяване. Acento Е има производителност от 10 пластини/час, а Acento S съответно 20 пластини/час. Тиражоустойчивостта на формите, получени от термалните пластини е 150 000 отпечатъка, която може да бъде повишена до 1 000 000 отпeчатъка след изпичане.

Avalon термален експонатор осигурява ново ниво от качество, гъвкавост и надеждност на CtP технологията. Изключителното качество се осигурява от HD (high definition) оптична система, използваща ново поколение GLV (Grating Light Valve, състоящ се от система от микрорефлектори) и високоскоростния процес на външния барабан (пластината се прикрепва на въртящия се барабан и се експонира с помощта на мощни инфрачервени лазерни диоди). Avalon се предлага в 3 конфигурации, в зависимост от размера и дебелината на пластините, които използва. Модел SF, с минимален размер на пластината 250 х 310 mm и максимален 980 х 690 mm и дебелина на пластината 0.15 — 0.40 mm. Модел LF работи с пластини с размери 310 х 310 mm минимален и 1160 х 820 mm максимален и дебелина на пластината 0.15 — 0.40 mm.

Третият модел VLF използва пластини с минимален формат 510 х 400 mm и 7 варианта на голям формат — от 1270 х 1145 mm до 2030 х 1475 mm и един свръх голям формат от 2110 х 1600 mm и дебелина на пластините 0.2 — 0.5 mm. Благодарение на оптичната система, автоматичното калибриране и предварителния оперативен контрол се подобрява качеството на продукта и се увеличава производителността. Avalon CtP системите могат да работят с голямо количество технологии за растриране като Sublima XM скрининг или Стохастичен кристален растер. Тези опции позволяват на системата да постигне много висока резолюция — 340 lpi. Зареждането на машината може да бъде ръчно и автоматично. Avalon експонатори използват следните видове пластини:

Thermostar P970, Lastra LT-2 (термална, позитивна за IR 830 nm излъчване и тиражоустойчивост без изпичане до 100 000 отпечатъка), Azura, Ampio (термална, позитивна, технология на образуване на изображението — термолиза), Amigo (за дневна светлина, технология — термална полимеризация, тиражоустойчивост до 200 000 отпечатъка, след изпичане до 500 000 отпечатъка).

Виолетовите CtP са: Avalon FL Violet, Galileo и Palladio

Предимствата на „виолетовата” технология, в сравнение с „термалната” са — по-ниска цена на лазера, тъй като който и да е полупроводников лазер е по-евтин от останалите типове лазери, но виолетовият е още поевтин поради масовото им производство заради DVD-та и широкото им използване в битовата техника; по-ниска цена на материалите и на експлоатацията; висока скорост — виолето-вите плостини са 1000 пъти по-чувствителни към светлината в сравнение с термалните и затова експонирането им изисква по-кратко време.

Avalon FL Violet използва 400nm лазерен диод с GLV (Grating Light Valve). Минимален размер на пластините 250 х 310 mm, максимален 1160 х 820 mm, дебелина на пластината 0.15 — 0.40 mm, използвани пластини — Lithostar Ultra LAP — V (виолетова, позитивна, на основата на сребърен
халогенид, тиражоустойчивост 250 000 отпечатъка без изпичане) и N91 v (виолетова, негативна, на базата на виолетов фотополимер, тиражоустойчивост без изпичане 250 000 отпечатъка). Galileo e експонатор, който, в зависимост от модела, резолюцията и максималния размер на пластината, позволява да се произведат между 10 и 30 пластини/час и използва виолетов лазерен диод (410 nm). Моделите са VS — произвежда 16 пластини/час, VXT — 25 пластини/час и VE - 12 пластини/час. Минимален формат 450 х 368 mm, максимален — 1130 х 820 mm. Galileo е в полуавтоматична (жълта защитна светлина) и автоматична (зареждане на дневна светлина) конфигурация. Използва пластини Lithostar Ultra LAP — V и N91 v.

Palladio e предназначен за средни обеми търговска илюстрация и опаковки, с виолетов лазер (405 nm), модели Palladio 30 (280 х 450 mm мин. формат до 635 х 754 mm максимален при дебелина на пластината 0.2 — 0.3 mm и 280 х 450 mm мин. формат до 460 х 550 mm максимален при дебелина на пластината 0.15 mm) и Palladio 30 М (280 х 450 mm мин. формат до 635 х 760 mm максимален при дебелина на пластината 0.2 — 0.3 mm и 280 х 450 mm мин. формат до 460 х 550 mm максимален при дебелина на пластината 0.15 mm). Производителност - Palladio 30: 20 пластини/час, Palladio 30 М: 17 пластини/час при ръчно зареждане. Използва пластини Lithostar Ultra LAP — V и N91 v. Изберете AGFA — печеливша комбинация от автоматизация, сигурност и качество.

 
27.09.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Печатно оборудване

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар