Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Дигиталната ролна преса HP Indigo ws 4500Вече повече от една година фирма Мираж Груп ООД е изключителен представител за България на машините HP за широкоформатен дигитален печат и същевременно като сертифициран сервизен партньор на HP предлага гаранционен и извънгаранционен сервиз на продуктите HP Indigo в България.

Мираж Груп ООД представя на българския пазар дигиталната ролна преса HP Indigo ws 4500

По-продуктивна, по-ефективна, многофункционална: пре­сата HP Indigo ws4500 дава възможност за отпечатване на широка гама от етикети, ръкавни етикети и гъвкави опаковки — разнообразие, което не би било осъществимо с конвенционалните технологии за печат.

Производството на гъвкави опаковки продължава да е най-динамичният сектор в опаковъчната индустрия, из­правен пред различни предизвикателства, вариращи от по-малки тиражи и по-кратки производствени цикли до нарастващите изисквания за навременни доставки. Тра­ционните средства за производство като флексопечата или офсетовия печат невинаги са в състояние да се спра­вят с тези задачи. Дигиталният печат е технологията, която дава отговорите на новите предизвикателства пред индустрията, като предизвиква коренна промяна в целия производствен цикъл.

Предпечатният процес е значително съкратен, кое­то намалява едновременно загубите и разходите, тъй като премахва необходимостта от изработката на пе­чатни форми и елиминира дългия подготвителен период. Отпечатването на малки серии е рентабилно, което прави регионалните и сезонните продукти печеливша възможност.

Перфектното решение за гъвкави опаковки

Решенията от край до край, които предлага HP Indigo ws4500, не само опростяват работния процес и го пра­вят по-рентабилен, но също така създават нови продукти, които генерират нови пазари. Отпечатването на къси серии и персонализираният печат предлагат нови нива на серийното производство на персонализира­ни продукти. Въпреки че това е ефективно средство за маркетингови стратегии, то също може да бъде при­лагано и в производството на гъвкави опаковки, напри­мер при печата на условия за безопасност, баркодове и срокове на годност. Многобройните предимства на ди­гиталния печат дават възможност на фирмите да ста­нат част от най-бързо развиващия се сегмент от опако­въчната индустрия — гъвкавите опаковки.

Многофункционално решение за печат

Многофункционалността е това, което прави пресата HP Indigo ws4500 идеалното решение за производството на гъвкави опаковки.

Могат да бъдат отпечатвани стандартни графич­ни файлове с използването на седем цвята, което дава възможност за постигането на специални фирмени или маркови цветове. Съответствието на цветовете се поддържа от новата EskoArtwork дигитална опция за ко­мандния сървър, разработена специално за производство­то на гъвкави опаковки и етикети за по-близко съответ­ствие до цветовата гама Pantone, като в добавка е и широката гама от обработваеми субстрати. Дигитал­ният печат може да бъде използван при производство­то на опаковки за различни продукти, включително и на такива, за които се изисква водоустойчивост, термоус­тойчивост, еластичност или прозрачност.

Широкият обхват от възможни цветове и субстра­ти осигурява разнообразието, което се изисква от мно­гобройните приложения на гъвкавите опаковки.

Приложения и медии

При наличието на разнообразни продукти като свежи и замразени храни, напитки, фармацевтични продукти, продукти за лична хигиена, почистващи материали, слад­ки, сухи смеси, подправки, строителни материали и сел­скостопански продукти, производството на гъвкави опа­ковки трябва да отговоря на голям брой изисквания. Това включва съответствието със санитарни, хигиенни, еко­логични и правни стандарти.

В съответствие с тези разнообразни изисквания, пресата HP Indigo ws4500 може да обработва гладки и ре­лефни хартии, синтетични материали, в т. ч. PP, PE, PET, OPP, Teslin, Vinyl, PVC, специализирани субстрати и PS/OPS (Polyolefin) с дебелина в рамките от 12 до 350 микрона.

Технологията HP Indigo

HP ElectroInk е уникално течно мастило в стандартни­те cyan, yellow, magenta и black цветове. Това е единстве­ната дигитална цветова технология, която се равнява по качество на цветовата гама на офсетовия печат. С помощта на HP IndiChrome On-Press, сертифицираната шестцветна технология Pantone, пресата HP Indigo може да отпечатва до 97% от цветовата гама Pantone, с кое­то се постига висока плътност и дълбочина на цветове­те. Освен това, HP IndiChrome Off-Press дава възможност за използването на до три спот или Pantone цветове, включително и бяло — отличен цвят за фон при печата върху гъвкави опаковки и ръкавни опаковки. Позволява се печат върху широк спектър от оцветени, тъмни, мета­лизирани или прозрачни субстрати. Осигуряват се 10% по-ярки цветове с използването на CMYK (циан, магента, жълто, черно) + OVG (оранжево, виолетово, зелено) ма­стило, поддържани от Esko дигитален команден сървър.

Друго предимство на пресата HP Indigo ws4500 е, че се осигурява бърза подмяна на мастила в процеса на ра­бота (OFIR), с което се спестяват 1–2 подготвителни часа за всеки цвят. По този начин се елиминира принуди­телният престой по време на подмяната на седмото ма­стило или докато се печата с останалите шест.

Като перфектно решение за производството на гъв­кави опаковки, пресата HP Indigo ws4500 ще ви помогне де разширите арсенала на предлаганите от вас услуги и да се превърнете в необходимия партньор за вашите клиенти.

 
12.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Печатно оборудване

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар