Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

PLANATOLЗащото с лепила на Planatol се произвеждат не само кни­ги, както напоследък „Хари Потър“, но и брошури, служебни отчетии доклади, рекламни приложения, комплекти форму­ляри и много други.

Преди 75 години, през 1932 г. основателят на фирмата Вили Хеселман, започва индустриално да използва току-що откритите лепилни дисперсии на базата на изкуствени смоли, както и да произвежда подходящите устройства за лепене. Фирма Planatol участва активно още в началото на разработките, свързани с лепилното скрепване и до днес определя насоки на развитие чрез продуктовата си про­грама.

Компетентност по отношение на лепила и системи


Първоначалната концепция за предлагане на лепила, заедно със съответните за тях системи за нанасяне, е валидна и сега:

• Planatol е лидер на пазара с най-съвременните сис­теми за лепене и овлажняване на гънката Opimatic® Combijet за надлъжно лепене в ролни печатарски ма­шини, които със съответното лепило FK 735 са се наложили в практиката през последните 10 години. С Combijet ® 8Mod от 4 години съществува концепция в обслужването със съвременна модулна техника за уп­равление на системи за надлъжно нанасяне на лепило, овлажняване, напречно нанасяне на лепило и захранва­не с мастила.
• С новото устройство за напречно лепене и лепило QLW 11 се реализират производствени скорости от около 60 000 об/ч. на цилиндъра.
• За книговезка работа и довършителни процеси е оптимална машината за лепилно скрепване Planax® Perfect-Binder FII с лепило Planax Rapid II KD.
• Planax® Copy Binder е полуавтоматично устройство. Скрепването се осъществява посредством термо­ленти с нанесен слой Planatol-Hotmelt (лепило тип „го­реща стопилка“). Устройството е с лесно обслужва­не и осигурява отличен резултат от скрепването.

Многообразие от дисперсии

Дисперсните лепила се считат за много добри при ле­пилни скрепвания с неограничена здравина във времето. Така смята и Хари Потър! Асортиментът на Planatol се простира от лепила за ръчна занаятчийска работа до лепе­не с високи производствени скорости на машини на най-ви­соко техническо ниво. Всеки книговезец и реставратор на книги познава лепилата Planatol BB, Elasta N или AD 94/5B, а напоследък и BB 3600 за трудни за обработка хартии и продукти на цифровия печат. Фаворити в индустриални­те книговезки процеси са Planatol DKT 20/14 за лепилно ск­репване с много бързо отделяне на водата и гъстотечен еластичен термопластичен филм в комбинация с лепило SL 1990 за странично лепене и лепила за влагане в подвързия ES 9723. В областта на етикетите Planatol предлага лепли­ви дисперсии с добро сцепление с всички възможни вискози тети и сила на слепване – от лепило, с което продуктът може да се размества след залепването HW 450, до HW 2124 (за екоетикети с голяма сила на слепване и изключи­телна равнинност).

Разнообразни термолепила (тип „гореща стопилка“)

За масовото производство и изработването на брошу­ри се предлагат различни термолепила.

Еластично лепилно скрепване с високо качество се по­стига с HM 8110 или с лепилото със същите качества, но за студено нанасяне – HM 9925. Освен това, на разположе­ние са и термолепила на изгодна цена за лепене на катало­зи като HM 2010, което в комбинация с нисковискозното лепило HM 2000 VL (нанесено като предварителен слой) осигурява най-добри резултати от скрепването.

Успешна комбинация от дисперсия и термолепило е нова­та система за двуслойно нанасяне на D 60 (респ. D 70) като предварителен слой, и високоеластичното термолепило S 90. Тук са обединени в едно цяло положителните качества на дисперсия и термолепило. Произведените брошури се характеризират с много високо сцепление на ръбовете на листовете и гъвкавост при отварянето на продукта.

PUR от Planatol

Когато книгите и брошурите трябва да са устойчиви на екстремни температурни условия (например автомо­билни атласи), или ако трябва да се скрепят с лепило бро­шури с изцяло отпечатана повърхност и висок гланц, то­гава в книговезките предприятия ползват реактивните полиуретанови лепила, наречени още PUR. Новото лепило Planatol PUR 2243 изпълнява всички изисквания за подлага­що се на обработка термолепило, втвърдява се за няколко часа, така че в най-общия случай е възможно опаковане и експедиция без да е нужно време за изчакване, както пре­ди. Това еластично лепило се поддава на закръгляване (на гръбчето) и е подходящо и за производството на книги с твърда подвързия.

„Закрепващи“ лепила

През последните години в Planatol е разработена бо­гата палитра от „закрепващи“ термолепила за самоза­лепващи продукти – от термолепилото, което може да се отстрани без остатък, през лепила за етикети, до лепила, нанесени върху елементи за затваряне (на кутии, опаковки, пликове) чрез устойчиво на различни въздейст­вия залепване. Не една рекламна картичка в списания е залепена с Planatol HM 2088 P. Съвършено нов продукт е Planatol HSK 2251 – за странично лепене, чието предим­ство е във високата кохезия и сила на сцепление – по-под­ходящо за работа с тежки корици, отколкото традици­онните лепила EVA (етилен-винилацетатен съполимер) за странично лепене.

Нов продукт на Planatol са така наречените „Opidots“ (лепящи точки). С тези удобни „точки“ (предлагани на рол­ка) е възможно бързо да се реши не един проблем, свързан с лепенето. В зависимост от това, какво трябва да се зак­репи, Opidots са със слаба, средна и голяма сила на слепване. В допълнение към това се предлага Opigrips – своего рода двустранна лепенка от многобройни малки лепилни точи­ци. С Opigrips е възможно лепене с точни контури, защото поради несвързаните помежду си точици лепилото слепва само по площта, която трябва да се залепи. Opigrips залеп­ва всичко.

 
30.09.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Печатни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар