Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

MAN RolandПрез последните години бурно се развива т. нар. „UV пе­чат“ – печат с мастила и лакове, съхнещи под ултравио­летови лъчи. Той вече е едва ли не задължителен за печат върху пластмаси и метал, а в областта на печата върху предварително биговани кутии навлиза все по-устремно. Защото опаковките са вече не само средство за защита и транспорт на продукти, но и важен инструмент на плас­мента и маркетинга. Матови и гланцови ефекти оформят по-атрактивно една опаковка и увеличават оптичното ú въздействие. Това възбужда желанието за покупка и сти­мулира естетичните възприятия на клиента.

С UV-съхнещи лакове се постига най-висока брилянт­ност. Въздействието на техния гланц се увеличава зна­чително от контраста на околната матова повърхност. Съществуват няколко технологии, с които може да бъде направено това. Ето някои от тях:

• С полагане на предпечатен лак (Primer) в машина с два лакови модула, при която в първата лакова секция се нанася основният (предпечатен), а във втората – UV лак;
• Хибридна UV технология, за която е необходима само една лакираща секция и
• Същинската UV технология, при която се комбини­рат съхнещи под въздействието на ултравиолетови лъчи мастила и лакове.

Техника с високи изисквания към персонала

Комбинираната работа на конвенционални и UV системи е технически най-претенциозната технология. Защото се използват две химически разнородни системи масти­ла с коренно различно печатно-техническо поведение. В миналото това водеше до дълги времена за настройки при преминаване от едната към другата система. Про­мененото печатно-техническо поведение и по-малкият диапазон на подаване на овлажняващ разтвор при много UV мастила често е изисквало подчертан усет и опит от печатарите, както и време за „нагаждане“ към новата технология.

MAN Roland непрекъснато провежда изследвания за раз­ширяване възможностите на процесите и за облекчаване и ускоряване на процеса на пренастройка чрез конструк­тивни промени по машините.

Почистването и изборът на миещи средства – фактор за повишаване на производителността

Миенето на валците и гумените платна има съществено влияние върху стабилността на процесите и икономиче­ската ефективност на UV печата, особено когато се ра­боти с конвенционална и UV технология. Недобре отстра­нени миещи средства или остатъци от мастило могат да доведат до повече макулатура. Най-важният извод от тестовете в MAN Roland е: Никое почистващо средство не мие по-добре от това, което е специално предназначе­но за дадена система от печатарски мастила.

В MAN Roland е разработена системата за почистване и миене – QuickChange Wash, с която се намалява значител­но времето за подготовка и смяна на технологията. Но­вата разработка позволява автоматизиране на премина­ването от едната към другата технология чрез отделни подаващи тръбопроводи за различните миещи средства, които могат да се управляват независимо едно от друго.

Чрез пълното разделяне на захранващите тръбопрово­ди се спестява от времето за подготовка, а печатарят обслужва машината по-комфортно, тъй като не трябва да източва и пълни тръбопроводите. Освен това, няма загуба на миещи средства, когато се сменя технология­та, както се случва при по-старите варианти машини,. Но най-голямото предимство е отличният резултат от миенето, благодарение на специалното почистващо сред­ство, предназначено за конкретните мастила. Времето за миене се съкращава, процесът е по-надежден, защото миещите средства не се смесват – често те си влияят неблагоприятно. MAN Roland предлага междувременно и самостоятелни циркулационни системи за миещи препара­ти към инсталации за почистване на платната.

Консултации с експерти

Разработките в областта на UV технологиите са много­странни, а MAN Roland активно участва в тях – от нови­те методи за стабилизиране образуването на емулсии при печата, до инсталации за втвърдяване на мастилата и лаковете чрез ограничено подаване на топлина за чувст­вителни печатни материали. Бумът на иновации води до непрекъсната преоценка на знанията и до интензивна ко­муникация с клиентите и потребителите. Ето защо MAN Roland предлага възможност за консултации с експерти. Заинтересованите могат да се обърнат с въпроси за тех­никата и технологията към централния имейл адрес на фирмата: UV@man-roland.de.

 
30.09.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Печатни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар