Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Lotem 800 IIС придобиването на Creo, Kodak наследи пословичната отда­деност на качеството на канадската фирма. Creo е един от първите производители на CtP системи и от самото начало заложи изключително на термалната технология. Днес, 10 години по-късно, практиката доказа правотата на този избор. Върховите модели на всички големи производители вече са само термални, а консумацията на термални пластини в све­товен мащаб с пъти превъзхожда всички останали.

Lotem 800 II е второ поколение термално CtP, обединя­ващо най-доброто от своите предшественици – възмож­ността за пълна автоматизация на Lotem и точността и прецизността на експонацията с термална глава от Trendsetter. Системата разполага със SQAREspot термал­на глава с размер на лазерното петно 10х2,5 микрона, спо­собна да експонира 10-микронният стохастичен растер на Kodak – Staccato 10 или конвенционален растер до 450 lpi. Високото качество на експонираните пластини се гаран­тира и от системата за термална компенсация – осигуря­ваща стабилността на процеса в границите 20–30 градуса. Експонирането на стохастични и конвенционални растери с висока линеатура не би било възможно без системата за динамичен автоматичен фокус – втори лазер измерва непрекъснато разстоянието до пластината и динамично променя фокуса на експониращата глава.

CtP системата Lotem 800 II е напълно автоматизира­на. Разполага с касета за автоматично зареждане с ка­пацитет 100 пластини. Автоматично се проверява и съ­ответно се отделя хартията между пластините. Преди експонация пластините автоматично се перфорират и се зареждат на барабана. След експонацията пластината се извежда посредством конвейер до онлайн проявителна машина за термални пластини Kodak Mercury v6. Излизайки от проявителната, пластините са готови за монтаж на печатната машина.

Инсталираният Lotem 800 II експонира 16 пластини на час. Експонаторът обаче може да се ъпгрейдва до 33 плас­тини на час без никакви хардуерни промени.

Важен компонент в цялата система е и workflow сър­върът Prinergy EVO. Работи върху Dell 2800 с операционна система Windows 2000 Server, използва последна версия на Adobe RIP и е изцяло PDF ориентиран. Притежава всички най-нови технологии от предпечатния процес – OPI, aвто­матичен Advanced Trapping, Kodak Color Management, авто­матично изчисляване на намастиляването на печатната машина и др. Лицензирана е възможност за изграждане на 5 работни места. Те биха могли да работят едновременно по различни части на един или различни проекти. Електрон­ното монтиране се извършва с Preps 5.2 – още един водещ продукт в своята област.

Цветопробната система е Matchprint 800. Тя също е кли­ент-сървър ориентирана. Освен точността на цветопре­даването и стриктния контрол върху качеството, уникал­ното при нея е възможността да се получи сертифициран отпечатък по определен стандарт. Поддържат се почти цялата гама FOGRA стандарти – 24, 27, 28, ISO и др. До всяка разпечатка се отпечатва специална цветна таблица. След измерването на тази таблица се генерира отчет доколко конкретният отпечатък отговаря на желания стандарт. Ако всичко е в допустимите от стандарта граници се от­печатва специален етикет – сертификат.

СtP на Kodak – Lotem 800 II комбинира висока произво­дителност с изключително качество на изображението. Устройството е лесно за употреба, напълно автоматизи­рано и може да бъде конфигурирано според диапазона от изисквания за вашата работа.

 
30.09.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Печатни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар