Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Koenig & Bauer AG: Предварителни шестмесечни данниПроизводителят на печатни машини реализира целите си за 2010 г.

След успешната консолидация, осъществената през 2009 г., постъпилите към производителя на печатни ма­шини Koenig & Bauer AG поръчки значително се увеличиха и по предварителни данни на концерна са достигнали за първите шест месеца приблизително 39% ръст в срав­нение с предходната година (първо полугодие на 2009 г. — € 489,1 млн.). Решаващо значение за чувствителното уве­личаване на поръчките има непрекъснато растящото търсене от страна на Китай, както и от други региони на Азия, Близкия изток, Русия, западноевропейските стра­ни и САЩ.

Отчетеното в края на юни 2010 г. количество на при­ети поръчки (на стойност над € 500 млн.) дава възмож­ност за достигане на целта за оборот на концерна през текущата счетоводна година от € 1,1 млрд. Оборотът за първите шест месеца на предходната година бе дос­тигнат и дори надхвърлен с 4%. А в полиграфическото ма­шиностроене и в частност при КВА второто полугодие по традиция е значително по-силно.

От положителното раздвижване на браншовата ко­нюнктура след почти двугодишно затишие в търсене­то, през второто тримесечие на 2010 г. КВА спечели най-вече в областта на листовите машини. В началото на юни, след година и половина на намалено работно вре­ме, заводът в Радебойл се върна към нормален режим на работа. Изпълнението на двукратно нарасналия обем на поръчките се нормализира до обичайните за концер­на пазарни срокове за доставка благодарение на допъл­нителните производствени капацитети в другите заво­ди на КВА.

 
21.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Печатни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар