Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

KBA на IFRA Expo 2010 в Хамбург

  •  
  •  
  •  
  •  


Основната тема в участието на Koenig & Bauer AG (KBA) на изложението IFRA Expo в Хамбург бяха ориентираните към бъдещето технологии за по-нататъшно повишаване на универсалността, рентабилността и качеството във вестникарския и комерсиалния печат. В зала 4 на щанд 4-310 вниманието беше фокусирано върху успеха на компактния клас машини, към който се числят Cortina — ролна машина за сух офсет, и машината за традиционен офсетов печат Commander CT. На щанда на фирма KBA беше също представен нейният стратегически партньор — индийският производител на печатни машини The Printers House (TPH).

Инвестиционното оживление на вестникарския пазар позволи на концерна KBA в последните месеци, опирай­ки се на иновационната производствена програма, значи­телно да подобри своето положение. Делът на световния лидер — KBA, в областта на продажбите на вестникар­ска техника на пазара на ново оборудване е почти 50%, при това на развитите пазари като Западна Европа и Северна Америка. В потока от поръчки доминират висо­коавтоматизираните компактни ролни машини Cortina и Commander CT. С продажбата на осемнадесетата маши­на Cortina в Швеция общият брой на продадените осем­секционни кули с технологията сух офсет достигна 84. Шестнадесет машини Cortina, които са окомплектова­ни с 68 осемсекционни кули в конфигурации 4/1, 4/2 и 6/2, със своята ежедневна работа както с технологията Coldset, така и с Heatset, доказват с качеството на печа­та, рентабилността и екологичния баланс, че сухият оф­сет е сериозна алтернатива на традиционния офсетовпечат.

Освен успешната Cortina расте търсенето и на ролна­та печатна машина Commander CT с традиционни овлаж­няващи апарати. Вече работят 15 машини Commander CT с двойна и тройна ширина, с общ брой на печатни­те кули 82. След голямата поръчка на Express Newspapers Group (West Ferry Printers) в Лондон за четири ролни маши­ни KBA Commander CT с двойна ширина с 22 осемсекци­онни кули, беше проявен интерес и от други европейски фирми. Още една австрийска и три германски вестни­карски печатници поръчаха машините KBA Commander CT 6/2 с тройна ширина (ширината на хартиената рола е до 2 100 мм). Ролна машина с тройна ширина от този тип с 15 печатни кули вече цяла година работи в New York Daily News. Към тях можем да добавим машините с двой­на ширина Commander CT в германските и испанските вестникарски печатници. Същевременно буквално пре­ди седмици в Канада — в Торонто, Калгари и Ванкувър, в печатниците на концерна Transcontinental Inc. в производ­ство бяха пуснати четири хибридни машини с тройна ширина в обща сложност от 16 компактни кули и шест сушилни с горещ въздух. В развиващите се страни доми­нира търсенето на ролни машини с класическите осем­секционни кули в конфигурации 2/1, 2/2, 4/1 или 4/2. При­мер за това е KBA Commander със сушилна с горещ въздух за Jordan Press Foundation в Аман. Концернът KBA посто­янно усъвършенства и своите традиционни машини.

Бизнесът в областта на продажбата на вестникар­ски печатни машини през последните две години прежи­вя сериозен срив вследствие на конюнктурните промени на най-важните пазари и структурните изменения на ме­дийния пазар. В обозримото бъдеще не би могло да се дос­тигнат показателите отпреди кризата, но в средносро­чен период концернът KBA все пак очаква ръст на обема на световния пазар до € 700 млн. за година. При това ще расте частта на такива гъстонаселени и развиващи се региони като Китай, Индия, Индонезия, Турция и Бразилия, като в същото време по демографски причини търсене­то в Западна Европа, Северна Америка и Япония ще спа­да. Концернът KBA ще има предвид тези тенденции.

 
21.10.2011.
Автор: инж. Стефан Славчев
0 Коментари
Таг :

Изложения, Печатни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар