Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Heidelberger Druckmaschinen AG с нов инструмент за оптимизиране на сивия балансВярното възпроизвеждане на сивите стойности при печат е важна предпоставка за постигането на високо качест­во. Досега печатарят предприемаше настройката на си­вия баланс предимно визуално, като променяше дебелина­та на слоя мастило при плътните тонове. По този начин обаче са възможни нежелани и трудно контролируеми про­мени във всички стойности на тоновете и оттук — нови отклонения в цветовете. Допълнително налагащите се ко­рекции увеличават макулатурите и водят до по-дълго вре­ме за подготовка.

С новата функция на Prinect Color Toolbox „Оптимизира­не на сивия баланс“, концернът Heidelberger Druckmaschinen AG предлага ново алтернативно решение в системата Prinect за работните потоци в печатницата. Благодарение на него се постига оптимален сив баланс чрез по-прецизно калибриране на процеса още при експонирането на печатна­та форма. След линеаризирането на печатната форма об­служващият (машинистът) отпечатва тестформа, прави измервания по нея и получава необходимите данни. Според Heidelberg , от тези измерени колориметрични данни и рефе­рентните условия за печат може да се изведе съвкупност от данни, които правят възможно точното калибриране на процеса. Резултатът от тази интеграция е намаленото време за настройки и редуцирането на макулатурите.

Пак по данни на Heidelberg, със своите модули Quality Monitor, Calibration Tool и Profile Tool системата Prinect Color Toolbox осигурява опростен и постоянен контрол на печат­ния процес.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар