Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

3D преглед на задачи за печат от XeroxПодготвянето на брошури и флаери, сгънати по специа­лен начин, може да отнеме много време и да се окаже скъп процес за предприятията, предлагащи печатарски услу­ги (принт провайдърите). Ето защо, учени от Корпорация Xerox създадоха технология, използваща 3D софтуер, чрез ко­ято предварително може да се види цялостното оформле­ние на продукта преди файлът да бъде пуснат за печат.

С цел да елиминира един от най-скъпоструващите про­цеси в печата, новата технология ускорява подготовката и одобрението на документи — етап в работата, който в САЩ струва шест пъти повече от разходите за самия пе­чат, според Info Trends1.

Със софтуера за 3D визуализация на Xerox, потребители­те могат да видят как ще изглежда продуктът — текстура, гланц, сгъване, подвързване и всичко останало — още преди мастилото и тонерът да докоснат хартията.

„3D визуализацията помага за предотвратяването на скъпоструващи грешки и преработвания“ казва Роб Ролс­тън, Рисърч Мениджър в Изследователския център на Xerox в Уебстър. „Можеш да елиминираш евентуални грешки един­ствено, ако имаш възможност да видиш завършения про­дукт, преди той да бъде отпечатан — позиционирането на хартията, рязането, а дори и композицията на дадено изо­бражение върху страницата. Това ще доведе до превъзходен печат още при първата бройка.“

Концепцията за развитието на този проект в изследо­вателските центрове на Xerox в Ню Йорк и Калифорния е да помогне на клиентите да осъзнаят всички налични възмож­ности, независимо дали подават поръчката си лично в пе­чатницата, или изпращат файловете по интернет. 3D визуализацията на документи предлага „виртуална разходка“ на всеки клиент из неговата поръчка за печат. Клиентите мо­гат да видят как програмата разлиства цветна книжка с картинки или отваря и прегъва тяхната поздравителна кар­тичка, демонстрирайки как точно ще изглежда тя, когато бъде готова. Ролстън добавя: „Софтуерът позволява на по­требителите да произвеждат нови и интересни докумен­ти, без да се налага да изучават технологията и „речника“ на печатната индустрия.“

Според Ролстън, технологията все още е в процес на раз­работване: „След като внедрихме тази идея, както и всички други, ще убедим клиентите да тестват нашите постиже­ния и да определят най-ценните за тях възможности“.

Корпорация Xerox е световен лидер в управлението на документи, технологии и услуги и разполага с най-богато­то портфолио от системи и консумативи за цветен и чер­нобял печат, както и консултантски услуги при управление на документи и аутсорсинг услуги. Продуктите, решения­та и услугите на Xerox помагат на компаниите да управля­ват информацията си. Миналата година Xerox получи награ­дата National Medal of Technology — най-престижната тех­нологична награда в САЩ. За повече информация посетете www.xerox.com/innovation.

XEROX е лидер в производството на целия спектър ци­фрово печатно оборудване: от модели за персонални потре­бители до високотехнологични машини за професионална по­лиграфия. XEROX предлага решения за повишаване ефектив­ността на работата и доходността от бизнеса на клиентите си по целия свят, от малките офиси до международ­ните корпорации. Днес компанията работи в повече от 170 държави и произвежда за пазара над 200 продукта. Създаде­ната през 2004 г. дивизия XEROX Евразия обединява 23 дър­жави, сред които е и България. Регионалното представи­телство на компанията в София осигурява пълния спектър от услуги, свързани с продажбата и техническото обслуж­ване на оборудването на XEROX. Партньорската мрежа на XEROX България включва повече от 100 големи партньори и риселъри. Системата на следпродажбеното обслужване раз­полага с над 50 сервизни центъра. Допълнителна информа­ция за компанията, нейните продукти и дейности може да се намери на сайтовете - www.xerox.bg и www.xerox.com.

 
09.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Печатни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар