Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Ново революционно гел-мастило от XeroxXerox Corporation разкри печатна технология с втвърдяващо се мастило, която печата върху материали като пластма­са и фолио. Тя дава възможност на дигиталните принтери да бъдат конкурентни в области като печат върху опаковки и да отнемат още по-голям дял от традиционния офсетов печат, който според изчисленията формира пазар с оборот от около 400 млрд. щатски долара в световен мащаб.

„Днес дигиталните системи доминират в много прило­жения, докато офсетовите преси са предпочитани за други. Възможността да се печата върху всякакви повърхности ще създаде цял нов свят от приложения в обхвата на диги­талните принтери“ — каза Стив Хувър, вицепрезидент и директор на Xerox Research Center Webster, и допълни: „Систе­мата с втвърдяващо се гел-мастило съчетава най-доброто и от двете — скорост, ниска себестойност и възможност да се печата върху най-различни материали, като при офсе­та, както и печат на променлива информация — безспорно предимство на дигиталните устройства“.

Новото мастило бе представено на drupa 2008, най-голя­мото изложение в печатарската индустрия, което се про­веде в Дюселдорф от 29 май до 11 юни. Втвърдяващото се гел-мастило запазва качествата си върху всяка повърхност поради факта, че не е на водна основа като традиционни­те мастилено-струйни технологии. Консистенцията на гел-мастилото е като на фъстъчено масло по време на впръск­ването му през главите на принтера и става твърдо като камък при излагане на лъч ултравиолетова светлина. Резул­татът е отчетливо, живо и дълготрайно изображение. За разлика от сегашните мастилено-струйни системи, чии­то мастила са на водна или солвентна основа, гел-мастило­то няма да протече, нито пък има необходимост от систе­ми за изсушаване, като скоростта на печат е по-висока и системата по-екосъобразна. Разработена от учени в Xerox Research Centre Canada, втвърдяващите се гел-мастила са базирани на патентованата от Xerox технология с твърдо мастило (solid ink).

Заедно с мастилото, в основата на новата технология са и печатните глави, произведени от Xerox, които опреде­лят размера на капката мастило, надеждността и скорост­та на печат. С десет пъти по-дълъг живот от мастилено-струйните глави, те са направени от неръждаема стомана с модулен дизайн и голяма здравина. Индивидуален модул с пе­чатна глава може да впръсква над 40 милиона капки мастило в секунда, поддържайки високоскоростна продукция.

„Технологията все още е във фаза на изследване“ — каза Хувър — „но със сигурност е нововъведение, което ще до­принесе за създаването на нови приложения за мастилено-струйния печат. Втвърдяващите се гел-мастила ще се пре­върнат в стандарт за качество на изображението и произ­водителност върху всякакви медии“.

Освен традиционните многотиражни приложения като печат на брошури, плакати и каталози, Xerox предвижда поч­ти неограничен пазар за новата си технология. Високото качество на изображението с ниска себестойност ще бъде привлекателно при приложения, които съчетават сметки или фактури и маркетингови послания в един документ. Пе­чатът върху картон без специално покритие, както и вър­ху пластмаса и фолио, са подходящи за приложение при изработка на опаковки.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар