Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Нанотехнологии в полиграфиятаЦеленасоченият обмен на знания във веригата за създава­не на общополезни продукти, наречена „печат“, прави бран­ша все по-интересен. В тази връзка концернът manroland участва под различни форми в изследователски проекти в областта на нанотехнологиите. Един от тях е така на­реченият Nanocure, в който manroland, съвместно с парт­ньорски фирми, стимулира нанотехнологични приложения в печата.

При нанасянето на слоеве, например върху метални по­върхности, както и в печатарската индустрия, технологи­ите за полимеризация и втвърдяване под лъчево въздейст­вие отбелязват бурно развитие. Във фокуса на проекта Nanocure е нанотехнологично приложение на втвърдяване под въздействието на ултравиолетови лъчи, което с нови­те изследвания ще направи UV печата още по-атрактивен.

Средният ръст на потребление на UV мастила през по­следните години е между 5 и 8%. Причина за това е по-ви­соката производителност, благодарение на изключително бързото втвърдяване на нанесеното мастило, което от своя страна позволява незабавната довършителна обра­ботка на отпечатаните продукти. Друго предимство на UV технологиите е, че мастилата не са на базата на разтво­рители. Дори проблемни за печат невсмукващи мастилата материали, като например фолиа, отлично се поддават на печат с UV мастила. Като контрапункт на тези предим­ства трябва да се посочат предизвикателствата като ви­соката енергоемкост на процеса на сушене и възможното преминаване на органични фотоинициатори върху опакова­ните продукти.

В рамките на колективния проект Nanocure се изследва нова класа модифицирани фотоинициатори и базиращи се на тях печатарски мастила, печатни лакове и лепила, които се втвърдяват под въздействието на ултравиолетови лъчи. Целта на проекта е значителното повишаване на ефектив­ността при превръщане на енергията на излъчването, пос­тигането на по-висока степен на екологична безвредност и рентабилност на системите, ограничаването на опасност­та за здравето.

Партньорите по проекта са специалисти в областите на цялата производствена верига за планираните нови мас­тила и лакове:

Институтът INM-Leibniz Institut für Neue Materialien GmbH в Саарбрюкен изследва целенасочената модификация на изходните вещества;

Фирма Zeller+Gmelin GmbH Co KG отговаря за включ­ването на модифицираните фотоинициатори във втвърдя­ващи се под въздействие на UV лъчи печатарски мастила и лакове;

Фирма Eltosch Torsten Schmidt GmbH изследва подходящи системи, втвърдяващи се под въздействието на UV лъчи и ги оптимизира по отношение разхода на енергия;

Концернът manroland AG изследва работата на новите мастила и лакове в печатарските машини;

Университетът на провинция Саар, катедра „Физикохи­мия“, към един от научно-техническите факултети, извърш­ва важни съпътстващи изследвания, например по анализа на слоевете.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар