Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Двустранно пигментно покрита хартияАко поне веднъж сте работили по проект, знаете по-добре от всеки друг, че добрата разработка изисква цялостно внимание към всеки детайл от всяко звено. И ако визията е лесно подменима с няколко движения в Corel Draw, ролята на хартията и печата остава категорична от момента на избора до доставянето на готовия продукт.

Ето защо изборът на хартия се утвърждава като един от най-отговорните в света на рекламната индустрия. А истината е, че той се прави многократно, защото всеки проект има своите уникални изисквания. И дори да се спрем на най-чудесната хартия, това не означава, че тя е най-подходящата.

От няколко години обаче на европейския пазар съще­ствува хартия, която претендира да бъде уникалният из­бор за всеки проект. Производителите на хартия 2Uгаран­тират продукт, който е ориентиран към вас и всичките ви проекти, спестяващ време и нерви в търсенето на хартия за всяко ново начинание.

Тези твърдения сами по себе си са твърде многообе­щаващи, затова 2U трябваше да се изправи пред няколко различни изпитания, за да докаже качествата си. За целта събрахме представители на рекламния бизнес и печатари, чиято задача бе да представят изискванията си към харти­ята, според своя проект.

Искам да прочета първо едната, а после другата страна!

За да направим изследването още по-солидно, сравнихме хартията 2U с петте водещи марки хартия в Европа, с един и същ грамаж.

Резултатите показаха средно около 1,5 % по-голяма не­прозрачност за 2U при еднаква маса на различните хартии. Продължихме изследването, като сравнихме хартия 2U, 90 g/m2 , с проби с по-висока маса отдругите хартии. Коефици­ентите за непрозрачност се изравниха при пробите с маса 115 g/m2 от другите хартии.

Това се дължи на многослойното двустранно покритие, което осигурява естетичен и луксозен вид на продукта, дори и на отпечатаните на ниски грамажи флаери и бланки.
Резултатите при Силк и Глос бяха аналогични.

Искам ли да се разчита какво пише?

Често отговорът е не. Повечето дизайнери и рекламни спе­циалисти предпочитат да изрисуват текста, да го прео­бразуват в илюстрация, да го вмъкнат в снимка и да го за­мажат с щрихи, докато не го превърнат в абсолютно нече­тима драсканица. Доколко разбираема ще е тя, зависи отно­во от хартията.

Хартията 2U даде свобода на всички творци да се израз­яват по-нестандартно, като направи дори и най-дребните им шрифтове четливи. Независимо колко многопласто­ва и детайлна беше композицията, изключително гладка­та повърхност на 2U позволи качественото отпечатване дори на дребни текстове и при много висока линиатура на растера.

Искам да спестя малко време!

За печатарите е от значение и „бързината“ на хартията. След като печатницата работи денонощно, когато се гони проект, хартията трябва даможе дасе подава бързо. Бла­годарение на високата си гладкост и дебелина, 2U осигури 30% по-бързо подаване при печат, което според изследване­то ни я поставя сред най-бързите хартии в света.

Искам да излезе евтино!

2U постави нови стандарти сред пигментно покритите хартии, като си извоюва мястото на лидер, който съчета­ва високо качество на конкурентна цена. Високото ниво на непрозрачност и при ниски грамажи беше достатъчно усло­вие да предпочетем 2U за нашите брошури. Така с лукса, кой­то ни осигурява, можем да си позволим по-ниски грамажи, ко­ето за първи път няма да е за сметка на качеството.

Искам да работя с лекота!


Когато след дълги молби и обстоятелствени обяснения кол­ко е важно да се внимава при печат, печатарят ни отго­вори „Лесна работа“, в общия случай това е по-скоро повод за тревога, отколкото за успокоение. Но вече дойде момен­тът да вярваме на печатарите — над 80% от анкетирани­те от тях потвърдиха, че бързината и надеждността на 2U при печат правят работата с нея в пъти по-лека.

Искам да съхне бързо!

Да, всички искаме — както печатарят, който чака да поста­ви следващия лист, така и всички, които чакат печатаря, за да допринесат със своята част за завършването на съот­ветния проект.

Хартията 2U предложи и това. Тя изсъхна два пъти по-бързо от своите конкуренти, с което се превърна във фа­ворит за всички издатели на списания, които пушейки нерв­но искат списанията си миг след като предадат матери­алите си.

С помощта на това изследване хартията 2U доказа на рекламните специалисти, дизайнерите, печатарите и изда­телите, че от неяможе да се поиска всичко — защото eори­ентираната към потребителите.

Това бе достатъчно за нас от Конкорд Папир да повяр­ваме на хартията 2Uи да предложим лесно решение на всич­ки, които избират и разбират от хартия.

 
09.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Печатни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар