Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Paperworld, Creativeworld и Christmasworld 2011Paperworld, Creativeworld и Christmasworld 2011

Всяка година Франкфуртският панаир организира се­рия събития в различни браншове, които не само очер­тават тенденциите през годината, но и показват какви промени, свързани с динамичното развитие на пазари­те, могат да се очакват. Организираните изложения не маркират просто какво се е случило или какво е било, а на­против — активно показват очакваното развитие на определени пазари и прехвърлят мостове към бъдещето, генерирайки тенденции.

За да можеш обаче да задаваш и определяш тенденци­ите и новостите, организаторите, т.е. Messe Frankfurt, трябва да имат малко по-различно отношение към случ­ващото се, а те определено могат и успяват да напипат пулса на бизнес всекидневието.

Трите изложения, към които искам да привлека внима­нието ви в следващите редове, са Paperworld (провежда се в периода 29.01. — 01.02.), Creativeworld (провежда се в периода 29.01. — 01.02.) и Christmasworld (провежда се в пе­риода 28.01. — 01.02.). Така в края на януари 2011 г. посе­тителите ще имат възможност да получат подробна информация за множество допълващи се сектори, да раз­ширят своите познания и да получат вдъхновение, бро­дейки из изложбените зали.

Редно е да спомена, че едновременното провеждане на три международни изложения не е самоцел, а търсено припокриване, което да доведе до взаимно допълване на дейностите с усилен ефект. Според организаторите си­нергичният ефект ще създаде нов импулс за Paperworld, Creativeworld и Christmasworld. Това обединение е единстве­но в полза за посетителите, тъй като те ще имат въз­можност да се запознаят с разнообразни креативни проду­кти, да почерпят както вдъхновение за работата си, така и идеи за подаръци, да разберат за множеството очаквани тенденции и много други положителни елементи — и всич­ко това ще се случва на едно място, по едно и също вре­ме. Разбира се, ползите за изложителите също са налице.

 
23.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Изложения, От Европа и Света

Сподели в: Share Tweet
Продължение

Още статии от същата категория

Добави коментар