Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Sappi European Printers Awards 2008На гала тържество, което се състоя на 31 май т.г. в Хамбург, фирма Sappi награди 36 печатници от 15 европей­ски страни и Близкия Изток със злат­ни, сребърни и бронзови медали в при­за за „Европейска печатница на 2008 година“. Мероприятието се е състоя­ло в историческия „Schuppen52“ на хам­бургското пристанище — склад, извес­тен като „Катедралата на труда“ по­ради големината и броя на заетите хора в него, които някога са обработ­вали стоки от цял свят. Присъства­ли са около 300 гости — наградените и техните търговски партньори, как­то и представители на печатарската индустрия от Европа и Близкия Изток. Осемте наградени със златни медали печатници са от Германия, Италия, Ав­стрия, Холандия и Турция.

Европейските медалисти ще се срещнат през октомври с регионални­те носители на златни медали от Се­верна Америка, Африка и Азия, Австра­лия, Средна и Южна Америка за награ­дата на Sappi „Международна печатни­ца на 2008 година“. Във всяка категория ще бъде определен най-добрият от де­ветте международни медалисти, кое­то е най-високото отличие в светов­ната печатарска индустрия. През по­следните две години, печатници от Европа и Близкия Изток получиха шест от „слончетата“ на Sappi.

Sappi e световен лидер на пазара в производството на пигментно по­крити висококачествени хартии без дървесна маса. Предлаганите хартии за конвенционални печатни продукти са с марките Magno, HannoArt, Tempo, Quatro и Royal, а хартиите и карто­ните за печат на етикети и опаков­ки са Algro, Leine и Parade. Произвеж­дат се в заводи, сертифицирани по ISO 9001 и разполагат със системи за упра­вление на околната среда EMAS и ISO 14001. Клиенти от повече от 100 стра­ни специфицират тези хартии за изда­телска и рекламна продукция, етике­ти и опаковки от най-високо качество. Sappi е първият европейски производи­тел, постигнал сертифициране на цялата производствена верига за всички­те си европейски предприятия GCCC (Group Chain of Custody Certification), на FSC (Forest Stewardship Council — орга­низация за устойчива защита на гори­те), както и на системи за сертифи­циране на горите Endorsement of Forest Certification Systems (PEFC).

Продуктите за конкурса през след­ващата година трябва да се отпеча­тани изцяло или частично на хартии на Sappi през настоящата календарна го­дина. Крайният срок за подаване на за­явките е 31 януари 2009 г. Фирмата е продуцирала компакт диск Sappi Printers of the Year, съдържащ условията на кон­курса и изискванията към продуктите и участниците. Дискът и формуляри­те за участие могат да се получат от www.sappi.com/PrintersOfTheYear.

 
08.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От Европа и Света

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар