Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Pre-drupa пресконференция на PrintCityНа 13 и 14 февруари, в живописното курортно немско градче Тегернзее, се проведе пресконференцията „Преди drupa“ на международния алианс PrintCity. Поканени бяха над 50 журналисти от водещи специализирани издания в света, между които и представител на сп. Полиграфия. Десет от фирмите-членове на алианса — UPM, Sun Chemical, Océ, MAN Roland, Sappi, Procemex, MEGTEC, Mreal, MacDermid Printing Solutions и Leonard Kurz — споделиха пред аудиторията своите нови разработки и продукти, които ще бъдат официално обявени на drupa 2008.
Г-жа Моника Кисинг, ръководител на прес отдела на drupa, презентира организацията и програмата на изложението към настоящия момент.
На 15 февруари групата представители на международната специализирана преса беше поканена от ръководството на MAN Roland в Аугсбург, където се състоя самостоятелната презентация на най-новите
разработки на световния лидер преди старта на „олимпийските игри“ в Дюселдорф на 29 май.

Тази година алиансът PrintCity отбелязва 10 години от създа­ването си. Основан през 1998 г., на drupa 2008 ще бъде тре­тото му поредно участие като организация.

PrintCity е стратегически алианс на независими компа­нии в областта на полиграфическата индустрия от целия свят, които споделят своите знания и работят в обща на­ сока за разработка на комплексни решения за специфичните нужди на всеки клиент. Фирмите-членове си партнират в процеса на цялостния работен поток — от предпечатната подготовка и печата до довършителните операции, обхва­щайки опаковъчния, рекламния и издателския сектор.

Като алианс, PrintCity има за цел да обединява и разпрос­транява компетенциите и познанията на своите членове за предлагането на решения с добавена стойност за клиен­тите по целия свят чрез семинари, изложения, изследвания, публикации в пресата и интернет и др.; да съдейства за ут­върждаването на значението на печата и опаковките, как­то и да насърчава и стимулира съвместната работа и ко­оперирането в световен мащаб на цялата печатарска ин­дустрия в рамките на обща мрежа.

„Pre-drupa“ пресконференцията на PrintCity в Тегернзее беше открита от ръководството на алианса — Дейвид Стамп, директор Маркетинг и комуникации, Хелмут Джон Дангелмайер, президент, и Райнер Кун — управляващ дирек­тор, които разкриха успеха на организацията — следствие на съвместните разработки на фирмите-членове.

На щанда си в палата 6 по време на drupa PrintCity ще се представи с новата концепция „Plaza“ (площад), чиято цел е да се покажат многобройни атракции, свързани със съв­местните изследвания и научната дейност на фирмите-членове, както и да насочва към т.нар. „Центрове за ком­петентност“ (Competence Centers), които ще обхващат се­дем основни направления:

• Защита на марките (Brand Protection);
• Опаковки на хранителни продукти (Food Packaging);
• Печат с добавена стойност (при печат с UV сушене);
• Ролен офсетов печат с добавена стойност;
• Интегриране и свързване на работния поток (Workflow Integration and Networking);
• Цифрово представяне (Digital TransPromo);
• Печатът и електронните медии (Print Meets Electronic Media).

По време на най-голямото изложение за печатарската и медийната индустрия в Дюселдорф PrintCity ще се фокуси­ра върху решаващите предимства на идейната си страте­гия „Connection of Competence“ (компетентни връзки). Съв­местният проект между алианса и „Съюз на медийните про­изводители“ (f:mp) „Print+X“ ще бъде фокусиран върху най-но­вите възможности в процеса на печат. В т.нар. „Print4Life Lounge“ (в центъра на изложбената площ на PrintCity) на по­сетителите ще бъдат демонстрирани последните техно­логии и продукти на фирмите-членове, с възможност за об­мяна на опит и дискусии.

На drupa2008 PrintCityще се представи и с още някол­ко нови партньорства, подкрепящи дългосрочните цели на алианса за „компетентни връзки“: Band’all, Finestfog, Graphic Web Systems и Logotec, които ще присъстват заедно с дру­гите членове в палата 6.

Презентацията на непрекъснато разширяващите се нови компетенции и технологии, свързани с печата, издател­ската дейност и опаковките, несъмнено ще превърне алиан­са PrintCity в една от най-интересните изяви на drupa 2008.

За допълнителна информация посетете www.printcity.de.

 
05.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От Европа и Света

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар