Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Photokina – блясък, мощ, съвършенство!Photokina 2006 — най-гранди­озният празник в света на фотографията — вече е история. Да се опише е невъзмож­но — каквито и думи да използвам, те ще са слаби в сравнение с усеща­нето, което породи у мен, и кое­то едва ли някога ще забравя.

Изключително мощно, бляс­каво и живо, тазгодишното из­ложение в Кьолн е най-голямото от създаването му през 1950 г. до днес. На площ от 230 000 m2 бяха разположени уникални щан­дове, обсипани с всякаква фото- и видеоапаратура, осветление, аксесоари, софтуер, принтери, скенери, монитори, албуми и рамки за снимки, и какво ли още не. Съпътстващите шоупро­грами, презентации и разкази на водещи фотографи събираха изключително много жадна за знания публика и създаваха нео­бичайно приятна атмосфера. С блеснали очи хилядите посети­тели трескаво обикаляха от щанд на щанд и с треперещи от вълнение ръце се докосваха до най-новите продукти на све­товните гиганти в производ­ството на фото- и видеотехни­ка. Навсякъде имаше изградени постаменти с подредени върху тях фотоапарати, оборудвани с най-скъпите и качествени обективи, и всеки, който поже­лае, можеше да снима специално аранжирани за целта компози­ции, или да направи фотосесия на красиви манекенки.

Да не забравя да спомена и фотографските изложби, пред които буквално се губеше ума и дума. В първа палата, в която от Photokina 2000 традиционно се помещава „Меката на изложбите” — Visual Gallery, бяха експонирани наистина впечат­ляващи снимки, секващи дъха и отнасящи те в незнайни въл­шебни светове.

И преди да ви представя най-атрактивните нови продукти, част от които бяха показани официално за първи път на тазгодишното изложение, ще ви спомена накратко някои цифри и факти.

Първата Photokina е била на­ционално събитие, организирано през 1950 г., и се оказало много успешно — било посетено от 75 000 души, което вероятно е и причината впоследствие да придобие международен харак­тер. През 1954 г. е било прието да се провежда веднъж на две години. Абсолютният рекорд по посещаемост е бил поставен през 1996 г., когато посетите­лите на изложението са били 169 000 от 137 страни.

Photokina 2006 е много близо до този рекорд — 162 000 посе­тители от 153 държави. Що се отнася до участниците на таз-годишното издание, те са 1579 компании от 46 страни. Акреди­тираните журналисти, отра­зяващи събитието, са били над 5500.

В света на огледално-рефлекс­ните фотоапарати Photokina 2006 ще се запомни с изобилието от нови модели от ниския клас. Почти всяка една от големите фирми имаше по една нова DSLR камера, като общата тенден­ция е спазването на съотноше­нието 10/1000. И сега вероятно се чудите какви са тези цифри. Ами това означава 10 мегапик села на цена до 1000 Евро — пре­върнали се почти в стандарт за всички нови огледално-рефлексни камери от ниския клас. Оп­тичният стабилизатор в тя-лото на фотоапарата и систе-мата за почистване на прахта от матрицата вероятно също ще станат еталон, което, раз­бира се, е добре дошло за хиляди­те фотоентусиасти.

Panasonic, Samsung и Sony са фирмите, които чрез коопе­рирането си с големи произво­дители на обективи успяха да разтуптят сърцата на много потребители. Carl Zeiss кон­струира и произвежда обекти­вите за Sony Alpha DSLR-A100, а Leica се грижи за оптиката на новия Panasonic DMC-L1. Нови­ят модел на Samsung е GX-10 е аналогичен на Pentax K10D и съ­ответно е с байонет на Pentax.

Непоклатими на първите си позиции, Canon и Nikon също представиха по един нов DSLR модел — Nikon D80 и Canon EOS 400D, а Olympus извади на бял свят наследника на E-330 — 10-Мпикселния E-400, който до мо­мента е най-малкият и най-лек DSLR апарат, базиран на стан­дарта 4/3.

Pentax и Sigma обаче като че ли направиха най-големия бум с новите си модели. 10-Мпиксел­ният Pentax K10D, който с не­търпение се очаква и в България, е с изключително интересни функции, сред които вграден в тялото стабилизатор, устой­чивост на влага и прах и др. Що се отнася до Sigma — най-сетне почитателите на трислойната матрица Foveon X3 дочакаха но­вия 14-Мпикселен фотоапарат на компанията с такъв сензор — Sigma SD14. Макар и предпродук­ционен модел, всеки посетител можеше да го подържи в ръцете си, да го разгледа и поснима.
Не ми се иска да пропускам и една легендарна фирма, която за първи път на Photokina 2006 представи пълна гама нови ци­фрови фотоапарати. Вероятно се досещате, че става въпрос за Leica — еталон за качество и здравина вече години наред. Leica M8 — първият цифров представи­тел на серията М, е безспорен флагман с разделителна способ­ност 10 Мпиксела и големина на матрицата 27х18 mm. Най-рад­ващото за старите почитате­ли на марката е, че е съвместим с всички М обективи, произве­дени от 1954 г. насам! Другият DSLR представител на Leica е Digilux 3, който е 7,4-Мпикселен, с 4/3 NMOS матрица.

Вълната нови компактни мо-дели, която в последните годи-ни непрекъснато залива пазара, не подмина и Photokina 2006. Вся­ка фирма показа средно по пет нови модела, повечето от кои­то със сходни характеристики. И тук 10-те Мпиксела явно са започнали да се превръщат в еталон за разделителна способ­ност, въпреки малките размери на матриците в компактните камери.
Новата мода в тази област е възможността за снимане във формат 16:9, вграждането на стабилизатор, бил той опти­чен или електронен, и големите дисплеи — 2,5–3 инча. Тук трябва да се отбележат две фирми — Sony и Pentax, които в моделите си Sony Cyber-shot DSC-N2, DSC-T50 и Pentax Optio T20 са вгради­ли чувствителен на допир екран с големина 3 инча и разделител­на способност 230 хил. пиксела. Fujifilm също изненада почитате­лите си, като за първи път във Fujifilm Finepix S6500fd вгради автофокусна система за разпоз­наване на човешкото лице, чрез която то остава винаги на фо­кус, независимо дали обектът се движи или не.

Накратко ще ви представя някои от най-интересните ком-пактни модели от Photokina 2006, които по една или друга ха-рактеристика се отличават от „масата“ нови камери.

Сред представените седем компактни модела на Canon най-голямо впечатление правят че-тири от тях:

• Canon PowerShot A710 IS и Digital IXUS 850 IS, които са с разделителна способност 7,1 Мпиксела, 1/2,5-инчова матрица и вграден оптичен стабилизатор.
• Canon Digital IXUS 900 Ti — с титанов корпус, разделител­на способност 10 Мпиксела и големина на матрицата 1/1,8 инча.
• Canon PowerShot G7 — новият представител на G серията с разделителна способност 10
Мпиксела, големина на матрицата 1/1,8 инча и 6х опти­чен Zoom. За жалост обаче липсва удобният въртящ се дисплей.

Casio — фирмата, популярна с елегантните си модели тип „кредитна карта“, отново не изневери на традициите, като продължава серията Exilim с два нови фотоапарата. Casio Exilim EX-S770 с разделителна способ­ност 7 Мпиксела е с дебелина едва 1,73 cm и тегло 127 g и може да възпроизвежда неанимирани PowerPoint презентации. Exilim EXZ700 също е 7-Мпикселен и притежава следяща автофокус­на функция — полезна за всички, обичащи да снимат спортни състезания или движещи се обекти.

В новата продуктова пали­тра на Fujifilm са включени два компактни модела от високия клас — 6-Мпикселният FinePix S6500fd и 9-Мпикселният FinePix S9600, които имат 10,7-кратно оптично приближение (28–300 mm, аналогично на 35 mm каме­ра). Както вече споменах, FinePix S6500fd има вградена автофокус­на система за разпознаване на лицето.

Без съмнение измежду чети­рите нови компактни модела на Kodak най-голямо впечатле­ние прави „двуокият“ Kodak EasyShare V507, наследник на популярния EasyShare V610. С раз­делителна способност 7,1 Мпик­села и големина на матрицата 1/2,5 инча, двата му обектива осигуряват заснемане както на широкоъгълни пейзажни фо­тографии, така и на обичайни семейни снимки. Единият е с постоянно фокусно разстоя­ние 23 mm, а другият е Zoom обектив с фокусно разстояние 39–117 mm.

В компактния клас Nikon представи пет модела от серията Coolpix — L5, L6, S7c, S9 и S10, сред които най-интере­сен е „наследникът“ на Coolpix S6 — S7c. Разделителната му способност е 7 Мпиксела, има вграден електронен стабилиза­тор, чувствителност от 50 до 1600 ISO и безжична връзка. Чрез функцията WLAN заснетите снимки могат да се изпращат по електронна поща директно от фотоапарата, например.

Популярната серия mju на Olympus, превърнала се в кон­цепция, беше продължена и на тазгодишната Photokina. На изложението компанията пред­стави пет нови модела — μ 725 SW, μ 730, μ 740, μ 750 и μ 1000, сред които най-голям интерес предизвика μ 725 SW. Той беше породен от високата водоус­тойчивост на фотоапарата — до дълбочина 5 m, за разлика от предишните модели, които издържаха до 3 m дълбочина. Всич­ки модели mju са с разделителна способност 7 Мпиксела, като един-ственото изключение е μ 1000, който е 10-Мпикселен.
Panasonic е фирмата с доста почитатели на компактните ù модели. И това е разбираемо — всички имат вграден оптичен стабилизатор, приятен дизайн и добри функционални възмож­ности. Представените на из­ложението нови фотоапарати Panasonic Lumix DMC-FX07, DMC-FX50, DMC-FX3 и DMC-FX2 не от­стъпват на традициите — те също са с вграден стабилизатор, обективи с 3х до 4х Zoom, като впечатление правят DMC-FX07 и DMC-FX50, чието фокусно разстояние е 28–102 mm — долна граница, не чак толкова често срещана в компактните камери. DMC-FX2 пък предлага 10-Мпик­селна разделителна способност, 4х оптичен Zoom, който също започва от 28 mm, формат на кадъра 16:9 и снимачни режими с приоритет на блендата и скоростта. Всички нови мо­дели записват и върху новата високоскоростна карта памет SDHC.

Pentax е една от най-про­дуктивните компании. Освен огледално-рефлексните K110D и K10D, тя представи още шест нови компактни модела от серията Optio. Сред тях се от­личават 7-Мпикселният Pentax Optio T20, който има 3-инчов чувствителен на допир дис­плей, и 10-Мпикселният Optio A20 с вграден стабилизатор на изображението.

Безспорно голям интерес предизвика новата серия на Samsung — New Vision. Трите модела NV3, NV7 OPS и NV10 се отлича­ват с изключително стилен ди­зайн, издържан в черно и синьо. От тях най-привлекателен е NV7 OPS, който е 7-Мпикселен с матрица с големина 1/2,5 инча, 7,1-кратно оптично приближе­ние, режими с приоритет на блендата и на скоростта, вгра­ден оптичен стабилизатор и 2,5-инчов дисплей с разделител­на способност 230 000 пиксела.

Тук не бива да пропускам и новия (все още) прототип на Sigma — DP1, предназначен за пей­зажна фотография. Разделител­ната му способност е 14 Мпик­села (!), матрицата — Foveon X3 (20,7х13,8 mm), работи в RAW и JPEG формат и е с постоянно фокусно разстояние 28 mm. За жалост не са известни доста­тъчно подробности за него, тъй като, както вече казах, Sigma DP1 беше представен само като прототип.

Sony представи три нови модела компактни камери — Cyber-shot DSC-N2, DSC-T10 и DSC-T50, два от които (DSC-N2 и DSC-T50) са с 3-инчов чувствителен на допир дисплей. Фотоапаратите от серията Т имат вгра-ден оптичен стабилизатор, 3х оптичен Zoom и работят с чувствителности от 80 до 1000 ISO.

И така, уважаеми читатели, накратко ви запознах с новостите от Photokina 2006. Разбира се, всичко това е крайно недостатъчно, имайки предвид изключително богатото разно­образие от модели, анонсирани буквално дни преди събитието. Въпреки огромното ми желание, не е възможно всичко това да се опише в една статия. Надяваме се, че тези продукти скоро ще „пристигнат“ и на българска земя, че ще можем да им направим подробни тестове и да изразим безпристрастно мнението си за тях.

 
28.09.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Изложения, От Европа и Света

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар