Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

IFRA Expo 2009Въпреки икономическата ситуация печатарското изложение приключи с нотка на позитивизъм

„Спокойно можем да кажем, че броят на участниците надвиши очакванията ни и сме удовлетворени, че в разга­ра на световна икономическа криза толкова много хора избраха да дойдат до Виена. Очакваме да се справим и още по-добре следващата година в Хамбург“ – каза Рай­нер Мителбах, съизпълнителен директор на Световната асоциация на издателите на вестници и новинарски изда­ния (WAN-IFRA), която организира събитието. – Това, ко­ето видяхме тук, е индустрия, която реагира адекватно на променящия се медиен пейзаж и търси решения – как­то технически, така и стратегически, за да гарантира печалба през идните годинии и при печатните, и при он­лайн изданията.“

В 39-ото годишно изложение участваха 284 изложи­тели от 27 държави, включително производители на по­лиграфическо оборудване, доставчици на редакторски и рекламни системи, доставчици на нови медии и други партньори на издателската индустрия. Изложението бе разположено на площ от над 11 000 кв.м в изложбен цен­тър „Рийд“, Виена.

Държавите с най-много представители на изложе­нието бяха Германия, Австрия, Франция и Обединеното кралство. Една четвърт от посетителите бяха упра­вляващи или изпълнители директори, 13% бяха техниче­ски директори или директори „Производство“, а 13% бяха редактори.

Събитието беше придружено от серия семинари на различни теми, свързани с издателската дейност, кои­то събраха заедно изпълнителни директори на водещи компании, за да обсъдят бъдещето на издателската ин­дустрия. Повече за тези събития можете да намерите в мултиблога на WAN-IFRA на адрес http://www.wan-ifra.org/blogs/ifraexpo09.

По време на изложението WAN-IFRA представи носите­лите на наградите XMA Cross Media Awards 2009. Тази международна медийна награда, която се връчва за чет­върти път, се присъжда за особено успешни примери на издателска дейност в множество канали (печатни, он­лайн, мобилни, събития и др.). Повече за конкурса, включи­телно и за книгата с победителите от XMA 2009, може­те да намерите на адрес http://www.ifra.com/xma. Награди получиха издателски къщи от Хърватска, Германия, Румъ­ния, Испания и Обединеното кралство.

Изложението за 2010 г. ще се проведе в Хамбург, Гер­мания от 4 до 6 октомври, а на 7 октомври ще последва еднодневна конференция.

Коментари на участниците

Габриела Францини, главен изпълнителен директор на групата EidosMedia:

„Определено имаше по-малко компании, отколкото в предходните години, но тези, които дойдоха, бяха тук, за да вършат истинска работа. Освен това за първи път се срещнахме с нови, големи компании, така че сме доволни.“

Клаус Шмид, вицепрезидент, директор „Маркетинг/Корпоративна комуникация“, Koenig & Bauer Aktiengesellschaft (KBA):

„Мисля, че всеки от индустрията трябва да посети такова изложение. Тези събития имат смисъл, защото можете да се срещнете с всички доставчици, както и с много от клиентите. Съотношението разход/полза на подобни изложения е добро.

Индустрията ще се променя, ролята на вестници­те ще се променя, но те все още ще са в основата на много дейности. Основната марка е вестникът, а мар­ката може да извършва онлайн дейности.“

Майкъл Медалиер, говорител на AbitibiBowater:

„По отношение на самото изложение, това е нашата шеста година и можем да кажем, че имаме множество причини да сме тук всяка година - това е мястото за срещи не само с клиенти от континентална Европа, но и с клиенти от Близкия изток и Азиатско-тихооке­анския регион. Ето защо ние се отнасяме към съби­тието много сериозно. Тук присъстват голяма част от хората от нашия централен офис в Монреал, всич­ки наши агенти от Европа, екипът, който се грижи за продажбите в Латинска Америка и Азиатско-тихооке­анския регион – и те са заети през цялото време.“

Роберто Антониоти, главен изпълнителен директор „Отдел управление на съдържанието и Южен регион“, ATEX:

„Смятам, че при настоящите икономически условия това изложение е по-добро от други, защото клиен­тите, които плащат цената, за да дойдат до Виена, имат сериозни намерения. Това означава, че в програ­мата е включено нещо важно.

Това, което виждам като позитивно за всички нас, е, че имаме много повече разговори с бизнес насоче­ност, и това е добър знак. Въпреки икономическите проблеми в индустрията аз се запознах с хора, които имат воля да я променят, да се борят и никой от тях не смята, че бизнесът ни е заплашен от смърт.“

Рене Лухсингер, директор „Маркетинг“, ferag:

„Що се отнася до нас, IFRA Expo, заедно с drupa, са най-значимите събития, които показват нашите способ­ности, имидж и култура. Стремим се да ентусиазира­ме клиентите си, а това може да бъде направено само като се демонстрира технологията.“

Роналд Мариен, директор „Маркетингова комуникация“, Agfa Graphics:

„В този контекст аз съм положително изненадан. Има­ше посетители, за които смятахме, че няма да дой­дат. Ние наистина мислим, че трябва да сме тук, за­щото WAN-IFRA Expo е мястото, на което издателите могат да наваксат с всичко и да се срещнат с достав­чиците си.“

Стив Кирк, директор „Маркетинг“, Centre of Excellence Printing, ABB:

„За нас това беше едно много добро изложение. Ко­гато погледна резервациите ни, виждам, че сме има­ли най-малкото толкова посещения, колкото и през предходните две години. Подозирам, че има лек спад в броя на посетителите, на спонтанните визити, но броят предварително уговорени посещения беше мно­го висок. За нас това беше една удовлетворителна седмица. За четири дена се срещнахме с всички наши настоящи и потенциални клиенти. Това беше много ефективно.“

Томас Хаузер, директор „Корпоративен маркетинг и комуникация“, manroland:

„Присъствието на клиентите ни беше малко над очакванията и наблюдавахме някои леки сигнали за възстановяване.“

Той каза, че тонът на изложението е бил определен още по време на церемонията по откриването. „Те го­вориха позитивно за бъдещето на индустрията ни и особено за печатните издания. От моя гледна точка за публиката това беше едно вдъхновяващо и мотиви­ращо послание.“

Олаф Швемер, управляващ директор на Myllykoski Sales GmbH:

„Изложението беше по-добро, отколкото очаквах. В по­неделник имаше много клиенти – обикновено добрият ден е вторник, затова не очаквах понеделник да е тол­кова зает и бях изненадан да видя толкова много хора.“

Ханс Вала, маркетинг мениджър, „Предпечатни решения“, отдел „Графични системи“, Fujifilm:

„Бяхме малко притеснени за това, какво може да се случи тук, но решението ни за участие беше съвсем ясно. Ние сме се посветили на издателската индус­трия и трябва да присъстваме. Относно бъдещо учас­тие, решихме да участваме и догодина и решението ни се базира на опита ни от това изложение. Понедел­никът беше много зает ден, докато в предишни годи­ни сме наблюдавали бавен старт, вторник и сряда су­трин също бяха изключително натоварени. Ние сме доволни от IFRA Expo, Виена, и от сътрудничеството с WAN-IFRA.“

Ким Свендсен, маркетинг мениджър, CCI Европа:

„Правихме демонстрации два последователни дена, в които имахме много малко свободно време. Дойдохме тук с нов продукт и получихме много добра реакция. Бройката (посетители) е спаднала, но присъстват на­истина квалифицирани хора. Едно издание не се демон­стрира пред 20 или 25 човека, а пред четири или пет, но всичко е въпрос да говориш с правилните хора. Изло­жението определено е точното място за срещи с пра­вилните хора.“

Фрауке Кастинг, маркетинг мениджър, „Връзки с пресата и медиите“, vjoon, Германия:

„Направихме много демонстрации и създадохме кон­такти. Очакванията ни наистина бяха леко надмина­ти. Ние смятаме, че изложението беше добро, дори финализирахме някои сделки, включително една с Computerwelt, австрийско двуседмично издание, от ко­ето искаха да включат обществото в техния уебсайт и желаеха редакторска система, която да помогне на блогърите.“

Стефан Уегдел, управляващ директор на Nip Control, Швеция:

„Това беше най-доброто изложение, на което съм участвал. Невероятно. Имахме много посетители от високи нива, както и такива, на които им беше за пър­ви път.“

Дирк Нойбауер, управляващ директор на evolver, Германия:

„Изложението беше страхотно за нас. Проведохме много срещи и говорихме с хора, с които не бяхме об­щували преди.“

Хоаким Мелцер, мениджър „Продажби“, FUNKINFORM, Германия:

„Ние сме много доволни. Досега бяхме изключител­но заети. Виждаме се с клиенти, които търсят нови инвестиции.“

WAN-IFRA, с централни офиси в Париж, Франция и Дармщат, Германия, както и филиали в Сингапур, Индия, Испа­ния, Франция и Швеция, е световната организация на издателите на вестници и новинарски издания. Тя пред­ставлява повече от 18 000 издания, 15 000 онлайн сайта и над 3000 компании в повече от 120 държави. Организация­та е създадена от сливането на Световната асоциация на вестниците и IFRA, организацията за проучване и об­служване на издателската индустрия.

 
15.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Изложения, От Европа и Света

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар