Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

IFRA Expo – страст към издаванетоВодещото събитие в информационно-издателската и медийната индустрия се завръща във Виена през 2011 година – този път в комбинация с 63-ия световен вест­никарски конгрес, 18-ия световен редакторски форум, както и с широка гама съпътстващи събития.

Резултатът е мегасъбитие за международната из­дателска индустрия, което предлага на посетителите, изложителите и представителите на търговската пре­са бизнес контакти на най-високо равнище, много вдъх­новение и висока потребителска стойност.

Градът на Дунав с имперския си чар и изключител­ната си достъпност е идеалното място за провеж­дането на такова значимо събитие. Reed Messe Wien – мястото на провеждане на всички събития, органи­зирани съвместно със Световния вестникарски кон­грес и IFRA Expo 2011, предлага професионална и прият­на обстановка.

След успешната ù премиера през 2010 година, ние сме горди да предложим отново Media Port – нашата първокачествена програма с лекции, представяща при­мери от световната издателска практика, която е без­платна за всички посетители на IFRA Expo.

Създайте контакти

IFRA Expo 2011 и Info Services Expo 2011 дават възмож­ност на участниците в тях да се свържат с хора от цял свят, които вземат решенията в издателската индус­трия, при това събрани на едно-единствено място за три дена. Изложителите имат възможност да се въз­ползват от целия спектър комуникационни канали, кои­то WAN-IFRAпредлага. Така участниците ще предста­вят своя бизнес на фона на водещите доставчици за индустрията, ще сключват споразумения за сътрудни­чество и ще създават мрежа от контакти. Участието обещава първокласно обслужване и възвръщане на инвес­тициите за маркетингови разходи.

Световна вестникарска седмица във Виена

През 2011 година вестникарският свят ще се събе­ре във Виена, Австрия за IFRA Expo 2011, 63-ия свето­вен вестникарски конгрес и 18-ия световен редактор­ски форум.

Виена, водещият град за конференции в света, е иде­алното място за ежегодните срещи на световната пре­са. Виена е на първо място по качество на живот спо­ред последното проучване на Мърсър от 2010 година. Виена е вълнуващ град, важна туристическа дестинация и разполага с конферентна инфраструктура, отговаря­ща на най-високите международни стандарти.

Организаторите приканват потенциалните учас­тници в конференцията да се присъединят към ежегодната среща на издатели, главни редактори, главни изпълнителни директори, управляващи директори и дру­ги старши ръководители на вестници, за да разгледат стратегиите на водещи медийни компании и да обме­нят идеи с колеги от цял свят.

Глобалните срещи на върха на световния печат – бъдете част от тях!

Очаква се 1000 издатели, главни изпълнителни дирек­тори, редактори и експерти от индустрията и извън нея да обсъждат във Виена бъдещето на новинарския бизнес.

Основната тема на конгреса е Да изведем изда­телския бизнес на следващото ниво и програмата ще предостави на участниците важна информация, перс­пективи и насоки, споделени от медийни групи от цялсвят.

 
23.01.2012.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От Европа и Света, Събития

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар