Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

FESPA Digital Printing Europe 2009

  •  
  •  
  •  
  •  


Впуснете се в едно дигитално пътешествие с най-широкообхватното портфолио на Hewlett-Packard, предлагано досега!

На своя щанд, по време на специализи­раното изложение за дигитален пе­чат FESPA Digital 2009, който ще бъде разположен върху 920 кв. м площ, Hewlett-Packard (HP) ще представи 12 решения за широкоформатен дигитален печат, които могат да осигурят скорости от 8 до 500 кв. м в час, а възможностите за отпечатване на разнообразни прило­жения са ограничени единствено от ва­шето въображение.

Като изключителен представител на Hewlett-Packard за България, Мираж Груп ООД ще вземе активно участие в подготовката и организацията по по­срещането на клиенти и посетители по време на изложението, където HP ще предложи новото си портфолио от широкоформатни печатащи машини.

С представянето на новия HP Scitex FB7500 за първи път на подобен форум, HP поднася най-широкообхват­ната си досега продуктова гама на па­зара на графични изкуства — имиджинг технологии, системи за оптимизиране на работния процес и партньорски при­ложения, които могат да осигурят на­преднали решения от край до край на доставчиците на печатни услуги.

• Принтерът HP Scitex FB7500, кой­то може да осигури водеща в бран­ша производителност и висока скорост на печат върху твърди и гъвкави медии, е ярко доказател­ство, че преминаването от аналогова към цифрова технология днес е осъществима реалност и с пре­тенциите да се превърне в лидер на пазара;

• HP Designjet L65500 Printer е първи­ят от новата категория широко­форматни принтери, използващи HP латексови мастила, които на­маляват вредното влияние на про­цеса на печат върху околната сре­да и могат да се използват за изра­ботката на разнообразни външни и вътрешни приложения, като съ­щевременно осигуряват високо ка­чество при големи скорости на пе­чат в сравнение с принтерите от този клас;

• 14 нови медии за широкоформатен печат, в т.ч. 5 вида субстрати, ко­ито могат да бъдат рециклирани, създадени за постигане на опти­мални резултати при латексовите технологии на HP;

• Принтерът HP Scitex XP2300 е пър­вата 3,2–метрова UV преса, проек­тирана за изработване най-вече на външни рекламни приложения;

• Принтерът HP Scitex TJ8550 осигуря­ва висока скорост на печат при по-ниска себестойност на продукта в сравнение със своя предшественик;

• Принтерът HP Scitex XP5300 е под­ходящ за високи скорости и големи обеми индустриален печат и пред­лага мощна комбинация от водещи в бранша скорости и висококачест­вени UV мастила;

• Принтерът HP Scitex FB6700 е плоскопечатаща преса, носеща предим­ствата на дигиталната обработ­ка при отпечатването върху твър­да медия. Идеална за производство­то на рекламни приложения, мос­три и краткотрайни опаковки;

• Принтерът HP Scitex FB950 дава възможност за отпечатване на ви­сококачествени постоянни реклам­ни пана, постери и банери, рекламни приложения за търговски изложения и събития върху фактически всякак­ви твърди или гъвкави медии;

• Фотопринтерът HP Designjet Z3200 е 12–цветен, 44–инчов принтер за високо художествено качество на изображенията с вграден X–Rite спектрофотометър за отпечат­ване на цветни репродукции на кар­тини. Идеален за професионални фотографи, графични дизайнери и художници, както и за специалисти по предпечат;

• Принтерът HP Designjet Z6100 може да отпечата ярки и въздейства­щи изображения с максимални ско­рости. Сериите са идеални за из­работката на вътрешни и външни банери за краткосрочна употреба, както и за висококачествени широ­коформатни приложения като сним­ки, чертежи, карти и др.

Дигиталните решения на HP са по­вече от всякога подходящ отговор на днешните предизвикателства, пред­лагащи на доставчиците на печатни услуги уникалната възможност да открият нови източници на доходи и да навлязат в нови пазарни ниши.

 
13.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Изложения, От Европа и Света

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар