Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Europapier на drupa 2008

  •  
  •  
  •  
  •  


Europapier беше единственият търговец на хартия, представен на drupa2008. Уча­стието ни бе възнаградено с интензивни контакти с клиенти и нови доставчици.

„Всичките ни очаквания се изпълни­ха, а за някои държави дори бяха надмина­ти“,каза г-нВернер Хартман, член на Бор­да на директорите на Europapier, удовлет­ворен от представянето на фирмата на изложението drupa2008. „Решението да бъ­дем единственият европейски търговец на хартия в Дюселдорф от 29-ти май до 11-ти юнидаде резултат във всяко отноше­ние.“ Г-н Хартманотбеляза още:„Ние има­хме възможност да се представим на меж­дународната публика като изключително продуктивен партньор за Австрия и Цен­трална Европа“.

Полиграфическият бранш показа на drupa 2008, най-голямото и важно световно търговско изложение за полиграфическата и медийната индустрия, с 1971 изложители от 52 държави и 391 000 посетители, че е наистина действащ и успешен. „Атмосфе­рата беше много добра,“ каза г-н Хартман. „Нашите оценкиза пазарите и тенденции­те се оказаха абсолютно точни. Качество­то на търговското изложение се определя преди всичко от директните контакти с клиентите“.

Europapier посрещаше между 100 и 130 посетители дневно, благодарение на не­прекъснато работещите на щанда 18 слу­жители на фирмата. „Имаше поне по един представител от всяка от страните, в ко­ито ние работим. Нашият екип беше допъ­лнително подкрепен от експертите в маркетинга и продажбите“, така описва екипа г-н Хартман и обобщава: „Ние успяхме да се обърнем директно към нашите клиенти, да покажем ползите от сътрудничеството с Europapier на нашите доставчици, а също да спечелим и нови партньори“.

Присъствието на Europapier на drupa 2008, както г-нВернер Хартман с удовлет­ворение казва, беше „добра инвестиция във всяко отношение“.

Повече за продуктите на Europapierмо­жете да научите на: www.europapier.bg

 
08.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От Европа и Света

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар