Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Фирма Renz надмина всички очаквания на IPEX 2010, реализирайки 1 милион паунда от продажби на системи за перфориране и подвързванеВодещият производител на машини за перфориране и подвързване на нелепени листа — фирма Renz, съобщи, че продажбите на тазгодишното изложение IPEX 2010 са достигнали близо 1 милион паунда след доста успешното представяне на две нови системи за подвързване.

Новите машини на Renz, които нашумяха на изложението, са:

Революционната Autopunch 360–120 Block to Block — стаци­онарна, високоскоростна перфорираща машина, позволя­ваща напълно автоматично перфориране на книжни тела и по-малка намеса на оператора в процеса на работа.

DBW 360/KL 500 — автоматична машина за обръщане на корица, свързана в линия с вече популярните високоско­ростни линии за подвързване AB 500 HS и ABL 500. Нейната уникална технология за автоматично обръщане на корица­та отдолу върху първия лист на готовото изделие и техно­логията за завъртане на всяка втора книга на 180 градуса за по лесно нареждане и опаковане обезпечават минимал­на намеса на оператора в работния процес — нещо, от ко­ето много наши клиенти са видимо развълнувани.

Тези нововъведения, заедно с вече успешното порт­фолио на Renz, целят посрещане на новите изисквания на клиентите, свързани с пазара на „печат при поискване“, и увеличаващия се интерес към по-висока автоматизация и inline системи. По този начин Renz отново демонстри­ра способността си за постоянно адаптиране към тър­сенето на пазара.

Върхово постижение на Renz беше продажбата по една високоскоростна машина на ден от модела Autopunch (AP 360). Dermot Callaghan — мениджър продаж­би на Renz UK Bindery Products, казва: „Тази машина, лидер в своята област, редуцира тясното място в производ­ството, каквото обичайно е перфорирането. Тя е спо­собна да префорира повече от 60 000 листа за един час с помощта само на един оператор.“

Daniel Pooley — мениджър маркетинг и продажби на Renz UK, казва за IPEX 2010: „Това изложение беше като никое друго, в което сме вземали участие досега; с кли­енти, имащи нова увереност за инвестиция. В миналите години купувачите не бяха толкова склонни към харчене, и предпочитаха да изчакат нови продукти, отколкото да инвестират интензивно в технология, стъпила вече на пазара. Чувстваме, че с пускане на нашата нова гама от машини заедно с възстановената увереност за паза­ра нашите клиенти ще са повече от желаещи отново да започнат да инвестират.“

Iain Bullock — изпълнителен директор на Renz UK, каз­ва: „IPEX 2010 надмина всичките ни очаквания. Изложенето затвърди репутацията си на шоу за продажби, след като само Renz реализира 100 000 паунда приходи от нови поръч­ки за първите три дена. Атмосферата беше изключител­но положителна, с по-малко негативизъм и предпазливост в сравнение с опита ни с клиенти от последните години.“

В Renz бяха във възторг и от многобройните демон­страции и продажби на техните утвърдени на пазара продукти — настолна полуавтоматична машина за пер­фориране (DTP 340 A) и полуавтоматичните машини за подвързване с телен гребен (ECL 360/WP 300). Тези маши­ни са конструирани с цел да прехвърлят мост над празно­то място между напълно автоматизираните системи и традиционните машини с крачен педал за перфориране и подвързване. Така за иновационната политика на Renz вече е утвърден принцип, че независимо от представяне­то на нови, по-автоматизирани машини, полуавтоматич­ните остават популярни и добре познати на клиентите.

Daniel Pooley добавя: “Инвестиция само за 10 500 паун­да дава на клиента възможността да тества пазара или да изпълни по-големи поръчки, преди да е направил по-голе­ми инвестиции в напълно автоматични системи.“

IPEX 2010 доказа, че мотото “Иновация през техноло­гия“ е внедрено в характера на Renz. От приспособими, високоскоростни машини, до машини с нулев отпадък и биоразградими консумативи, Renz продължава да разши­рява границите, за да затвърди позицията си на лидер в областта.

 
19.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От Европа и Света, Актуално

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар