Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

След края на IPEX 2010Меко е да се каже, че очакванията за IPEX 2010 бяха ог­ромни. Отвсякъде ни заливаше информация за предста­вянето на една или друга компания на предстоящото тогава изложение. На какво се основаваше това нетър­пение, тази трескава подготовка, тези очаквания? На първо място на това, че се очакваха чудеса по време на изложението. Очакваха се доказателства на тезата, че кризата е отминала и бизнесът ще се възнесе към нива­та си отпреди 2–3 години. Сега, след края на изложение­то, се търсят отговори именно на тези въпроси. Опра­вда ли IPEX 2010 високите очаквания на специалистите? Трудно е да се даде еднозначен отговор на този въпрос, но моето лично мнение е, че в действителност очаква­нията се оправдаха само частично.

След края на изложението организаторите обявя­ват: „IPEX 2010 показа, че печатната индустрия е отно­во в бизнеса“ (Франк Романо, международен анализатор и един от „Шампионите в печата“, обявени на тазгодиш­ното изложение); „Ние вярваме, че IPEX 2010 ще бъде за­помнено преди всичко с възстановеното доверие към печатарите и преместване на фокуса към инвестиции в бъдещето на техния бизнес“ (Тревър Крофърд, дирек­тор IPEX 2010). Отчита се дневна посещаемост малко под 50 000 човека. Посетителите са били от 135 стра­ни, като най-големите групи посетители са от Франция, Германия и Холандия. Общото увеличение на посетители­те от Западна Европа е 4%. Организаторите отчитат съществено нарастване на посещаемостта на представители от Източна Европа, Близкия Изток и Афри­ка, Китай и Индия, но точни цифри не се споменават. Ес­тествено, около 77% от посетителите са собственици на фирми и висши мениджъри.

Макар в списъка на изложителите да са изброени 815 компании, организаторите отчитат „над 1000 изложи­тели от 40 страни“. Отчитат се също 20 000 изложи­тели, агенти, дилъри, дистрибутори, които са работи­ли за фирмите изложителки, което прави средно по 20 души на щанд.

Съобщава се за рекордни нива на бизнеса, със сдел­ки за десетки милиони паунда. HP надмина очакванията за планираните приходи още в първите пет дена. Xerox продава над 100 цифрови системи. Canon надхвърля цели­те си. Konica Minolta надминава очакванията си и с поръч­ките от първите три дена покрива разходите за учас­тие. Хайделберг съобщава за поръчки на 140 печатни секции в Обединеното кралство, AGFA генерира повече от € 25 000 000 продажби по света. Duplo възхваляват IPEX като най-успешното изложение за компанията с по­вече от £ 2 000 000 стойност на поръчките.

Независимо от тези напудрени съобщения на органи­заторите, посещението на IPEX не остави, поне у мен, подобни впечатления. Може да се твърди, че е налице много повече надежда, отколкото предишната година на Label Expo в Брюксел например, където кризата беше основна тема. Явно постоянно разтръбяваното по ме­диите раздвижване настина е факт, защото всички гле­дат по-оптимистично на света, но все още се чувства известна несигурност.

Няколко месеца преди началото на изложението ста­на ясно, че цифровите технологии ще бъдат водещи на IPEX 2010. По информация от организаторите цифрови­те технологии заемат почти 40% от площта на изложе­нието, докато офсетовият печат заема едва около 25%. Въпреки големите очаквания и широко прокламираните новости в областта на цифровия и широкоформатния печат, както сполучливо се изрази един от българските колеги, присъстващи на изложението: „Ink Jet-революция­та се отложи“. Водещите в тази област фирми ще про­мотират продуктите си напролет. Засега машините само бяха показани на публиката, но истинските им про­моции ще очакваме през следващата година. Причината остана неизвестна.

При всички положения IPEX потвърди мястото си на лидер сред специализираните изложения в областта на печатните процеси. След Drupa то си остава най-уважа­ваното и обхватно изложение. Времето и мястото на провеждането му пък го превърнаха в опорна точка за много от професионалистите, дошли тук в качество­то си на изложители или посетители. То показа и нещо друго — нарастващата роля на цифровите технологии. Демонстрира го чрез площта, заемана от фирми, зани­маващи се с тези технологии, но най-вече го потвър­ди изборът на президент на IPEX 2014. За този отгово­рен пост е избран Дейвид Прескет, директор на Canon European Professional Print. За първи път представител на „цифровата общност“ оглавява Консултативния ко­митет за подготовка на това събитие от световна класа. Резултатът ще стане известен само след 4 го­дини.

 
19.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От Европа и Света, Актуално

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар