Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Промени на пазара за ситопечатОт гледна почка на водещия произво­дител на машини за ситопечат Thieme GmbH&Co. KG, на пазара за ситопе­чат се очертава ясна сегментация и специализация.

Големите печатници залагат в по–голяма степен на автоматични многоцветни печатни системи, а по–малки фирми се специализират в об­ластта на нови технически решения. Промишленият ситопечат придобива все по–голямо значение.

В резултат на постоянното пови­шаване използването на голямофор­матни офсетови и цифрови печатни машини се наблюдават сериозни про­мени на ситопечатния пазар. По–прос­ти и масови поръчки се изработват по офсетов печатен метод. По–сложни­те продукти обаче са все още приоритетни за ситопечатния метод.

Юрген Вайшедел, търговски ди­ректор за графични печатни системи при Thieme, не вижда проблеми в това развитие, а по–скоро — нови възмож­ности: „През последните години се на­блюдават значителни промени на паза­ра в полза на офсетовия и на цифровия печат, но въпреки това ситопечатът запазва своето стабилно място.“ В полиграфическата промишленост си­топечатът се използва предимно за печат върху пластмаса, а в техниче­ските направления се откриват непре­къснато нови специални приложения за метода.

В рамките на това развитие в по­лиграфическото направление се очертават две групи потребители на си­топечатния метод.

На първо място това са големи печатници, които разполагат с голям машинен парк и които предлагат на клиентите си комплексно обслужване. Те инвестират в момента в авто­матични и голямоформатни ситопе­чатни многоцветни линии като напр. Thieme 5000 XL.

От друга страна това са малки и средни печатници, които се специали­зират в областта на специални проду­кти и приложения. Тези фирми купуват и печатат предимно с три четвърти автоматични машини, напр. Thieme 3000 със съответни допълнителни опции.

Ситопечат за полиграфическата промишленост


Тенденцията е в посока високоавто­матизирани печатни линии. „Новата многоцветна технология на машината Thieme 5000 XL бе приета много добре от потребителите“, отбелязва Юрген Вайшедел. „До момента не се забе­лязва насищане на пазара. Пазарът за многоцветни линии еднозначно расте. И то не само в Европа, а също в САЩ и другаде по света.“

Индустриален ситопечат

Промишлените клиенти са една важна група потребители. Те се нуждаят от специални машини за отпечатване на функционални слоеве върху различни печатни медии, напр. лепила, пасти и електропроводни структури. В послед­но време Thieme инсталира една ролна ситопечатна машина за печат на сен­зори върху фолио, както и една кръгло­тактова машина за отпечатване на слънчеви батерии.

Клаус Месмер, търговски директор за графични индустриални системи при Thieme, вижда в тази област голямо бъ­деще за ситопечата. „Промишлените клиенти ще бъдат скоро най–големи­те потребители на продукцията на Thieme.“

За разлика от полиграфическия па­зар, където новостите се въвеждат предимно при разработване на про­цесни и машинни технологии (машинни компоненти, управление на процесите, автоматизация и т.н.), индустриал­ният ситопечат стои пред съвърше­но други предизвикателства. Според Клаус Месмер това са предимно са­мите области на приложение, които всъщност са нови. В тези случаи е необходимо ситопечатният метод и машинната техника да се разработят оптимално в съответствие с тези нови области на приложение.

Не само перфектната техника е важна за потребителя. Важно е също надеждността за производителя и дос­тавчика на машини.

„Големи и стабилни производители като Thieme, които предлагат надежд­но и бързо сервизно обслужване, са търсени и предпочитани“, отбелязват господата Вайшедел и Месмер.

 
03.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Печатни технологии, От Европа и Света

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар